Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO subscriu un acord que garanteix la viabilitat del sistema de pensions

logocabecera
CCOO subscriu un acord que garanteix la viabilitat del sistema de pensions

Més ingressos, més protecció, més certeses: una qüestió de justícia

El passat 17 de març es va publicar (BOE 17/03/2023) l’acord de la segona fase de la reforma de pensions. Aquest important acord és el fruit de mesos de negociació i propostes de CCOO, UGT i el Govern d’Espanya.

L’acord ara publicat és continuació del primer procés negociador que va culminar amb la reforma de 2021 (Veure CCOO Informa Monogràfic núm. 5/2021) i que va suposar, entre altres qüestions:

1. Corregir la reforma de les pensions de 2013.

2. Garantir el poder adquisitiu de les pensions conforme a l’IPC: en 2023 aquesta nova fórmula ha permès que la totalitat de pensionistes hagin vist revaloritzades les seves prestacions en el 8,5%.

3. Derogar el Factor de Sostenibilitat: La posada en marxa d’aquest factor hauria provocat la reducció de fins a un 20% la pensió inicial de les generacions de treballadors/as més joves (equivalent a suprimir 10 anys de cotització de les seves vides laborals).

4. Millorar el finançament del sistema per a no deteriorar les pensions de les futures generacions.

Aquesta segona fase de la reforma s’ordena al voltant de tres eixos d’actuació:

1. Reforç de les mesures d’ingressos contributius:

2. Reducció de la bretxa de gènere.

3. Nova definició del període de càlcul, que coexistirà durant dues dècades amb el vigent garantint el millor resultat entre tots dos fins a 2040-43, reorientant a més la seva definició tradicional.

Tota la informació a través de l’enllaç al CCOO Informa Monogràfic núm. 5

Gaceta Sindical CCOO

ccoo

CCOO subscribe un acuerdo que garantiza la viabilidad del sistema de pensiones

Más ingresos, más protección, más certezas: una cuestión de justicia

El pasado 17 de marzo se publicó (BOE 17/03/2023) el acuerdo de la segunda fase de la reforma de pensiones. Este importante acuerdo es el fruto de meses de negociación y propuestas de CCOO, UGT y el Gobierno de España.

El acuerdo ahora publicado es continuación del primer proceso negociador que culminó con la reforma de 2021 (Ver CCOO Informa Monográfico nº 5/2021) y que supuso, entre otras cuestiones:

1. Corregir la reforma de las pensiones de 2013.

2. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones conforme al IPC: en 2023 esta nueva fórmula ha permitido que la totalidad de pensionistas hayan visto revalorizadas sus prestaciones en el 8,5%.

3. Derogar el Factor de Sostenibilidad: La puesta en marcha de este factor hubiese provocado la reducción de hasta un 20% la pensión inicial de las generaciones de trabajadores/as más jóvenes (equivalente a suprimir 10 años de cotización de sus vidas laborales).

4. Mejorar la financiación del sistema para no deteriorar las pensiones de las futuras generaciones.

Esta segunda fase de la reforma se ordena alrededor de tres ejes de actuación:

1. Refuerzo de las medidas de ingresos contributivos:

2. Reducción de la brecha de género.

3. Nueva definición del periodo de cálculo, que coexistirá durante dos décadas con el vigente garantizando el mejor resultado entre ambos hasta 2040-43, reorientando además su definición tradicional.

Toda la información a través del enlace al CCOO Informa Monográfico nº 5

Gaceta Sindical CCOO.

Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme