Sentències

           DOBLE VARA DE MESURAR

El sistema penitenciari espanyol cerca la reeducació i la reinserció de les persones que han delinquit i el règim disciplinari del personal al Servei de les Administracions Públiques hauria de perseguir les mateixes finalitats.

És absolutament inimaginable que una persona condemnada, una vegada complida la seua pena, no puga tornar a reintegrar-se a la seua vida habitual.

En la nostra Universitat açò és possible per al PDI després d'un expedient disciplinari, però sembla que per al PAS no.

Per a començar, la instrucció de tots els expedients disciplinaris en la Universitat es duu a terme sota la figura d'expedient d'informació reservada, escamotejant-li la informació als Òrgans de Representació de les Treballadores i Treballadors de la Universitat. I així és molt difícil comprovar que es tracta a tothom de la mateixa manera.

Hem pogut esbrinar, via ràdio macuto, que les resolucions dels expedients no són totes iguals. Sembla ser que en els expedients que afecten al PDI se salden amb amonestacions o faltes lleus, que comporten sancions més lleugeres i en cap cas la pèrdua de la condició d'empleat públic.

Pel que coneixem, en els expedients disciplinaris del PAS no succeeix açò. Els expedients han comportat sancions molt majors (anys de suspensió d'ocupació i sou, degradació en la categoria professional,…), fins i tot amb denúncies davant els jutjats amb les seues corresponents condemnes.

No qüestionem que els expedients siguen més o menys justs, cosa que a més pel caràcter d'informació reservada que els dóna la Universitat no podem comprovar, la qual cosa es qüestiona és que sembla que les seues conseqüències són diferents en funció del col·lectiu al que pertangues.

Una vegada complides les sancions imposades pels expedients, s'hauria de rehabilitar a tothom. Açò no es compleix amb el PAS, ni encara que es guanye a la Universitat la readmissió, sentència després de sentència. A més del perjudici patrimonial per a la Universitat que es puga derivar d'aquestes reclamacions.

L'equip rectoral hauria de reflexionar sobre aquesta situació, tot el personal al servei de la Universitat ha de ser tractat en igualtat de condicions. El contrari és corporativisme.

En aquests enllaços, podeu comprovar la situació a la qual ha portat la Universitat a un funcionari personal d'administració i serveis. La nostra Universitat prefereix, perdre un darrere l'altre tots els judicis i pagar totes les costes que li imposen, abans que complir les sentències i readmetre-li.

 

2016-10-27_558-2015_sentencia-211-2016_admision-concurso-puestos-C1

 

2016-11-16_497_2014_Sentencia-546-2016_reingreso-puestos-C1

 

2017-02-16_ 298-2016-Sentencia-42-2017_Concurso-C1

 

 

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Sentències sobre les demandes de STEPV contra els acords de la UPV amb les OOSS, que per descomptat STEPV no va signar i reclama contra la UPV.

I de pas demanda a la resta de sindicats signataris de l'acord.

Els altres sindicats de la UPV desistim de participar en els processos judicials, ja que entenem que es tractava d'un enfrontament entre determinades persones de STEPV contra persones concretes de l'administració de la universitat.
No obstant açò el sindicat STEPV s'obstina a ficar-nos per mitjà també a nosaltres, que seguim sense participar de les seues demandes i els seus plets contra l'administració de la universitat.

 

Sentencias sobre las demandas de STEPV contra los acuerdos de la UPV con las OOSS, que por supuesto STEPV no firmó y reclama contra la UPV. Y de paso demanda al resto de sindicatos firmantes del acuerdo.

Los otros sindicatos de la UPV desistimos de participar en los procesos judiciales, puesto que entendiamos que se trataba de un enfrentamiento entre determinadas personas de STEPV contra personas concretas de la administración de la universidad.
Sin embargo el sindicato STEPV se empeña en meternos por medio también a nosotros, que seguimos sin participar de sus demandas y sus pleitos contra la administración de la universitat.

Sentencia de 2013

Sentencia de 2016

 Serveis per a l'afiliació de CCOO

  http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

.

CCOO  ha  puesto  en  marcha  una amplia campaña de asesoramiento jurídico y sindical para ayudar a las trabajadoras y trabajadores temporales a reclamar la fijeza de su contrato laboral temporal irregular o la condición de indefinido no fijo en el caso de los temporales irregulares en  la  Administración  Pública,  así como  una  mayor  indemnización económica  por  la  finalización  de sus   contratos   o   nombramientos temporales,  en  aplicación  de  las recientes  sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre estabilidad en el empleo e igualdad de condiciones en la indemnización.

CCOO exige al Gobierno que adopte las medidas legislativas necesarias para modificar el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, a efectos de incrementar las indemnizaciones que en el mismo se contemplan igualándolas a las establecidas en el artículo 53.1.b) del mismo texto, y extendiendo el derecho a la mencionada indemnización a los contratos de interinidad y demás contratos temporales actualmente sin derecho a indemnización a su conclusión.

CCOO insta al Gobierno a que adopte las medidas legislativas necesarias para garantizar mediante las reformas oportunas del Real Decreto Legislativo 5/ 2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud, la estabilidad en el empleo de los funcionarios y personal estatutario interino, eventuales y de sustitución conforme se dispone en las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 de septiembre de 2016, dictadas en los asuntos C-16/15 y C- 184/15 - C- 197/15.

La temporalidad en el empleo público español, cuestionada por sentencias europeas

    http://www.ccoo.es/cms/g/public/v/2/v165341_620_867.jpg


Amb tu, construïm el futur

 

 

Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

.Honoraris dels Serveis Jurídics de Comissions Obreres del País Valencià

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.