1º de Maig, Vagues i Mesures col·lectives

QUEIXA A CONSELLERIA PER REBRE EL COMPLEMENT VARIABLE DE LES RETRIBUCIONS ADDICIONALS

Benvolgut/a company/a,

Després de l’aprovació del cobrament de la part fixa i de gestió dels complements addicionals, ens queda pendent el pagament de la part variable corresponent als exercicis 2019 i 2020. Davant els nuls resultats que ha tingut l'equip rectoral perquè el Consell done el vistiplau per al pagament d’aquest complement, pensem que una mesura de pressió directa davant la Conselleria d’Universitats és que cadascun/a de nosaltres envie una queixa personal al portal:

https://www.gva.es/va/web/atencio_ciutadania/inicio/mi_opinion_cuenta/mop_envio_mail_innovacion

Assumpte: Complement variable de les Retribucions addicionals PDI UPV

El contingut del missatge pot ser el del model que t'enviem adjunt (adaptat si vols a les teues condicions) o el que cregues convenient.

Si aconseguim que milers de consultes inunden, i fins i tot bloquegen aquest portal, potser se n’adonen que el personal docent i investigador de la Universitat Politècnica de València està cabrejat amb la seua gestió de l'assumpte i exigeix el cobrament de la totalitat del seu salari.

T'animem aleshores a enviar aquesta consulta al portal indicat.

Animem també a tots els càrrecs electes en la Universitat, directors de centre, directors de departament, i directors d'instituts de recerca, que com a representants del PDI, donen suport a les mesures de pressió que estan proposant-se des dels sindicats. Així mateix, que en promoguen de noves dins del seu àmbit d'acció institucional i representatiu.

Des de CCOO ens adherim a totes les accions encaminades a fer efectiu el cobrament del component variable dels anys 2019, 2020 i successius, com ara la concentració convocada  el proper dimecres 16 de desembre a les 12:30h davant del Palau de la Generalitat.

 

Per això, CCOO convoca a la concentració de protesta en:

Lloc: Palau de la Generalitat (Plaza Manises, València)
Data: 16 de desembre (dimecres)
Hora: 12: 30 H

     https://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/concentracion-01d.jpg

(ADJUNT)

Sóc professor/a de la Universitat Politècnica de València i fa dos anys que no cobre el complement variable de les Retribucions addicionals que venia cobrant de manera ininterrompuda des de fa més de 10 anys. L'equip rectoral de la UPV ens ha informat que el motiu és que el Govern de la Generalitat Valenciana no ha donat el vistiplau perquè la UPV puga pagar aquesta part del complement.

Tenint en compte que aquesta part del complement suposa una part important del meu sou, espere que entenguen la meua preocupació per aquesta baixada del meu salari, sent l'objecte de la meua consulta el demanar informació sobre quan pensa el Govern de la Generalitat permetre el pagament amb efecte retroactiu als anys 2019 i 2020.

Esperant la seua resposta, atentament,

.

Els drets es conquisten i es defensen

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

    https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CSIF-CCOO-STEPV.jpg

TOT TÉ UN LÍMIT

El personal docent i investigador de la UPV està fart. Per segon any consecutiu veuen com una part del sou, que venia percebent des de l'any 2009, desapareix i només troba excuses com a resposta.

El PDI ha complit amb les seues obligacions professionals de manera excel·lent (La UPV està posicionada entre les millors del món); és més, en aquest últim any, ha hagut de redoblar els seus esforços per a mantenir la qualitat de la docència i la investigació durant un llarg període de Pandèmia. A canvi, què ha rebut: una disminució en el seu salari.

Considerem que l'abonament dels components de reconeixement de dedicació docent i de mèrits de gestió institucional aprovats, una vegada més en l'últim minut, no poden amagar un gravíssim fet: no pagaran la productivitat variable acadèmica del 2019 i 2020. Aquest concepte és, per a la major part del professorat, un component molt quantiós.

Aquest impagament de l'esmentat complement no afecta les universitats públiques valencianes, sinó que està circumscrit a la UPV. Va ser el rector qui va donar les instruccions pertinents perquè s'abonara aquest concepte i ha de ser el rector qui implemente una solució. El professorat ha complit amb la seua part de l'acord, ara li correspon al rector complir la seua.

Hem de DEFENSAR el que ens pertany; per a això, hem d'informar-nos i organitzar-nos.

