Acords (Generalitat y Estat)

Fòrum d’Universitats

Resum de la reunió constitutiva del Fòrum d’Universitats.

 

El dia 11 de gener es va constituir el Fòrum de Diàleg en l’àmbit de les universitats valencianes. Més enllà de les connotacions de les paraules fòrum i diàleg, aquesta reunió constitutiva es va limitar a ser una mera sessió informativa sobre temes com ara la situació del Conveni Col·lectiu o les retribucions addicionals del personal universitari docent i investigador que, com venim reclamant des de CCOO, necessiten un espai real de negociació que no és altre que el d’una Mesa Sectorial d’Universitats. Així ho hem reclamat en la negociació de la nova Llei de la Funció Pública Valenciana i en les esmenes durant la tramitació parlamentària.

 

Dit això passem a resumir informacions més rellevants des del punt de vista sindical:

 

* Conveni col·lectiu: esperàvem que s’hagueren eliminat els obstacles que impedien la seua aplicació. Ens hem quedat esperant perquè, tot i les gestions fetes per la Conselleria d’Universitats i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic davant els ministeris d’Universitat i de Hisenda, no hi ha hagut cap moviment al respecte. El preacord està signat, cal ratificar-lo i ja no ens serveixen les bones paraules i els compromisos per part del govern autonòmic i del govern central que se estan buscant solucions. Que es puga fer efectiu l’acord és una qüestió política i els polítics estan per a fer política. Un entrebanc tècnic no pot ajornar més la posada en marxa del conveni i el respecte a la negociació col·lectiva que va suposar arribar a l’acord.

 

* Retribucions addicionals del personal universitari docent i investigador. Se’ns ha informat que dimecres 13 de gener es reuneixen les universitats i la Generalitat per a tractar la modificació del Decret valencià del professorat per a permetre fer efectives estes retribucions. Hem recordat que la modificació del decret esmentat passa també per la negociació amb els representants sindicals en el marc d’una negociació autonòmica.

 

* Avantprojecte de llei del personal universitari docent i investigador. Se’ns ha informat que des de la Conselleria d’Universitats s’està participant en les reunions de treball del Ministeri d’Universitats en que es treballa el que hauria de ser el nou estatut del PDI. Des de CCOO hem transmès que, ara per ara, el nostre posicionament en contra d’aquest avantprojecte presentat pel Ministeri d’Universitats des de l’aparició del primer esborrany. Insistim en el fet que el Ministeri no negocia i que les successives redaccions comporten un empitjorament de les condicions laborals del personal docent i investigador.

 

* De manera tangencial s’ha tractat el model de finançament, un tema que considerem essencial i que trobàvem a faltar com a punt amb entitat pròpia en l’ordre del dia. En aquest sentit, se’ns ha informat que en el mes d’abril tindrem accés al primer esborrany. En la nostra intervenció hem insistit en la necessitat d’agilitzar eixa proposta: La Conselleria ha d’explicar quin model d’universitat vol, quin és el seu pla de finançament i de quina manera s’articularà. Solament amb aquest eix bàsic podrem articular un diàleg honest. Des de FE CCOO PV advoquem per un finançament que dibuixe i garantesca una Universitat Pública i de qualitat.

 

   https://ccoo.upv.es/images/stories/Prevencion/No-entren-en-la-sala-de-espera.jpg

.

Aquest virus el parem units

 

.

 

Som universitat pública

.

Hemeroteca

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Función Pública desprecia el diálogo social

 

CCOO exige un incremento de las plantillas y un nuevo Acuerdo para las empleadas y los empleados públicos.

 

CCOO ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

 

En la Mesa General de las Administraciones Públicas, celebrada en la tarde del lunes 26 de octubre, el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública dice estar comprometido con el diálogo social y, acto seguido, anuncia las medidas tomadas de manera unilateral sin negociación alguna: la subida salarial del 0,9% y la misma tasa de reposición existente en los PGE 2018 para las administraciones cumplidoras con la regla de gasto: 100%, 110% para Sanidad, Educación, otros servicios prioritarios y determinados puestos de las corporaciones locales, y 115% para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El sindicato ha denunciado la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, haciendo de la Mesa General un simple trámite previo a la aprobación por el Consejo de Ministros.

