Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO INFORMA MESA GENERAL 23-03-2022 TELETREBALL I ALTRES TEMES

TEMES TRACTATS EN LA MESA GENERAL 23-03-2022

REGISTRE DE JORNADA LABORAL

En la passada Mesa delegada de negociació de PAS-PI del 01-03-2022, des de la Universitat ens informen de la Instrucció de la Direcció General de Ciència i Investigació de 20/12/2021, en què es requereix la posada en marxa del registre horari per al personal d’investigació acollits a fons públics de la Generalitat Valenciana.

La Universitat presenta una fulla Excel per al registre de jornada laboral, per part de les organitzacions sindicals es torna a requerir a la Universitat que el personal investigador registre la seua jornada a través de la Intranet com el personal d’administració i serveis, i que a través de l’aplicació s’extraguen les justificacions que es necessiten.

L’administració estudiarà la posada en marxa del registre a través de la Intranet.

CALENDARI LABORAL PDI 2022

Per primera vegada s’aprova el Calendari Laboral per al PDI, punxa ací per a veure el Calendari.

Per part de les organitzacions sindicals es planteja que per a l’any vinent només es negocie un Calendari Laboral per a PDI, PAS i PI, a més s’insisteix a la Universitat que el PDI i el PI puga sol·licitar els dies d’assumptes propis a través de la Intranet com ho realitza el PAS.

MESURES ORGANITZATIVES DE TREBALL NO PRESENCIAL

Davant la finalització de les mesures organitzatives en l’àmbit de la UPV en relació amb la modalitat de treball no presencial, s’acorda per unanimitat adaptar la normativa de Teletreball de la Universitat de València a la UPV, fins que s’elabore en el termini de tres mesos la normativa de Teletreball de la UPV. L’administració sol·licitarà informe jurídic de si es pot continuar en aquesta situació.

Es mantenen les mesures organitzatives de treball no presencial actuals, fins que la Universitat torne a convocar l’òrgan de negociació corresponent.

INCIDÈNCIES TORN ÚNIC DE SETMANA SANTA

Des de les organitzacions sindicals es comenta els conflictes que estan sorgint en alguns Serveis per a gaudir el torn únic, i que des de la Universitat s’estudie si és necessari que CDIS estiguen oberts durant tot el període de Setmana Santa.

L’administració es compromet a revisar les peticions d’obertura en tot el període de Setmana Santa i d’assegurar-se que només s’òbriguen els Serveis essencials amb el mínim de personal.