Mesa negociació GENERAL UPV
La Secció Sindical de CCOO de la UPV vol informar a la comunitat universitària de la situació de paralització de les negociacions en la qual ens trobem en aquest moment.


Des de fa algun temps, el STEPV està inundant la Universitat de denúncies penals i administratives contra l'Administració i, últimament, contra els seus propis companys. Encara que ha anat perdent totes les demandes que havia interposat, no cella en la seua obstinació de portar per la via judicial les negociacions amb la conseqüent paralització de les mateixes, la qual cosa comporta la pèrdua de possibilitats de promoció i millores en les condicions laborals de la plantilla.

El STEPV, després de guanyar les eleccions sindicals de 2014, ha intentat rematar a la resta de sindicats, començant per CCOO, cercant guanyar en els despatxos el que havien sigut incapaços de guanyar en les urnes.

Aquesta situació resulta greument perjudicial per a tots els col·lectius de la Universitat que estan esperant que les organitzacions sindicals aconseguisquen avanços i negocien solucions als seus problemes. No obstant açò, el STEPV dedica els seus esforços a denunciar i portar als tribunals a la resta d'interlocutors entorpint el seu treball.

Alguns d'aquests avisos de denúncia es fan ja a persones concretes, per opinar des del seu sindicat i no coincidir amb els criteris del STEPV, com podeu comprovar en el document adjunt. Sembla que tracten d'acoquinar-nos amb denúncies pel penal perquè “ens llevem d'al mig” per temor a sancions. No ho van a aconseguir.


Des de CCOO considerem que seria molt desitjable un allunyament radical, en aquest escenari tan crispat, de la demagògia, de la falta de rigor, dels escrits indigests i de les indesitjades denúncies.

En CCOO tenim molt clar que la nostra representació ha de dedicar-se exclusivament a intentar la millora de les condicions de treball de la plantilla.

És inútil demanar-li a l'equip rectoral més valentia, o una disposició diferent en la negociació col·lectiva, o un estil d'adreça més participatiu o el compliment dels compromisos que assumeixen, si les organitzacions sindicals que representen a les treballadores i treballadors d'aquesta Universitat no tenim una posició més unitària. Aquesta última és la posició que sempre ha adoptat CCOO estant en majoria o en minoria.

En CCOO opinem que les situacions de prepotència no porten a cap lloc. Com l'acudit de la loteria, si no compres no et toca. Companyes i companys del STEPV per a exigir el pagament de la Carrera Professional hi ha primer que haver-ho acordat i signat amb l'Administració, i vosaltres us vau negar a fer-ho en el mes de desembre. CCOO, UGT i UPV-Sindical sí que van exercir la seua responsabilitat i van acordar i van signar la carrera professional per al PAS de la UPV. Una altra cosa és que el Conseller Marzá, amb el qual tan bé us porteu segons els vostres comunicats, estiga impedint de forma activa el pagament del 10% la carrera professional dels anys 2015 i 2016 malgrat estar consignada en els pressupostos de la Universitat Politècnica.

Salutacions sindicals.

 

 

Amb tu, construïm el futur

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

.


 

 

La Sección Sindical de CCOO de la UPV quiere informar a la comunidad universitaria de la situación de paralización de las negociaciones en la que nos encontramos en este momento.

Desde hace algún tiempo, el STEPV está inundando la Universidad de denuncias penales y administrativas contra la Administración y, últimamente, contra sus propios compañeros. Aunque ha ido perdiendo todas las demandas que había interpuesto, no ceja en su empeño de llevar por la vía judicial las negociaciones con la consecuente paralización de las mismas, lo que conlleva la pérdida de posibilidades de promoción y mejoras en las condiciones laborales de la plantilla.

El STEPV, después de ganar las elecciones sindicales de 2014, ha intentado rematar al resto de sindicatos, empezando por CCOO, buscando ganar en los despachos lo que habían sido incapaces de ganar en las urnas.

Ésta situación resulta gravemente perjudicial para todos los colectivos de la Universitat que están esperando que las organizaciones sindicales logren avances y negocien soluciones a sus problemas. Sin embargo, el STEPV dedica sus esfuerzos a denunciar y llevar a los tribunales al resto de interlocutores entorpeciendo su trabajo.

Algunos de estos avisos de denuncia se hacen ya a personas concretas, por opinar desde su sindicato y no coincidir con los criterios del STEPV, como podéis comprobar en el documento adjunto. Parece que tratan de amedrentarnos con denuncias por lo penal para que “nos quitemos de en medio” por temor a sanciones. No lo van a conseguir.


Desde CCOO consideramos que sería muy deseable un alejamiento radical, en este escenario tan crispado, de la demagogia, de la falta de rigor, de los escritos indigestos y de las indeseadas denuncias.

En CCOO tenemos muy claro que nuestra representación debe dedicarse exclusivamente a intentar la mejora de las condiciones de trabajo de la plantilla.