Igualmente, denuncia el incumplimiento, por parte de todas las administraciones, AGE, CC. AA. y FEMP, del I y II acuerdo para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo. Por ello, CCOO ha demandado que se cumplan íntegramente los compromisos y ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo.

En este sentido deben incluirse en los PGE 2021 la recuperación del empleo público, la eliminación de la tasa de reposición, los incrementos de las plantillas (entre un 20% y un 33% de los servicios prioritarios y esenciales) y los incrementos retributivos de al menos un 8% en tres años. Además, se debe acabar con la lacra que supone la temporalidad en el ámbito de las administraciones públicas. 

CCOO ha recordado que se ha dirigido de manera constante, desde el inicio de la legislatura, al Ministerio de Política Territorial y Función Pública poniendo de manifiesto la situación de los acuerdos, reclamando la negociación de un nuevo acuerdo de legislatura y haciendo llegar las propuestas del sindicato al respecto. Estas giran en torno a 3 ejes:

  • Compromiso en la mejora y defensa de los servicios públicos como garantía para los derechos de la ciudadanía. Es indiscutible su papel protagonista en la reconstrucción del país.
  • Recuperación de los derechos arrebatados a las empleadas y empleados públicos, y mejora de sus condiciones laborales.
  • Aumento del gasto público en los servicios esenciales para la ciudadanía, que permita inversiones en materia de logística e infraestructura, cohesión social y territorial, y una mayor apuesta por la inversión en I+D+i, digitalización, formación y cualificación.

Además, el sindicato considera necesario tratar de forma prioritaria las siguientes materias:

- Empleo, estabilización y consolidación, para conseguir la reducción de la temporalidad definitivamente por debajo del 8%. Son necesarias modificaciones en el EBEP y en Estatuto Marco para causalizar la contratación, establecer un régimen sancionador a las administraciones públicas que incumplan, e implantar medidas que repercutan de forma inmediata para eliminar la precariedad laboral. Es inaceptable que, ya antes del inicio de la pandemia, el porcentaje de temporalidad siguiera por encima del 24% y que, de las 380.288 plazas publicadas desde 2017, un 66,81% estén sin convocar sumado a un 17,39% ya convocadas sin ejecutar, a lo que habría que añadir las plazas que ni siquiera se han negociado o publicado.

- Jornada laboral, haciendo real y efectiva la jornada de 35 horas para todos los sectores.

- Clasificación profesional y culminación de la disposición transitoria tercera del EBEP. 

- Carrera profesional.

- Clases pasivas, para la mejora de las bases de cotización a partir del grupo A2.

- Planes de igualdad y protocolos de acoso.

- Procesos de digitalización en las administraciones públicas. 

- Formación.

- Salud laboral y prevención de riesgos laborales.

- Desarrollo del EBEP. Ley AGE y leyes CC. AA.

 

A pesar del desprecio a la negociación demostrada en la Mesa General, CCOO está dispuesta a abordar y negociar todas estas materias. No obstante, exige el establecimiento urgente de un calendario y del inicio de las negociaciones. De forma inmediata se debe incluir en los PGE lo antes planteado en relación con el aumento de las plantillas, el incremento retributivo y la eliminación de cualquier limitación en la tasa de reposición.

De no cumplir las diferentes administraciones los acuerdos y no iniciarse los procesos de negociación comprometidos, CCOO anuncia que habrá continuas movilizaciones.

 

https://fe.ccoo.es/66b52173bb319aea1011ad2ea66eb14c000063.jpeg

CCOO ha reclamado el inicio inmediato de las negociaciones para un III Acuerdo

.

