Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa Contracte indefinit personal investigador – Resum comentat del RDL 8/2022 Modificació Llei de Ciència

El Reial decret llei 8/2022 mesures urgents en la contracció laboral del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació avança nou articulat i modificacions que es contemplaven en l’avantprojecte de modificació de la Llei de Ciència 14/2011, perquè els organismes investigadors i universitats puguen dur a terme el canvi del contracte de duració determinada “obra i servei” al contracte indefinit conforme a la Reforma Laboral Reial decret llei 32/2021.

CCOO ve reivindicant els drets laborals del personal d’investigació des de fa molt temps, l’estabilització d’aquest col·lectiu a través del contracte de duració indefinida és un assoliment que donarà més estabilitat a aquest personal, però encara queda molt per al total reconeixement dels drets que els corresponen.

Si vols veure el resum amb el més important del Reial decret i els comentaris de com entenem s’ha d’aplicar en la Universitat Politècnica de València punxa ACÍ.