Acords (Generalitat y Estat)

Acord sobre el pla de xoc per a reduir la temporalitat en les administracions públiques

 

Resum dels punts clau de l'Acord sobre criteris generals a aplicar en matèria de temporalitat aconseguits per CCOO.

Descarga el RDL de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

   https://fe.ccoo.es/35d4486c1ae94d9fc2d4b222d05dfc74000063.png

Puntos clave del RDL 14/2021.

CCOO lluita pels teus drets, per la teua estabilitat laboral, amb seguretat jurídica i eficàcia, per dignes condicions de treball i per l'augment de les plantilles.

El nostre objectiu és:

* Acabar amb l'elevadíssima temporalitat de les nostres administracions, que afecta molt negativament a tot el personal temporal que no disposa de la seguretat d'un treball fix.

* Aconseguir que els processos selectius disposen de totes les garanties jurídiques i es valore al màxim l'aportació d'aquestes persones durant els anys que han estat prestant un servei públic.

* Millorar les condicions de treball del personal interí i temporal.

Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

PDF (BOE-A-2021-11233 - 19 págs. - 318 KB)

Altres formats

 

..

 

Acuerdo sobre el plan de choque para reducir la temporalidad en las administraciones públicas

Resumen de los puntos clave del Acuerdo sobre criterios generales a aplicar en materia de temporalidad conseguidos por CCOO.

Descarga el RDL de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

   https://fe.ccoo.es/35d4486c1ae94d9fc2d4b222d05dfc74000063.png

Puntos clave del RDL 14/2021.

CCOO lucha por tus derechos, por tu estabilidad laboral, con seguridad jurídica y eficacia, por dignas condiciones de trabajo y por el aumento de las plantillas.

Nuestro objetivo es:

* Acabar con la elevadísima temporalidad de nuestras administraciones, que afecta muy negativamente a todo el personal temporal que no dispone de la seguridad de un trabajo fijo.

* Conseguir que los procesos selectivos dispongan de todas las garantías jurídicas y se valore al máximo la aportación de estas personas durante los años que han estado prestando un servicio público.

* Mejorar las condiciones de trabajo del personal interino y temporal.

Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

PDF (BOE-A-2021-11233 - 19 págs. - 318 KB)

Otros formatos

 

.

 

Els drets es conquisten i es defensen

.

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

CCOO, juntament amb UGT i CSIF, signa un nou acord per a estabilitzar l'ocupació en el sector públic, compensar l'abús i evitar el frau en la contractació.

Els termes finals de l'Acord són fruit de les propostes de CCOO i de la fermesa amb la qual el sindicat les ha defensades. Asseguren un procés d'estabilització on estiguen totes les places, indemnitzacions per a totes les persones que no obtingueren el seu lloc fix, el rescat a través de les bosses per a les persones que no superen els processos i millores en els processos de concurs oposició o concurs on així estiga establit.

Després de complexes i intenses negociacions, l'Àrea Pública de CCOO ha aconseguit que els punts clau que no s'incloïen en la proposta inicial del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública es contemplen de forma bastant satisfactòria en el document final.

El sindicat s'ha mantingut ferm en tot moment i des del començament va manifestar que aquest Acord havia de contenir tres elements essencials: un nou acord d'estabilització en línies amb els anteriors subscrits en 2017 i 2018, però amb millores; la transposició de la Directiva Comunitària 1999/70 en les seues clàusules 4 i 5, de no discriminació entre personal fix i temporal, i mesures per a evitar l'abús o frau en la contractació; i un tercer apartat amb compromisos de continuar negociant la resta de matèries pendents al setembre.

S'han aconseguit superar les traves existents i, gràcies al treball de CCOO, s'ha pogut arribar a un Acord que inclou reivindicacions fonamentals amb les suficients garanties.

S'estableix una taxa addicional perquè isquen totes les places, estiguen o no en llocs d'estructures, on no compute la taxa de reposició. A més, es marca la simplificació de les fases d'oposició amb la possibilitat d'agrupar proves i havent d'agilitar-se els terminis. Quant a la fase de concurs, es defineix que el pes de l'experiència haurà de ser majoritari. I, per a facilitar els processos d'estabilització en l'àmbit de l'Administració local, se suspenen articles específics del RD 896/91.