Els sindicats STEPV, CCOO i CSIF CONVOQUEN a tot el personal docent i investigador de la UPV a una ASSEMBLEA, no presencial, que tindrà lloc el dia 17 de desembre a les 12.30 hores, mitjançant la plataforma TEAMS (S'enviarà el codi d'enllaç en un correu pròxim) per a tractar els assumptes següents:

- Informació:

* Per què no cobrem?
* Es pot reclamar per la via judicial?
* La modificació del Decret 174/2002 és la solució?

- Possibles accions:

* Mobilitzacions presencials
* Mobilitzacions virtuals o electròniques
* Altres propostes

CONNECTA’T I PARTICIPA. NOSALTRES DEFENSAREM ELS TEUS DRETS.

  https://ccoo.upv.es/images/stories/anagramas/Logos_CSIF-CCOO-STEPV.jpg

TODO TIENE UN LÍMITE

El personal docente e investigador de la UPV está harto. Por segundo año consecutivo ven como una parte del sueldo, que venía percibiendo desde el año 2009, desaparece y solo encuentra excusas como respuesta.
El PDI ha cumplido con sus obligaciones profesionales de forma excelente (La UPV está posicionada entre las mejores del mundo); es más, en este último año, ha tenido que redoblar sus esfuerzos para mantener la calidad de la docencia y la investigación durante largo periodo de Pandemia. A cambio, que ha recibido: una disminución en su salario.

Consideramos que el abono de los componentes de reconocimiento de dedicación docente y de méritos de gestión institucional aprobados, una vez más en el último minuto, no pueden esconder un gravísimo hecho: no van a pagar la productividad variable académica del 2019 y 2020. Este concepto es, para la mayor parte del profesorado, un componente muy cuantioso.

Este impago del mencionado complemento no afecta a las Universidades Públicas Valencianas, sino que está circunscrito a la UPV. Fue el Rector quien dio las instrucciones pertinentes para que se abonase este concepto y debe ser el Rector quien implemente una solución. El profesorado ha cumplido con su parte del acuerdo, ahora le corresponde al rector cumplir la suya.

Tenemos que DEFENDER lo que nos pertenece; para ello, debemos informarnos y organizarnos.

Los sindicatos STEPV, CCOO y CSIF CONVOCAN a todo el personal docente e investigador de la UPV a una ASAMBLEA, no presencial, que tendrá lugar el día 17 de diciembre a las 12.30 horas, mediante la plataforma TEAMS (Se enviará el código de enlace en un correo próximo) para tratar los siguientes asuntos:

- Información:

* ¿Por qué no cobramos?
* ¿Se puede reclamar por la vía judicial?
* ¿La modificación del Decreto 174/2002 es la solución?

- Posibles acciones:

* Movilizaciones presenciales
* Movilizaciones virtuales o electrónicas
* Otras propuestas

CONECTATE Y PARTICIPA. NOSOTROS DEFENDEREMOS TUS DERECHOS.

.

Els drets es conquisten i es defensen

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

     CCOO Informa

Retribucions Addicionals PDI-UPV - reunió Rector-Organitzacions Sindicals el 02/12/2020.

Amb motiu de la convocatòria de concentració de protesta per part de les organitzacions sindicals per al dijous 3 de desembre, el Rector s'ha vist obligat a convocar a les organitzacions sindicals, per a informar de les actuacions que s'han efectuat des del Rectorat davant Conselleria.

El Rector argumenta:

Que l'any 2019, sobre la base de l'informe de la Intervenció, la Generalitat canvia els criteris per a l'abonament de les retribucions addicionals del PDI-UPV –productivitat variable-, sent necessària l'autorització del Consell perquè la Universitat puga fer efectiu el seu pagament.

Aqueix any el PDI percep les retribucions mancant el component de la productivitat variable, que no és autoritzat pel Consell.

L'any 2020 seguim amb la mateixa problemàtica, però en data d'avui el Consell encara no autoritzat el pagament de cap dels tres components de les retribucions addicionals.
L'equip de govern de la Universitat espera que s'autoritzen en la sessió del Consell a celebrar, o el 4 o l'11 de desembre.

El Consell vol que siguen les universitats públiques de la Comunitat Autònoma, les que assumisquen pressupostàriament el cost d'aquestes remuneracions addicionals, però una d'elles no disposa de pressupost i bloqueja l'acord, motiu pel qual el Consell no autoritza el pagament.

La UPV disposa d'assignació pressupostària per a l'abonament d'aquesta retribució, però sense l'autorització del Consell no pot fer-la efectiva. El Servei de Recursos Humans té preparada la nòmina per a realitzar el pagament de les retribucions addicionals en la nòmina de desembre, a l'espera de l'autorització.

