CCOO GUANYA SENTÈNCIA PIONERA CONTRA LA SECRETÀRIA D'ESTAT D'EDUCACIÓ, FORMACIÓ PROFESSIONAL I UNIVERSITATS DEL MINISTERID'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT PER DISCRIMINAR AL PERSONALDOCENT I INVESTIGADOR TEMPORAL EN L'AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT INVESTIGADORA

El Jutjat Central del Contenciós Administratiu Nº 8 ha dictat Sentència de 26 de desembre de 2017, per la qual declara l'estimació de la demanda interposada perla FEDERACIÓ D'ENSENYAMENT DE CCOO contra la Resolució de la Secretària d'Estat d'Avaluació, Formació Professional i Universitats, per la qual es fixa el procediment i termini de presentació de sol.licituds d'avaluació de l'activitat investigadora a la Comissió Nacional Avaluadora de l'Activitat Investigadora.

Text de la sentència de 26-12-2017

La Sentència entén que la Resolució impugnada limita la sol.licitud de l'activitat investigadora al funcionari de carrera, impedint i negant el dret a aquesta avaluació al funcionari interí dels cossos docents universitaris, funcionaris interins investigadors Científics i Científics titulars del Consell Superior de Recerques Científiques i al personal docent i investigador amb contracte temporal. El jutge arriba a la conclusió que: “Atès que la Resolució objecte d'aquest contenciós estableix que únicament poden presentar la sol.licitud de l'activitat investigadora els funcionaris de carrera dels cossos docents universitaris i Científics Titulars del Consell Superior de Recerques Científiques, tot i que és la veritat que no prohibeix ni exclou expressament als funcionaris interins, (…) tàcitament impediria a aquests sol.licitar aquesta avaluació a l'empara de la Resolució impugnada”.

D'aquesta manera, considera el Central que sobre la base de la normativa comunitària i jurisprudència, encara que aquesta fora en l'àmbit laboral, s'aprecia vulneració del principi de discriminació respecte del personal docent temporal.

La FECCOO ha demanat una reunió urgent al Ministeri d'Educació per a
exigir-li que modifique la convocatòria d'avaluació de l'activitat
investigadora publicada en el BOE del 16 de desembre de 2017; que
garantisca, al personal docent i investigador temporal, el dret a ser avaluat
de la seua activitat investigadora tal com reconeix la sentència i que
s'amplie el termini de presentació de sol.licituds. La FECCOO també es
dirigirà a la Presidència de la CRUE perquè les Universitats habiliten els
procediments oportuns.

 


CCOO GANA SENTENCIA PIONERA CONTRA LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y UNIVERSIDADES DELMINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE POR DISCRIMINAR ALPERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR TEMPORAL EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo Nº 8 ha dictado Sentencia de 26 de diciembre de 2017, por la que declara la estimación de la demandainterpuesta por la FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE CCOO contra la Resolución de la Secretaria de Estado de Evaluación, Formación Profesional y Universidades, por la que se fija el procedimiento y plazo de presentación de solicitudes de evaluación de la actividad investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

 

Texto de la sentencia de 26-12-2017

 

La Sentencia entiende que la Resolución impugnada limita la solicitud de la actividad investigadora al funcionario de carrera, impidiendo y negando el derecho a dicha evaluación al funcionario interino de los cuerpos docentes universitarios, funcionarios interinos investigadores Científicos y Científicos titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al personal docente e investigador con contrato temporal. El juzgador llega a la conclusión de que: “Dado que la Resolución objeto de este contencioso establece que únicamente pueden presentar la solicitud de la actividad investigadora los funcionarios de carrera de los cuerpos docentes universitarios y Científicos Titulares del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aun cuando es lo cierto que no prohíbe ni excluye expresamente a los funcionarios interinos, (…) tácitamente impediría a éstos solicitar dicha evaluación al amparo de la Resolución impugnada”.

De este modo, considera el Central que en base a la normativa comunitaria y jurisprudencia, aunque ésta fuera en el ámbito laboral, se aprecia vulneración del principio de discriminación respecto del personal docente temporal.

La FECCOO ha pedido una reunión urgente al Ministerio de Educación para exigirle que modifique la convocatoria de evaluación de la actividad investigadora publicada en el BOE del 16 de diciembre de 2017; que garantice, al personal docente e investigador temporal, el derecho a ser evaluado de su actividad investigadora tal y como reconoce la sentencia y que se amplíe el plazo de presentación de solicitudes. La FECCOO también se dirigirá a la Presidencia de la CRUE para que las Universidades habiliten los procedimientos oportunos.

 


Els drets es conquisten i es defensen

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.