CCOO ha aconseguit eliminar de l'Acord i del RDL la referència a la Taxa de Reposició en dos sentits: d'una banda, s'autoritza una taxa addicional per a poder convocar totes les places, estiguen o no en les relacions de llocs de treball o plantilles; i, per un altre, es desvincula la contractació de nou personal de la taxa de reposició, a diferència de la intenció inicial del Govern.

Un dels punts més rellevants és que aquest procés d'estabilització haurà d'estar conclòs, amb les places executades al 100%, abans de finals de 2024.

Una fita sense precedents és que es marca indemnització, a raó de 20 dies per any treballat, per a tot el personal interí que estiga en una plaça objecte d'estabilització, encara que no supere el procés, i la possibilitat de quedar novament en bossa.

En la reforma del Text Refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic (TREBEP) per a evitar l'abús de la temporalitat, CCOO ha aconseguit que s'incloguen la indemnització com a mesura compensatòria, sancionadora i dissuasiva perquè les administracions complisquen. Es fixen a més les condicions del que es considera abús i les responsabilitats oportunes per a les administracions que incomplisquen. I, com a element clau, s'inclouen també els terminis per a la cobertura amb personal fix de les places en les quals es nomene personal interí en vacant.

En l'Acord i la reforma del TREBEP es transposa també la directiva europea 1999/70 en matèria d'homologar els drets laborals del personal temporal al fix.

Les mesures són un bon marc general que haurà de ser adaptat als diferents sectors i administracions, incloent-se en l'acord les mesures perquè això siga possible en l'Administració general, l'autonòmica i la local.

CCOO farà un seguiment constant del desenvolupament i aplicació d'aquest Acord, i vetlarà per que es facen realitat els seus objectius per a assegurar que de forma efectiva es produïsca una consolidació de l'ocupació, es bandege la precarietat de les administracions públiques i que els serveis públics tinguen els recursos que necessiten.

L'Acord marca que s'estableix a partir de setembre un calendari de negociació i diàleg social amb l'objectiu d'aconseguir un nou acord global en la Funció Pública, especialment tot el relatiu a l'impuls de la promoció interna i els trasllats.

En aquesta negociació, per a CCOO els temes més rellevants són: increment de les plantilles, jornada laboral, carrera i qualificació professional, continuar avançant en la recuperació de poder adquisitiu, plans d'igualtat i formació, millora de les condicions laborals i de jubilació, rejoveniment de les plantilles i modernització de l'Administració pública, entre altres.

CCOO continuarà pressionant i defensant que s'elimine definitivament la taxa de reposició i treballant per a aconseguir totes les seues reivindicacions, amb l'objectiu de millorar els serveis públics i les condicions laborals de les seues treballadores i treballadors.

Nota de premsa sobre l'Acord aconseguit

Text complet de l'Acord (signat).

 .

 

Els drets es conquisten i es defensen

.

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

CCOO aconsegueix que el Tribunal Suprem rectifique el criteri sobre personal indefinit no fix en l'Administració Pública

Els Serveis Jurídics de CCOO a Granada han aconseguit que el Tribunal Suprem rectifique la seua doctrina i que d'aquesta manera se sent jurisprudència sobre els contractes d'interinitat per vacant del personal laboral de l'Administració.

L'àrea pública de CCOO d'Andalusia considera una fita aquesta fallada perquè “assenyala a l'Administració per la seua mala praxi en l'abús de la contractació temporal” i reforça la posició del sindicat davant les Administracions Públiques reivindicant la convocatòria de l'oferta pública necessària i estabilitzant l'ocupació en els serveis públics.

       https://andalucia.ccoo.es/0cae8b73679d326eac4dd5643be5b5fb000057.jpg

.

