Acords (Generalitat y Estat)

Publicat al DOGV el DECRET 49/2021, d’1 d’abril, del Consell, de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal empleat públic de l’Administració de la Generalitat.

Des de CCOO t'informem de la publicació del decret que regula el teletreball del personal de la Generalitat Valenciana. Aquest decret té per objecte la regulació de la modalitat de prestació de serveis en règim de teletreball amb caràcter voluntari, així com per a aquelles situacions de crisis que impossibiliten o dificulten l’adequada prestació presencial de les competències que la legislació atribueix a l’Administració de la Generalitat o que existisca un greu risc d’afectació de la integritat i de la salut de les persones treballadores, amb la finalitat d’assegurar la continuïtat de l’activitat administrativa.

CCOO considera que hem de tractar la manera de desenvolupar aquest Decret en l'àmbit de la UPV.

 

Punxa ací per a veure el Decret.

Punxa ací per a veure l'Acord de l'Administració General de l'Estat.

   teletrabajo 05

Publicado al DOGV el DECRETO 49/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación del teletrabajo como modalidad de prestación de servicios del personal empleado público de la Administración de la Generalitat.

Desde CCOO te informamos de la publicación del decreto que regula el teletrabajo del personal de la Generalitat Valenciana. Este decreto tiene por objeto la regulación de la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo con carácter voluntario, así como para aquellas situaciones de crisis que imposibilitan o dificultan la adecuada prestación presencial de las competencias que la legislación atribuye a la Administración de la Generalitat o que exista un grave riesgo de afectación de la integridad y de la salud de las personas trabajadoras, con el fin de asegurar la continuidad de la actividad administrativa.

CCOO considera que tenemos que tratar la manera de desarrollar este Decreto en el ámbito de la UPV.

 

Pincha aquí para ver el Decreto.

Pincha aquí para ver el Acuerdo de la Administración General del Estado.

 

 

És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

.

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: .http://www.ccoo.upv.es

Twitter: .https://twitter.com/ccooupv
Facebook: .https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Fòrum d’Universitats

Resum de la reunió constitutiva del Fòrum d’Universitats.

 

El dia 11 de gener es va constituir el Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats valencianes. Més enllà de les connotacions de les paraules fòrum i diàleg, aquesta reunió constitutiva es va limitar a ser una mera sessió informativa sobre temes com ara la situació del Conveni Col·lectiu o les retribucions addicionals del personal universitari docent i investigador que, com venim reclamant des de CCOO, necessiten un espai real de negociació que no és altre que el d’una Mesa Sectorial d’Universitats. Així ho hem reclamat en la negociació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana i en les esmenes durant la tramitació parlamentària.

 

Dit això passem a resumir informacions més rellevants des del punt de vista sindical:

 

* Conveni col·lectiu: esperàvem que s’hagueren eliminat els obstacles que impedien la seua aplicació. Ens hem quedat esperant perquè, tot i les gestions fetes per la Conselleria d’Universitats i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic davant els ministeris d’Universitat i de Hisenda, no hi ha hagut cap moviment al respecte. El preacord està signat, cal ratificar-lo i ja no ens serveixen les bones paraules i els compromisos per part del govern autonòmic i del govern central que se estan buscant solucions. Que es puga fer efectiu l’acord és una qüestió política i els polítics estan per a fer política. Un entrebanc tècnic no pot ajornar més la posada en marxa del conveni i el respecte a la negociació col·lectiva que va suposar arribar a l’acord.

 

* Retribucions addicionals del personal universitari docent i investigador. Se’ns ha informat que dimecres 13 de gener es reuneixen les universitats i la Generalitat per a tractar la modificació del Decret valencià del professorat per a permetre fer efectives estes retribucions. Hem recordat que la modificació del decret esmentat passa també per la negociació amb els representants sindicals en el marc d’una negociació autonòmica.

 

* Avantprojecte de llei del personal universitari docent i investigador. Se’ns ha informat que des de la Conselleria d’Universitats s’està participant en les reunions de treball del Ministeri d’Universitats en que es treballa el que hauria de ser el nou estatut del PDI. Des de CCOO hem transmès que, ara per ara, el nostre posicionament en contra d’aquest avantprojecte presentat pel Ministeri d’Universitats des de l’aparició del primer esborrany. Insistim en el fet que el Ministeri no negocia i que les successives redaccions comporten un empitjorament de les condicions laborals del personal docent i investigador.