La Universitat preveu que l'autorització no incloga el component de productivitat variable i, com a solució al pagament d'aquest component de l'any 2019 i 2020, està valorant la integració en una clau específica de la quantitat corresponent a cada professora o professor.

 

CCOO recrimina al Rector que, com és costum per part de la Universitat, la informació arriba tard, d'aquesta manera no s'han pogut dur a terme mesures de pressió amb antelació davant la Generalitat Valenciana, per a evitar el retard o la no percepció completa de les retribucions addicionals del professorat.

Des de CCOO denunciem que el PDI s'està enfrontant a una pèrdua salarial important, després del sobreesforç que ha hagut de realitzar durant el confinament per la pandèmia, que la Generalitat Valenciana li arrabassa drets retributius consolidats i que l'actual equip rectoral d'aquesta Universitat no troba solucions davant aquesta greu situació. A més, la proposta d'integració de la productivitat variable docent en una clau específica, no és una solució, ja que estem parlant dels drets salarials de les treballadores i treballadors, consolidats pel personal docent.

 

CCOO vol fer una crida al PDI de la UPV, perquè demà dijous 3 de desembre, acudisca a la concentració de protesta a les 12.30 hores, en els següents llocs:

València: Enfront de l'Edifique de Rectorat

Alcoi: Plaza Ferrándiz Carbonell

Gandia: Àgora, front Edifici A

     https://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/concentracion-01d.jpg

 

          CCOO Informa

Retribuciones Adicionales PDI-UPV - reunión Rector-Organizaciones Sindicales el 02/12/2020.

Con motivo de la convocatoria de concentración de protesta por parte de las organizaciones sindicales para el jueves 3 de diciembre, el Rector se ha visto obligado a convocar a las organizaciones sindicales, para informar de las actuaciones que se han efectuado desde el Rectorado ante Consellería.

El Rector argumenta:

Que en el año 2019, en base al informe de la Intervención, la Generalitat cambia los criterios para el abono de las retribuciones adicionales del PDI-UPV –productividad variable-, siendo necesaria la autorización del Consell para que la Universitat pueda hacer efectivo su pago.

Ese año el PDI percibe las retribuciones a falta del componente de la productividad variable, que no es autorizado por el Consell.

En el año 2020 seguimos con la misma problemática, pero a fecha de hoy el Consell todavía no autorizado el pago de ninguno de los tres componentes de las retribuciones adicionales.
El equipo de gobierno de la Universitat espera que se autoricen en la sesión del Consell a celebrar, o el 4 o el 11 de diciembre.

El Consell quiere que sean las universidades públicas de la Comunidad Autónoma, las que asuman presupuestariamente el coste de estas remuneraciones adicionales, pero una de ellas no dispone de presupuesto y bloquea el acuerdo, motivo por el que el Consell no autoriza el pago.

La UPV dispone de asignación presupuestaria para el abono de esta retribución, pero sin la autorización del Consell no puede hacerla efectiva. El Servicio de Recursos Humanos tiene preparada la nómina para realizar el pago de las retribuciones adicionales en la nómina de diciembre, a la espera de la autorización.

La Universitat prevé que la autorización no incluya el componente de productividad variable y, como solución al pago de este componente del año 2019 y 2020, está valorando la integración en una clave específica de la cantidad correspondiente a cada profesora o profesor.

CCOO recrimina al Rector que, como es costumbre por parte de la Universitat, la información llega tarde, de esta manera no se han podido llevar a cabo medidas de presión con antelación ante la Generalitat Valenciana, para evitar el retraso o la no percepción completa de las retribuciones adicionales del profesorado.

Desde CCOO denunciamos que el PDI se está enfrentando a una pérdida salarial importante, después del sobreesfuerzo que ha tenido que realizar durante el confinamiento por la pandemia, que la Generalitat Valenciana le arrebata derechos retributivos consolidados y que el actual equipo rectoral de esta Universitat no encuentra soluciones ante esta grave situación. Además, la propuesta de integración de la productividad variable docente en una clave específica, no es una solución, ya que estamos hablando de los derechos salariales de las trabajadoras y trabajadores, consolidados por el personal docente.

CCOO quiere hacer un llamamiento al PDI de la UPV, para que mañana jueves 3 de diciembre, acuda a la concentración de protesta a las 12:30 horas, en los siguientes lugares:

 

Valencia: Frente al Edifico de Rectorado

Alcoy: Plaza Ferrándiz Carbonell

Gandía: Ágora, frente Edificio A

.