Aquest virus el parem units

 

 

.

 

 

Som universitat pública

 

.

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.

Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet             77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Web:       

Twitter:   

Facebook:  

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO

Afilia't CCOO

.

 

Funció Pública menysprea el diàleg social

 

CCOO exigeix un increment de les plantilles i un nou Acord per a les empleades i els empleats públics.

CCOO ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord

 

En la Mesa General de les Administracions Públiques, celebrada en la vesprada del dilluns 26 d'octubre, el secretari d'Estat de Política Territorial i Funció Pública diu estar compromès amb el diàleg social i, tot seguit, anuncia les mesures preses de manera unilateral sense cap negociació: la pujada salarial del 0,9% i la mateixa taxa de reposició existent en els PGE 2018 per a les administracions complidores amb la regla de despesa: 100%, 110% per a Sanitat, Educació, altres serveis prioritaris i determinats llocs de les corporacions locals, i 115% per a Forces i Cossos de Seguretat.

El sindicat ha denunciat la falta total d'interlocució i la imposició de les qüestions relatives als sectors públics en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de 2021, fent de la Mesa General un simple tràmit previ a l'aprovació pel Consell de Ministres.

Igualment, denúncia l'incompliment, per part de totes les administracions, AGE, CC.AA. i FEMP, de l'I i II acord per a la millora de l'ocupació pública i les condicions de treball. Per això, CCOO ha demandat que es complisquen íntegrament els compromisos i ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord.

En aquest sentit han d'incloure's en els PGE 2021 la recuperació de l'ocupació pública, l'eliminació de la taxa de reposició, els increments de les plantilles (entre un 20% i un 33% dels serveis prioritaris i essencials) i els increments retributius d'almenys un 8% en tres anys. A més, s'ha d'acabar amb la xacra que suposa la temporalitat en l'àmbit de les administracions públiques.

CCOO ha recordat que s'ha dirigit de manera constant, des de l'inici de la legislatura, al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública posant de manifest la situació dels acords, reclamant la negociació d'un nou acord de legislatura i fent arribar les propostes del sindicat sobre aquest tema. Aquestes giren entorn de 3 eixos:

  • Compromís en la millora i defensa dels serveis públics com a garantia per als drets de la ciutadania. És indiscutible el seu paper protagonista en la reconstrucció del país.
  • Recuperació dels drets arrabassats a les empleades i empleats públics, i millora de les seues condicions laborals.
  • Augment de la despesa pública en els serveis essencials per a la ciutadania, que permeta inversions en matèria de logística i infraestructura, cohesió social i territorial, i una major aposta per la inversió en I+D+i, digitalització, formació i qualificació.

A més, el sindicat considera necessari tractar de forma prioritària les següents matèries:

- Ocupació, estabilització i consolidació, per a aconseguir la reducció de la temporalitat definitivament per davall del 8%. Són necessàries modificacions en el EBEP i en Estatut Marco per a causalitzar la contractació, establir un règim sancionador a les administracions públiques que incomplisquen, i implantar mesures que repercutisquen de forma immediata per a eliminar la precarietat laboral. És inacceptable que, ja abans de l'inici de la pandèmia, el percentatge de temporalitat seguira per damunt del 24% i que, de les 380.288 places publicades des de 2017, un 66,81% estiguen sense convocar sumat a un 17,39% ja convocades sense executar, al que caldria afegir les places que ni tan sols s'han negociat o publicat.

- Jornada laboral, fent real i efectiva la jornada de 35 hores per a tots els sectors.

- Classificació professional i culminació de la disposició transitòria tercera del EBEP.

- Carrera professional.

- Classes passives, per a la millora de les bases de cotització a partir del grup A2.

- Plans d'igualtat i protocols d'assetjament.

- Processos de digitalització en les administracions públiques.

- Formació.

- Salut laboral i prevenció de riscos laborals.

- Desenvolupament del EBEP.  Llei AGE  i  lleis CC.AA.