Es inútil pedirle al equipo rectoral más valentía, o una disposición diferente en la negociación colectiva, o un estilo de dirección más participativo o el cumplimiento de los compromisos que asumen, si las organizaciones sindicales que representan a las trabajadoras y trabajadores de esta Universitat no tenemos una posición más unitaria. Esta última es la posición que siempre ha adoptado CCOO estando en mayoría o en minoría.

En CCOO opinamos que las situaciones de prepotencia no llevan a ningún sitio. Como el chiste de la lotería, si no compras no te toca. Compañeras y compañeros del STEPV para exigir el pago de la Carrera Profesional hay primero que haberlo acordado y firmado con la Administración, y vosotros os negasteis a hacerlo en el mes de diciembre. CCOO, UGT y UPV-Sindical sí que ejercieron su responsabilidad y acordaron y firmaron la carrera profesional para el PAS de la UPV. Otra cosa es que el Conseller Marzá, con el que tan bien os lleváis según vuestros comunicados, esté impidiendo de forma activa el pago del 10% la carrera profesional de los años 2015 y 2016 a pesar de estar consignada en los presupuestos de la Universitat Politècnica.

Saludos sindicales.

 

Amb tu, construïm el futur

 

 

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 96 387 70 40 - 43 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

.


Resolució de l'assemblea de Comissions Obreres de la UPV

Després de les últimes eleccions sindicals es va procedir a l'obertura d'un procés de negociació entre l'administració i les organitzacions sindicals per a regular la negociació col·lectiva en la UPV durant els pròxims anys.

Una vegada conclòs aquest procés Comissions Obreres no pot signar l'acord aconseguit, ja que hi ha un punt en concret que impossibilita la signatura de CCOO.

Para CCOO és imprescindible que els acords als quals s'arribe entre l'administració i les organitzacions sindicals tinguen el suport, si no de la totalitat, almenys el de la majoria absoluta de les organitzacions sindicals.

Mentre CCOO ha sigut el sindicat majoritari hem defensat sempre que els acords s'adoptaren, ja no amb majoria absoluta, sinó amb una majoria del 65% de la representació sindical.

Perquè és part de la nostra forma d'actuar el fet que la negociació i els acords han de representar a la majoria absoluta dels sindicats, com a representants de la majoria absoluta de les treballadores i els treballadors de la nostra universitat. No podem estar d'acord que un únic sindicat, per molt majoritari que siga, es pose d'acord amb l'administració sense tenir en compte, ni a la resta de sindicats, ni als treballadors que representen cadascun d'ells. Un acord és millor quants més suports té.

En canvi, a proposta de STEPV i, lamentablement, amb el suport de la resta d'organitzacions sindicals, s'ha acordat que qualsevol sindicat puga arribar a acords amb l'administració sense comptar amb els altres; que un sol sindicat puga signar amb l'administració i l'acord siga executiu afectant a tot el personal.

No estem d'acord amb açò i no podem signar sota aqueixa imposició.

València, 15 abril de 2015

 

 

Acuerdo de 2006 - firmado el 17-04-2007

Acuerdo de 2010 - firmado el 06-05-2011

Acuerdo de 2014 - firmado el 31-03-2015 (no firma CCOO)

 


Resolución de la asamblea de Comisiones Obreras de la UPV

Tras las últimas elecciones sindicales se procedió a la apertura de un proceso de negociación entre la administración y las organizaciones sindicales para regular la negociación colectiva en la UPV durante los próximos años.

Una vez concluido dicho proceso Comisiones Obreras no puede firmar el acuerdo alcanzado, puesto que hay un punto en concreto que imposibilita la firma de CCOO.

Para CCOO es imprescindible que los acuerdos a los que se llegue entre la administración y las organizaciones sindicales tengan el apoyo, si no de la totalidad, al menos el de la mayoría absoluta de las organizaciones sindicales.

Mientras CCOO ha sido el sindicato mayoritario hemos defendido siempre que los acuerdos se adoptasen, ya no con mayoría absoluta, sino con una mayoría del 65% de la representación sindical.

Porque es parte de nuestra forma de actuar el hecho de que la negociación y los acuerdos deben representar a la mayoría absoluta de los sindicatos, como representantes de la mayoría absoluta de las trabajadoras y los trabajadores de nuestra universidad. No podemos estar de acuerdo que un único sindicato, por muy mayoritario que sea, se ponga de acuerdo con la administración sin tener en cuenta, ni al resto de sindicatos, ni a los trabajadores que representan cada uno de ellos. Un acuerdo es mejor cuantos más apoyos tiene.

En cambio, a propuesta de STEPV y, lamentablemente, con el apoyo del resto de organizaciones sindicales, se ha acordado que cualquier sindicato pueda llegar a acuerdos con la administración sin contar con los demás; que un solo sindicato pueda firmar con la administración y el acuerdo sea ejecutivo afectando a todo el personal.

No estamos de acuerdo con ello y no podemos firmar bajo esa imposición.

Valencia, 15 de abril de 2015


 


 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.