 

* De manera tangencial s’ha tractat el model de finançament, un tema que considerem essencial i que trobàvem a faltar com a punt amb entitat pròpia en l’ordre del dia. En aquest sentit, se’ns ha informat que en el mes d’abril tindrem accés al primer esborrany. En la nostra intervenció hem insistit en la necessitat d’agilitzar eixa proposta: La Conselleria ha d’explicar quin model d’universitat vol, quin és el seu pla de finançament i de quina manera s’articularà. Solament amb aquest eix bàsic podrem articular un diàleg honest. Des de FE CCOO PV advoquem per un finançament que dibuixe i garantesca una Universitat Pública i de qualitat.

 

   https://ccoo.upv.es/images/stories/Prevencion/No-entren-en-la-sala-de-espera.jpg

.

Aquest virus el parem units

 

.

 

Som universitat pública

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Función Pública desprecia el diálogo social

 

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos.

 

CCOO ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

 

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde del lunes 26 de octubre, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros.

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo.

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas. 

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes:

  • Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país.
  • Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales.
  • Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación.

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado.

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores.

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP. 

- Carrera profesional.

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2.

- Planes de igualdad y protocolos de acoso.

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas. 

- Formación.

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

 

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición.

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones.

 

https://fe.ccoo.es/66b52173bb319aea1011ad2ea66eb14c000063.jpeg

CCOO ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

.

Aquest virus el parem units

 

 

.

 

 

Som universitat pública

 

.

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.

Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet             77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Web:       

Twitter:   

Facebook:  

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO

Afilia't CCOO

.

 

Funció Pública menysprea el diàleg social

 

CCOO exigeix un increment de les plantilles i un nou Acord per a les empleades i els empleats públics.

CCOO ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord

 

En la Mesa General de les Administracions Públiques, celebrada en la vesprada del dilluns 26 d'octubre, el secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública diu estar compromès amb el diàleg social i, tot seguit, anuncia les mesures preses de manera unilateral sense cap negociació: la pujada salarial del 0,9% i la mateixa taxa de reposició existent en els PGE 2018 per a les administracions complidores amb la regla de despesa: 100%, 110% per a Sanitat, Educació, altres serveis prioritaris i determinats llocs de les corporacions locals, i 115% per a Forces i Cossos de Seguretat.

El sindicat ha denunciat la falta total d'interlocució i la imposició de les qüestions relatives als sectors públics en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2021, fent de la Mesa General un simple tràmit previ a l'aprovació pel Consell de Ministres.

Igualment, denúncia l'incompliment, per part de totes les administracions, AGE, CC.AA. i FEMP, de l'I i II acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball. Per això, CCOO ha demandat que es complisquen íntegrament els compromisos i ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord.

En aquest sentit han d'incloure's en els PGE 2021 la recuperació de l'ocupació pública, l'eliminació de la taxa de reposició, els increments de les plantilles (entre un 20% i un 33% dels serveis prioritaris i essencials) i els increments retributius d'almenys un 8% en tres anys. A més, s'ha d'acabar amb la xacra que suposa la temporalitat en l'àmbit de les administracions públiques.

CCOO ha recordat que s'ha dirigit de manera constant, des de l'inici de la legislatura, al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posant de manifest la situació dels acords, reclamant la negociació d'un nou acord de legislatura i fent arribar les propostes del sindicat sobre aquest tema. Aquestes giren entorn de 3 eixos:

  • Compromís en la millora i defensa dels serveis públics com a garantia per als drets de la ciutadania. És indiscutible el seu paper protagonista en la reconstrucció del país.
  • Recuperació dels drets arrabassats a les empleades i empleats públics, i millora de les seues condicions laborals.
  • Augment de la despesa pública en els serveis essencials per a la ciutadania, que permeta inversions en matèria de logística i infraestructura, cohesió social i territorial, i una major aposta per la inversió en I+D+i, digitalització, formació i qualificació.