Aquest virus el parem units

.

Els drets es conquisten i es defensen

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Retribucions addicionals PDI

La Generalitat Valenciana no reconeix les retribucions addicionals que té el PDI de les Universitats Públiques.

L'equip rectoral no ha sigut capaç de reivindicar aquestes retribucions i justificar-les enfront de la Generalitat. I com és forma habitual, continuem amb la falta d'informació i transparència per part de la UPV, que quan s'aproxima el període d'abonament, d'octubre a desembre, no ha informat de la situació al personal afectat.

Per això, CCOO convoca a la concentració de protesta el dijous 3 de desembre de 2020 a les 12.30 hores en els següents llocs:

 

València: Enfront de l'Edifique de Rectorat

Alcoi: Plaza Ferrándiz Carbonell

Gandia: Àgora, front Edifici A

    concentracion 01d

Retribuciones adicionales PDI

La Generalitat Valenciana no reconoce las retribuciones adicionales que tiene el PDI de las Universidades Públicas.

El equipo rectoral no ha sido capaz de reivindicar estas retribuciones y justificarlas frente a la Generalitat. Y como es forma habitual, continuamos con la falta de información y transparencia por parte de la UPV, que cuando se aproxima el periodo de abono, de octubre a diciembre, no ha informado de la situación al personal afectado.

Por ello, CCOO convoca a la concentración de protesta el jueves 3 de diciembre de 2020 a las 12:30 horas en los siguientes lugares:

 

Valencia: Frente al Edifico de Rectorado

Alcoy: Plaza Ferrándiz Carbonell

Gandía: Ágora, frente Edificio A

.

Aquest virus el parem units

.

Els drets es conquisten i es defensen

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Primer de Maig. Treball i serveis públics: un altre model social i econòmic és necessari

 

CCOO celebra un Primer de Maig dedicat a les persones treballadores que estan en primera línia davant de la COVID-19. Un Primer de Maig, enmig del confinament motivat pel coronavirus, que també és la millor ocasió per a reivindicar un nou ordre mundial més just i solidari, que situe les persones i el seu benestar per davant dels interessos econòmics.
   https://www.pv.ccoo.es/fd97a0538e4af8de7ad577ff587ee35d000053.png

Tot s’ha vist afectat per l’extensió de la pandèmia: milers de persones han mort, el nostre teixit productiu ha quedat tocat greument, milions de llocs de treball estan en perill i centenars de milers de persones es troben sense recursos en aquesta crisi.

Des del primer moment, les organitzacions sindicals CCOO i UGT hem plantejat propostes per a evitar que la crisi destruïsca ocupació i deixe en la pobresa més absoluta àmplies capes de la població: mecanismes d’ajustament temporal com els ERTO, les prestacions per atur amb el comptador a zero per a les persones afectades, ajudes i subsidis extraordinaris, etc.

Ara és necessari prorrogar aquests mecanismes d’ajustament temporal de l’ocupació el temps que siga necessari per a sostenir el nostre teixit productiu i la supervivència digna de totes les persones treballadores. També és imprescindible cobrir les necessitats de les persones que manquen de qualsevol mena de prestació. És per això que el moviment sindical exigeix la regulació urgent d’un ingrés mínim vital, a més de garantir que la recuperació de l’activitat econòmica es duga a terme sense posar en risc la salut dels treballadors i de les treballadores.

Cal anar més enllà i determinar les línies d’un model productiu i social nou, i que la crisi de la COVID-19 demostra que és inajornable. CCOO reivindica més i millors serveis públics: sanitat, atenció a les persones majors i a les dependents, educació, etc. Intervenció pública en els sectors estratègics que garantisca la resposta davant situacions crítiques i inversió en ciència, tecnologia i innovació.

Aquest és un Primer de Maig especial, atrapats i atrapades pel coronavirus i el confinament, sense manifestacions als carrers i sense actes públics, farem de la mobilització de les idees la nostra manifestació principal.


           Visca el Primer de Maig!

Visquen les treballadores i els treballadors de tot el món!

            #AltreModelÉsNecessari

 


Documentación asociada

Manifiesto 1 Mayo


          Cartel 1 de Mayo 2020


Cartell Primer de Maig 2020


         Gaceta Sindical CCOO_1 Mayo


             Aquest virus el parem units


Ho parem quan confies que eixirem d'això

 

 


Som treballadors
      Som treballadores
            Som universitat 

 

Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas


Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.