Salut Laboral

Per què la UPV considera que el treball que s'està desenvolupant a casa pel personal, no és Teletreball?

Perquè siga considerat teletreball l'empresa ha de dotar al personal treballador dels mitjans necessaris per a fer el seu treball, com a equip informàtic, dispositiu telefònic, impressora, escàner, etc., i a més cobrir les despeses de consum de llum, connexió internet, etc. I prèviament formar al personal en les aplicacions que haurà d'utilitzar. És evident que el nostre cas no és així.

CCOO entén que l'estat d'alarma en el qual ens trobem és una situació extraordinària, en la qual ens hem vist immersos i per a la qual no estàvem preparats, però sembla ser que aquesta situació de confinament s'allarga en el temps i, pot ser que, encara que hi haja períodes en els quals puguem anar a treballar, hi haja altres períodes en els quals hàgem de recórrer a les mesures que estem vivint.

En aquest escenari no es pot veure el treball que s'està realitzant per part del personal de la UPV com un "fuig d'estudi", sinó com el compliment, d'una banda, de l'acompliment de les seues funcions, i d'altra banda, del confinament necessari per a preservar la seguretat i salut dels membres de la nostra societat, que en una situació normal s'hauria pactat com fer-ho, però les circumstàncies sobrevingudes han obligat a treballar d'aquesta manera.

 

Per això CCOO demanda a la Universitat, que es preparen la formació i els mitjans adequats per a a fer front accions futures i no es carregue al personal treballador de les despeses que no li corresponen.

 

 

Què passa amb l'atenció a les usuàries o usuaris dels diferents Serveis o Unitats de la UPV?

És necessari que els Serveis o Unitats de la Universitat en l'inici de la seua pàgina web, visibilitzen clarament al fet que adreces de correu electrònic o telèfons actius, poden accedir les usuàries o usuaris per a realitzar les consultes oportunes.

També és imprescindible que s'especifique els processos que es troben en marxa, els que es troben suspesos fins a la finalització de l'estat d'alarma, etc.

En el cas del Servei de Recursos Humans que afecta a un gran nombre de personal usuari i que gestiona processos com la selecció i contractació de personal, pagament de retribucions, etc. La informació de la seua pàgina web és insuficient, com a exemple en l'apartat de contacte només apareix una adreça de correu electrònic per a atendre totes les consultes, siguen del tipus que siguen.

 

Des de CCOO requerim als diferents Serveis o Unitats de la UPV al fet que revisen i ajusten la seua pàgina web, ja que és imprescindible per a poder realitzar una bona gestió. Una vegada més la transparència és necessària per a desenvolupar millor el treball.

 

 

Què ocorre amb les empreses externes que presten servei en la UPV?

No se'ns informa si les empreses externes que duen a terme els serveis de neteja, seguretat, climatització i uns altres, s'estan acollint a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que s'ha establit en les mesures regulades en l'estat d'alarma, i l'estan aplicant al seu personal treballador.

CCOO volem aclarir que, si la Universitat no ha reduït l'assignació pressupostària a les empreses externes, aquestes no poden acollir-se a un ERTO, per la qual cosa han de mantenir al seu personal.

 

CCOO exigeix a la Universitat aclarisca la situació en la qual es troben les empleades i empleats de les empreses externes.

 

     https://www.pv.ccoo.es/b00a47b5d72cfeec6ea962c5552ec8e0000053.jpg


¿Por qué la UPV considera que el trabajo que se está desarrollando en casa por el personal, no es Teletrabajo?

Para que sea considerado teletrabajo la empresa tiene que dotar al personal trabajador de los medios necesarios para realizar su trabajo, como equipo informático, dispositivo telefónico, impresora, escáner, etc., y además cubrir los gastos de consumo de luz, conexión internet, etc. Y previamente formar al personal en las aplicaciones que deberá utilizar. Es evidente que nuestro caso no es así.

CCOO entiende que el estado de alarma en el que nos encontramos es una situación extraordinaria, en la que nos hemos visto inmersos y para la que no estábamos preparados, pero parece ser que esta situación de confinamiento se alarga en el tiempo y, puede que, aunque haya periodos en los que podamos ir a trabajar, haya otros periodos en los que tengamos que recurrir a las medidas que estamos viviendo.

En este escenario no se puede ver el trabajo que se está realizando por parte del personal de la UPV como un "escaqueo", sino como el cumplimiento, por un lado, del desempeño de sus funciones, y por otro lado, del confinamiento necesario para preservar la seguridad y salud de los miembros de nuestra sociedad, que en una situación normal se habría pactado cómo hacerlo, pero las circunstancias sobrevenidas han obligado a trabajar de esta manera.

 

Por ello CCOO demanda a la Universitat, que se preparen la formación y los medios adecuados para a hacer frente acciones futuras y no se cargue al personal trabajador de los gastos que no le corresponden.

 

 

¿Qué pasa con la atención a las usuarias o usuarios de los distintos Servicios o Unidades de la UPV?

Es necesario que los Servicios o Unidades de la Universitat en el inicio de su página web, visibilicen claramente a que direcciones de correo electrónico o teléfonos activos, pueden acceder las usuarias o usuarios para realizar las consultas oportunas.

También es imprescindible que se especifique los procesos que se encuentran en marcha, los que se encuentran suspendidos hasta la finalización del estado de alarma, etc.

En el caso del Servicio de Recursos Humanos que afecta a un gran número de personal usuario y que gestiona procesos como la selección y contratación de personal, pago de retribuciones, etc. La información de su página web es insuficiente, como ejemplo en el apartado de contacto sólo aparece una dirección de correo electrónico para atender todas las consultas, sean del tipo que sean.

 

Desde CCOO requerimos a los distintos Servicios o Unidades de la UPV a que revisen y ajusten su página web, ya que es imprescindible para poder realizar una buena gestión. Una vez más la transparencia es necesaria para desarrollar mejor el trabajo.

 

 

¿Qué ocurre con las empresas externas que prestan servicio en la UPV?

No se nos informa si las empresas externas que llevan a cabo los servicios de limpieza, seguridad, climatización y otros, se están acogiendo a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que se ha establecido en las medidas reguladas en el estado de alarma, y lo están aplicando a su personal trabajador.

CCOO queremos aclarar que, si la Universitat no ha reducido la asignación presupuestaria a las empresas externas, éstas no pueden acogerse a un ERTE, por lo que deben mantener a su personal.

 

CCOO exige a la Universitat clarifique la situación en la que se encuentran las empleadas y empleados de las empresas externas.

 

 


Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 

 


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

TELETREBALL per força major, però de la manera més saludable possible


Existeixen criteris i recomanacions preventives per al teletreball pensades principalment per a evitar els trastorns múscul-esquelètics, la fatiga visual, l'estrès i els problemes derivats de la transformació d'una part de l'habitatge en un lloc de treball.

No obstant això, cap d'elles considera les actuals circumstàncies excepcionals en les quals moltes persones hem de treballar a casa per força major, amb els equips i el mobiliari que tenim a casa i convivint, a més, amb les altres persones confinades en el mateix domicili, inclosos menors, adolescents i d'avançada edat.

Et recomanem que lliges les següents recomanacions i orientacions sobre ergonomia i organització del treball. Poden ser útils en la pràctica.

link ací......

 

 

 

TELETRABAJO por fuerza mayor, pero de la manera más saludable posible


Existen criterios y recomendaciones preventivas para el teletrabajo pensadas principalmente para evitar los trastornos músculo-esqueléticos, la fatiga visual, el estrés y los problemas derivados de la transformación de una parte de la vivienda en un lugar de trabajo.

Sin embargo, ninguna de ellas considera las actuales circunstancias excepcionales en las que muchas personas tenemos que trabajar en casa por fuerza mayor, con los equipos y el mobiliario que tenemos en casa y conviviendo, además, con las demás personas confinadas en el mismo domicilio, incluidos menores, adolescentes y de avanzada edad.

Te recomendamos que leas las siguientes recomendaciones y orientaciones sobre ergonomía y organización del trabajo. Pueden ser útiles en la práctica.

link aquí......

 

 

 

 

   https://www.pv.ccoo.es/cecb67c52ac92b5f4eb3098734540709000053.jpg

 

    Aquest virus el parem units


Ho parem si et quedes a casa

 

 


Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet               77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 


28 de abril 2019, Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo

Assemblees arreu del País Valencià

CCOO PV organitza multitud d’assemblees en les principals localitats del País Valencià per commemorar el Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball i també el Primer de Maig, Dia Internacional del Treball.

- Alacant: 24 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO l’Alacantí-les Marines (av. Salamanca, 33).

- Castelló: 26 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Comarques del Nord. (pl. de les Aules, 6).

- Elx: 17 d’abril. 10.30 hores. Sala de Graus Universitat Miguel Hernández. Edifici Arenals.

- Elda: 8 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Elda (carrer Reina Victoria, 25).

- Ontinyent: 25 d’abril. 10.30 hores. Centre Cultural Caixa Ontinyent (carrer Gomis, 3).

- Sagunt: 26 d’abril. 10.00 hores. Seu CCOO Camp de Morvedre-Alt Palància (carrer del Treball, 18, Port de Sagunt).

 

- València: 25 d’abril. 10.30 hores. Parc de Capçalera.


  http://www.pv.ccoo.es/dff3afa9210c04897075778bc6ae7d71000053.jpg

Manifest

Manifiesto


CCOO PV exigeix un treball segur i sense riscos davant l’augment de la sinistralitat laboral

El sindicat organitza multitud d’assemblees per commemorar el 28 d’abril, Dia Internacional de la Salut i Seguretat en el Treball.

‘Pren el control, exigeix un treball sense riscos’, és el lema amb el qual CCOO PV vol conscienciar sobre la situació d’emergència provocada per la sinistralitat laboral i la mortalitat. Una xacra que continua en augment, conseqüència de treballs no segurs i de deficiències en la prevenció de riscos. El sindicat reclama major inversió empresarial en prevenció, plans de mobilitat segurs i sostenibles i que la salut laboral esdevinga un tema prioritari en l’agenda política.


Davant l’augment dels nivells de sinistralitat laboral i de les persones mortes en accidents de treball, CCOO PV urgeix posar en primera línea de l’agenda política els efectes de la precarietat laboral i de la multitud de treballs atípics. Al País Valencià, 62 persones perderen la vida durant 2018 per desenvolupar un treball insegur i hi hagué 48.161 accidents de treball amb baixa mèdica, segons els registres oficials. No obstant això, són molts més els accidents de treball i malalties professionals sense baixa mèdica, amb especial incidència en les dones.

CCOO PV reclama una major inversió empresarial en prevenció de riscos laborals, en formació, informació i en la creació d’entorns segurs de treball (tant des del punt de vista físic com psicològic). A més, insta als poders públics a supeditar les distincions, les bonificacions i els suports empresarials a l’estricte compliment i vigilància de la salut de les persones.

A més, exigim plans de mobilitat sostenible que permeten uns desplaçaments segurs en el desenvolupament del treball, vistos des de la triple dimensió social, econòmica i mediambiental, amb perspectiva de gènere.

Perquè intentar guanyar-se la vida no pot significar un risc per a la teua seguretat i salut: pren el control i exigeix un treball sense riscos!

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.