A més, el sindicat considera necessari tractar de forma prioritària les següents matèries:

- Ocupació, estabilització i consolidació, per a aconseguir la reducció de la temporalitat definitivament per davall del 8%. Són necessàries modificacions en el EBEP i en Estatut Marco per a causalitzar la contractació, establir un règim sancionador a les administracions públiques que incomplisquen, i implantar mesures que repercutisquen de forma immediata per a eliminar la precarietat laboral. És inacceptable que, ja abans de l'inici de la pandèmia, el percentatge de temporalitat seguira per damunt del 24% i que, de les 380.288 places publicades des de 2017, un 66,81% estiguen sense convocar sumat a un 17,39% ja convocades sense executar, al que caldria afegir les places que ni tan sols s'han negociat o publicat.

- Jornada laboral, fent real i efectiva la jornada de 35 hores per a tots els sectors.

- Classificació professional i culminació de la disposició transitòria tercera del EBEP.

- Carrera professional.

- Classes passives, per a la millora de les bases de cotització a partir del grup A2.

- Plans d'igualtat i protocols d'assetjament.

- Processos de digitalització en les administracions públiques.

- Formació.

- Salut laboral i prevenció de riscos laborals.

- Desenvolupament del EBEP.  Llei AGE  i  lleis CC.AA.

Malgrat el menyspreu a la negociació demostrada en la Mesa General, CCOO està disposada a abordar i negociar totes aquestes matèries. No obstant això, exigeix l'establiment urgent d'un calendari i de l'inici de les negociacions. De forma immediata s'ha d'incloure en els PGE l'abans plantejat en relació amb l'augment de les plantilles, l'increment retributiu i l'eliminació de qualsevol limitació en la taxa de reposició.

De no complir les diferents administracions els acords i no iniciar-se els processos de negociació compromesos, CCOO anuncia que hi haurà contínues mobilitzacions.

https://fe.ccoo.es/66b52173bb319aea1011ad2ea66eb14c000063.jpeg

CCOO ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord

 

 

Aquest virus el parem units

 

.

 

 

Som universitat pública

.

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.

Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet             77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Web:       

Twitter:   

Facebook:  

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO :

Afilia't CCOO :

 

.

Els sindicats majoritaris de les Administracions Públiques exigeixen a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, que garantisca la negociació i recuperació del poder adquisitiu de més de tres milions d'empleades i empleats públics

CCOO, UGT i CSIF s'han dirigit per escrit a la ministra de Política Territorial i Funció Pública reclamant l'obertura immediata de la negociació d'un tercer Acord que garantisca entre altres, la recuperació del poder adquisitiu i la creació d'ocupació pública per a erradicar els dèficits estructurals en les plantilles de les diferents Administracions Públiques

Els tres sindicats majoritaris de la Funció Pública demanden el compliment íntegre dels Acords subscrits en el 2017 i 2018 en matèria d'ocupació, estabilització i consolidació, plans d'igualtat, retribucions, jornada i resta de matèries contingudes en aquests

Igualment exigeixen obrir de manera immediata la negociació d'un Nou Acord que garantisca la recuperació del poder adquisitiu i continuar millorant les condicions de les treballadores i treballadors dels serveis públics, bandejar definitivament la precarietat, incrementar les plantilles i eliminar les limitacions generades per la taxa de reposició

En aquest sentit igualment resulta imprescindible un major compromís amb el desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i la Llei de Funció Pública de l'Administració General de l'Estat, i la resta de matèries, tals com la carrera i classificació professional, jubilació anticipada, plans d'igualtat o la formació en clau digital

Per això els sindicats signants hem requerit a la Sra. ministra que òbriga el diàleg de forma permanent i en correspondència amb l'acompliment de les comeses als quals el seu càrrec en el Govern l'obliga. Així com pose data de manera immediata a la preceptiva negociació dels PGE 2021 i la negociació d'un nou acord de la funció pública tal com es va comprometre el mes de juny.

https://fsc.ccoo.es/28ab6bda9a3ccd5762416f37143a2e71000050.jpg

Los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO, UGT y CSIF se han dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer Acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Administraciones Públicas

Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la sra. ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio.

             Nota de prensa conjunta

 

 .

Aquest virus el parem units

 

 .

 

 

 

Som universitat pública

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter:  https://twitter.com/ccooupv
Facebook:  https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.