CCOO consigue que el Tribunal Supremo rectifique el criterio sobre personal indefinido no fijo en la Administración Pública

Los Servicios Jurídicos de CCOO en Granada han logrado que el Tribunal Supremo rectifique su doctrina y que de esta manera se siente jurisprudencia sobre los contratos de interinidad por vacante del personal laboral de la Administración.

El área pública de CCOO de Andalucía considera un hito este fallo porque “señala a la Administración por su mala praxis en el abuso de la contratación temporal” y refuerza la posición del sindicato ante las Administraciones Públicas reivindicando la convocatoria de la oferta pública necesaria y estabilizando el empleo en los servicios públicos.

.

 

Els drets es conquisten i es defensen

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

T'adjuntem un butlletí informatiu amb motiu del preacord en matèria de pensions, aconseguit en la Mesa de diàleg social entre el Govern, els sindicats CCOO i UGT, i les organitzacions empresarials CEOE i CEPYME, que corregeix la reforma de les pensions de 2013; garanteix el seu poder adquisitiu conforme a l'IPC; deroga el Factor de Sostenibilitat que suposava la minoració de la pensió inicial en relació a l'evolució de l'esperança de vida, i molt especialment millora el finançament del sistema per a no deteriorar les pensions de les futures generacions que arriben a la jubilació.

Un important acord que inclou mesures orientades a una revisió del model de jubilació anticipada. Es redueixen de forma generalitzada els coeficients reductors, es dóna major equitat a les regles de jubilació anticipada per als voluntaris / involuntaris, i s'amplien els drets de jubilació en diverses modalitats. I s'iguala en aquest marc els drets vinculats als períodes de servei social femení obligatori al qual ja gaudien els del servei militar.

Finalment, desenvolupa una bateria de mesures per les quals es reconeixen nous drets i s'amplien alguns dels quals ja existien.

 

Butlletí ací:

 

    2021 06 xx portada Gaceta sindical 458 Acuerdo Pensiones

 

.

 

Te adjuntamos un boletín informativo con motivo del preacuerdo en materia de pensiones, alcanzado en la Mesa de diálogo social entre el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT, y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, que corrige la reforma de las pensiones de 2013; garantiza su poder adquisitivo conforme al IPC; deroga el Factor de Sostenibilidad que suponía la minoración de la pensión inicial en relación a la evolución de la esperanza de vida, y muy especialmente mejora la financiación del sistema para no deteriorar las pensiones de las futuras generaciones que llegan a la jubilación.

Un importante acuerdo que incluye medidas orientadas a una revisión del modelo de jubilación anticipada. Se reducen de forma generalizada los coeficientes reductores, se da mayor equidad a las reglas de jubilación anticipada para los voluntarios / involuntarios, y se amplían los derechos de jubilación en varias modalidades. Y se iguala en este marco los derechos vinculados a los periodos de servicio social femenino obligatorio al que ya disfrutaban los del servicio militar.

Finalmente, desarrolla una batería de medidas por las que se reconocen nuevos derechos y se amplían algunos de los que ya existían.

Boletín aquí:

 

.

Som treballadors
    Som treballadores
       Som universitat

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

 Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

La temporalitat en el sector públic

CCOO considera que l'actual proposta de Funció Pública no ofereix suficients garanties per a solucionar el problema de la temporalitat en el sector públic

El sindicat ha aconseguit millores importants de la proposta inicial del Ministeri a l'exposada en la Mesa de Negociació de la setmana passada, però aquesta continua tenint manques molt significatives i falten punts clau que fan que no es puga arribar a un acord en aquest moment.

Un dels principals problemes per a CCOO és que les indemnitzacions, consecució fonamental del sindicat respecte al document inicial, només es contemplen per als nomenaments futurs i no per als actualment en vigor, sense que s'establisquen solucions alternatives satisfactòries.

Un altre important escull és la no eliminació de les limitacions en la taxa de reposició i que continuen existint traves per a la recuperació de l'ocupació i el necessari increment de les plantilles.

