Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa a partir 1 d’abril 2023 no cal entregar parts de baixa-confirmació-alta IT-Malaltia a l’empresa-UPV

Des de CCOO us informem que segons el Reial decret 1060/2022 de 27 de desembre, d’aplicació al Règim General de la Seguretat Social des de l’1 d’abril de 2023, la persona treballadora ja no estarà obligada a entregar a l’empresa els comunicats de baixa-confirmació-alta mèdica per incapacitat temporal-IT (malaltia), serà el Servei Públic de Salut corresponent o la Seguretat Social (INSS) la que es comunique amb l’empresa via telemàtica.

Queda exclòs d’aquests canvis el Règim Especial MUFACE, que afecta el PDI funcionari de la UPV.

Per a més informació:

Punxa ací per a veure el Novetats en la gestió i control de parts de IT

Punxa ací per a veure el Reial decret 1060/2022

*********************

Desde CCOO os informamos que según el Real Decreto 1060/2022 de 27 de diciembre, de aplicación al Régimen General de la Seguridad Social desde el 1 de abril de 2023, la persona trabajadora ya no estará obligada a entregar a la empresa los partes de baja-confirmación-alta médica por incapacidad temporal-IT (enfermedad), será el Servicio Público de Salud correspondiente o la Seguridad Social (INSS) la que se comunique con la empresa vía telemática.

Queda excluido de estos cambios el Régimen Especial MUFACE, que afecta al PDI funcionario de la UPV.

Para más información:

Pincha aquí para ver Novedades en la gestión y control de partes de IT

Pincha aquí para ver el Real Decreto 1060/2022