Sección Sindical CCOO de la UPV

 

Secció Sindical CCOO

El Senat retalla la Llei de Ciència negant l’estabilitat del personal de la investigació

És inexplicable que el Senat retalle la Llei de Ciència negant l’estabilitat del personal de la investigació.

El dimarts 19 de juliol de 2022 el PP i ERC van frustrar la llei de Ciència.
L’esmena proposada pel PP i secundada per ERC suposa l’eliminació de la possibilitat de contractes indefinits al personal de la investigació.

El text tornarà al Congrés però amb l’eliminació d’una de les mesures que més suport dels treballadors i treballadores de la ciència havia suscitat i que d’una forma més clara ajudaria a generar una investigació de qualitat.

La nostra proposta anava encaminada a l’extensió de l’obligatorietat de signar contractes indefinits al personal que treballa en projectes finançats amb fons europeus competitius i passar a considerar al personal tècnic i de gestió com a part del personal d’investigació perquè puguen desenvolupar la seua carrera laboral.

Per a CCOO les queixes i els atacs rebuts a aquesta proposta no tenen justificació, ja que ni l’increment en la gestió de contractes ni l’efecte econòmic per les indemnitzacions per acomiadament poden ser motiu per a impedir que les investigadores i els investigadors desenvolupen el seu treball amb la serenitat i certitud suficient. El treball sempre s’ha de remunerar i un treball de qualitat requereix una compensació justa i que es desenvolupe en les condicions suficients d’estabilitat.

Quan els partits polítics que han votat en contra de l’estabilitat dels treballadors i treballadores parlen d’investigació d’excel·lència han de tenir en compte que les condicions d’aquestes plantilles també haurien de ser d’excel·lència.

Votant a favor de l’eliminació dels contractes indefinits s’està perdent l’oportunitat de superar una de les barreres més altes existents en el sistema d’investigació espanyol per a poder atraure i mantenir talent així com per a desenvolupar una investigació d’excel·lència.

Per tot l’anterior, des de CCOO considerem que el resultat de la votació suposa una clara reculada en una mesura àmpliament consensuada en el Congrés i que suscitava un ampli suport de les treballadores i treballadors en la investigació. En la seua tornada al Congrés, des de CCOO continuarem barallant perquè l’ocorregut al Senat se solucione i la investigació deixe de ser el terreny d’incerteses que ha vingut forçant a la pèrdua de talent amb tanta gent abandonant el seu somni de dedicar-se a la investigació.

 

Es inexplicable que el Senado cercene la Ley de Ciencia negando la estabilidad del personal de la investigación.

El martes 19 de julio de 2022 el PP y ERC frustraron la ley de Ciencia.
La enmienda propuesta por el PP y apoyada por ERC supone la eliminación de la posibilidad de contratos indefinidos al personal de la investigación.

El texto volverá al Congreso pero con la eliminación de una de las medidas que más apoyo de los trabajadores y trabajadoras de la ciencia había suscitado y que de una forma más clara ayudaría a generar una investigación de calidad.

Nuestra propuesta iba encaminada a la extensión de la obligatoriedad de firmar contratos indefinidos al personal que trabaja en proyectos financiados con fondos europeos competitivos y pasar a considerar al personal técnico y de gestión como parte del personal de investigación para que puedan desarrollar su carrera laboral.

Para CCOO las quejas y los ataques recibidos a esta propuesta no tienen justificación, ya que ni el incremento en la gestión de contratos ni el efecto económico por las indemnizaciones por despido pueden ser motivo para impedir que las investigadoras y los investigadores desarrollen su trabajo con la serenidad y certidumbre suficiente. El trabajo siempre se debe remunerar y un trabajo de calidad requiere una compensación justa y que se desarrolle en las condiciones suficientes de estabilidad.

Cuando los partidos políticos que han votado en contra de la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras hablan de investigación de excelencia deben tener en cuenta que las condiciones de estas plantillas también deberían ser de excelencia.

Votando a favor de la eliminación de los contratos indefinidos se está perdiendo la oportunidad de superar una de las barreras más altas existentes en el sistema de investigación español para poder atraer y mantener talento así como para desarrollar una investigación de excelencia.

Por todo lo anterior, desde CCOO consideramos que el resultado de la votación supone un claro retroceso en una medida ampliamente consensuada en el Congreso y que suscitaba un amplio apoyo de las trabajadoras y trabajadores en la investigación. En su vuelta al Congreso, desde CCOO vamos a seguir peleando para que lo ocurrido en el Senado se solucione y la investigación deje de ser el terreno de incertidumbres que ha venido forzando a la pérdida de talento con tanta gente abandonando su sueño de dedicarse a la investigación.

 

 

Som treballadors
      Som treballadores
            Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 – 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: ccoo@upvnet.upv.es
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia’t CCOO :
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php