Encara que és un avanç la rellevància que se li dóna a un nou procés d'estabilització, les seues condicions no són les que proposa CCOO en relació amb la flexibilització de les condicions de la fase d'oposició i la millora del pes de l'experiència en la fase de concurs.

El sindicat considera que no s'estableixen tots els elements necessaris perquè totes les administracions complisquen i es puga rebaixar de manera efectiva la temporalitat al 8%. En aquest sentit, són insuficients i discriminatòries les mesures sancionadores i dissuasives per a solucionar definitivament aquesta problemàtica.

Funció Pública s'ha compromès a enviar un document de concreció de la seua proposta i a convocar una nova reunió. CCOO ha mostrat la seua disposició a continuar treballant per a arribar a un acord que realment solucione l'actual situació de temporalitat i precarietat en el sector públic, assegurant així l'eliminació de l'abús o frau en la contractació mitjançant una correcta transposició de la Directiva Europea 1999/70.

El sindicat considera que aquesta qüestió ha de solucionar-se en la negociació col·lectiva i el diàleg social, i que aquest ha de potenciar-se també per a abordar la resta de greus problemes que afecten els serveis públics i a les empleades i empleats públics: increment de les plantilles, jornada laboral, carrera i qualificació professional, continuar avançant en la recuperació del poder adquisitiu, plans d'igualtat i formació, millora de les condicions laborals i de jubilació, rejoveniment de les plantilles i modernització de l'Administració pública, entre altres.

Més informació ací.

Propostes de CCOO per a reduir la temporalitat i per a l'estabilització de l'ocupació en el Sector Públic.

    Trabajar sin contrato 

.

La temporalidad en el sector público

CCOO considera que la actual propuesta de Función Pública no ofrece suficientes garantías para solucionar el problema de la temporalidad en el sector público

El sindicato ha conseguido mejoras importantes de la propuesta inicial del Ministerio a la expuesta en la Mesa de Negociación de la semana pasada, pero esta sigue teniendo carencias muy significativas y faltan puntos clave que hacen que no se pueda llegar a un acuerdo en este momento.

Uno de los principales problemas para CCOO es que las indemnizaciones, consecución fundamental del sindicato respecto al documento inicial, solo se contemplan para los nombramientos futuros y no para los actualmente en vigor, sin que se establezcan soluciones alternativas satisfactorias.

Otro importante escollo es la no eliminación de las limitaciones en la tasa de reposición y que siguen existiendo trabas para la recuperación del empleo y el necesario incremento de las plantillas.

Aunque es un avance la relevancia que se le da a un nuevo proceso de estabilización, sus condiciones no son las que propone CCOO en relación con la flexibilización de las condiciones de la fase de oposición y la mejora del peso de la experiencia en la fase de concurso.

El sindicato considera que no se establecen todos los elementos necesarios para que todas las administraciones cumplan y se pueda rebajar de manera efectiva la temporalidad al 8%. En este sentido, son insuficientes y discriminatorias las medidas sancionadoras y disuasorias para solucionar definitivamente esta problemática.

Función Pública se ha comprometido a enviar un documento de concreción de su propuesta y a convocar una nueva reunión. CCOO ha mostrado su disposición a seguir trabajando para llegar a un acuerdo que realmente solucione la actual situación de temporalidad y precariedad en el sector público, asegurando así la eliminación del abuso o fraude en la contratación mediante una correcta transposición de la Directiva Europea 1999/70.

El sindicato considera que esta cuestión debe solucionarse en la negociación colectiva y el diálogo social, y que este debe de potenciarse también para abordar el resto de graves problemas que afectan a los servicios públicos y a las empleadas y empleados públicos: incremento de las plantillas, jornada laboral, carrera y cualificación profesional, seguir avanzando en la recuperación del poder adquisitivo, planes de igualdad y formación, mejora de las condiciones laborales y de jubilación, rejuvenecimiento de las plantillas y modernización de la Administración pública, entre otros.

 

Más información aquí.

 

Propostes de CCOO per a reduir la temporalitat i per a l'estabilització de l'ocupació en el Sector Públic.

.

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

https://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.