Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa: Mesa tècnica d’universitats 13 de juliol

CCOO Informa: Mesa tècnica d’universitats 13 de juliol

 

CCOO valora positivament el consens aconseguit en els criteris comuns per als processos d’estabilització

Demanem  que no s’ajornen més temes essencials per a les universitats com la signatura del conveni del personal laboral i el finançament

 

Avui dimecres 13 de juliol s’ha reunit la Mesa Tècnica depenent de la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques. En l’ordre de dia s’han abordat els punts següents:

 1. Criteris generals comuns a les convocatòries de processos selectius d’estabilització d’ocupació temporal de les universitats públiques valencianes (Llei 20/2021, de 28 de desembre)
 2. Reglament de la Mesa General de Negociació de les universitats públiques

Respecte al primer punt, l’Administració ha presentant un document amb una sèrie de criteris comuns per a valorar l’experiència professional en els processos selectius d’estabilització convocats per les universitats valencianes. Després del debat, s’ha arribat a un ampli consens i el document final ha quedat de la manera següent:

Sistema de concurs

 • L’experiència professional en l’escala o categoria: 60%
 • La puntuació màxima s’assumirà amb un temps d’experiència entre 5 o 15 anys en l’escala de la universitat convocant (la proposta original era entre 5 i 12 anys)
 • Es podran puntuar serveis prestats en altres escales o categories diferents al la de l’objecte de la convocatòria
 • Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres universitats públiques se’ls donarà el 40% del valor reconegut als serveis prestats en la universitat convocant.
 • Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres administracions públiques se’ls donarà el 20% del valor reconegut als serveis prestats en la universitat convocant.

Sistema de concurs-oposició

 • Fase de concurs: 40%
 • Experiència professional en l’escala o categoria: 80% de la fase de concurs. (en la versió original era 75%) La puntuació màxima s’assumirà amb un temps d’experiència entre 5 o 15 anys en l’escala de la universitat convocant (la proposta original era entre 5 i 12 anys)
 • Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres universitats públiques se’ls donarà el 40% del valor reconegut als serveis prestats en la universitat convocant.
 • Als serveis prestats en escales o categories equivalents d’altres administracions públiques se’ls donarà el 20% del valor reconegut als serveis prestats en la universitat convocant. De manera excepcional, en convocatòries concretes cada universitat podrà valorar els serveis prestats en dos escales.

Una vegada treballat en la mesa tècnica, el document passarà a la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques per a esdevenir acord. Des de CCOO valorem molt positivament el consens aconseguit a l’hora de fixar aquest marc comú per a totes les universitats.

 

Quant al segon punt, el referit al Reglament de la mesa, s’ha aprovat per unanimitat incorporant-hi alguns canvis a suggeriment, entre d’altres, de CCOO.

 

Des de la constitució de la Mesa General de Negociació de les Universitats Públiques, aquesta es la segona mesa tècnica que es duu a terme. De la primera, queden pendents de tractar els temes que eren i són prioritat per a CCOO. Entre els més urgents:

 • Signatura del Conveni del personal laboral. Desbloquejar aquest conveni és essencial, més encara tenint en compte els canvis que es preveuen en la nova Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) i que som l’única comunitat autònoma sense conveni.
 • Revisió del decret valencià del professorat
 • Finançament de les universitats. Se’ns va dir que durant juliol es presentaria una proposta de nou pla de finançament que encara no ha arribat i el temps corre. Íntimament lligat al finançament de les universitats es troba definir quin model d’universitat vol implementar el Govern de la Generalitat. CCOO entén que la universitat pública és un servei públic essència i, com a tal, ha de ser finançat de manera suficient i estable perquè puga dur a terme el seus objectius amb la societat.

En aquest sentit, aprofitem aquesta comunicació per a recordar-vos que, quan es va produir el canvi de titular de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, vam sol·licitar una entrevista amb la nova consellera Josefina Bueno per a tenir una primera presa de contacte i traslladar-li les nostres propostes. A hores d’ara, encara no hem tingut resposta.