Malgrat el menyspreu a la negociació demostrada en la Mesa General, CCOO està disposada a abordar i negociar totes aquestes matèries. No obstant això, exigeix l'establiment urgent d'un calendari i de l'inici de les negociacions. De forma immediata s'ha d'incloure en els PGE l'abans plantejat en relació amb l'augment de les plantilles, l'increment retributiu i l'eliminació de qualsevol limitació en la taxa de reposició.

De no complir les diferents administracions els acords i no iniciar-se els processos de negociació compromesos, CCOO anuncia que hi haurà contínues mobilitzacions.

https://fe.ccoo.es/66b52173bb319aea1011ad2ea66eb14c000063.jpeg

CCOO ha reclamat l'inici immediat de les negociacions per a un III Acord

 

 

Aquest virus el parem units

 

.

 

 

Som universitat pública

.

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.

Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)

Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043

Alonso Pérez            79029

José Segovia            77040

Consuelo Vallés         77043

Ildefonso Pelayo        77043

Julia Benet             77040

Juanjo Escobar (Gandía) 43003

Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Web:       

Twitter:   

Facebook:  

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!

Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.

Afilia't CCOO :

Afilia't CCOO :

 

.

Els sindicats majoritaris de les Administracions Públiques exigeixen a la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Carolina Darias, que garantisca la negociació i recuperació del poder adquisitiu de més de tres milions d'empleades i empleats públics

CCOO, UGT i CSIF s'han dirigit per escrit a la ministra de Política Territorial i Funció Pública reclamant l'obertura immediata de la negociació d'un tercer Acord que garantisca entre altres, la recuperació del poder adquisitiu i la creació d'ocupació pública per a erradicar els dèficits estructurals en les plantilles de les diferents Administracions Públiques

Els tres sindicats majoritaris de la Funció Pública demanden el compliment íntegre dels Acords subscrits en el 2017 i 2018 en matèria d'ocupació, estabilització i consolidació, plans d'igualtat, retribucions, jornada i resta de matèries contingudes en aquests

Igualment exigeixen obrir de manera immediata la negociació d'un Nou Acord que garantisca la recuperació del poder adquisitiu i continuar millorant les condicions de les treballadores i treballadors dels serveis públics, bandejar definitivament la precarietat, incrementar les plantilles i eliminar les limitacions generades per la taxa de reposició

En aquest sentit igualment resulta imprescindible un major compromís amb el desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic i la Llei de Funció Pública de l'Administració General de l'Estat, i la resta de matèries, tals com la carrera i classificació professional, jubilació anticipada, plans d'igualtat o la formació en clau digital

Per això els sindicats signants hem requerit a la Sra. ministra que òbriga el diàleg de forma permanent i en correspondència amb l'acompliment de les comeses als quals el seu càrrec en el Govern l'obliga. Així com pose data de manera immediata a la preceptiva negociació dels PGE 2021 i la negociació d'un nou acord de la funció pública tal com es va comprometre el mes de juny.

https://fsc.ccoo.es/28ab6bda9a3ccd5762416f37143a2e71000050.jpg

Los sindicatos mayoritarios de las Administraciones Públicas exigen a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que garantice la negociación y recuperación del poder adquisitivo de más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO, UGT y CSIF se han dirigido por escrito a la ministra de Política Territorial y Función Pública reclamando la apertura inmediata de la negociación de un tercer Acuerdo que garantice entre otros, la recuperación del poder adquisitivo y la creación de empleo público para erradicar los déficits estructurales en las plantillas de las distintas Administraciones Públicas

Los tres sindicatos mayoritarios de la Función Pública demandan el cumplimiento íntegro de los Acuerdos suscritos en el 2017 y 2018 en materia de empleo, estabilización y consolidación, planes de igualdad, retribuciones, jornada y resto de materias contenidas en los mismos

Igualmente exigen abrir de manera inmediata la negociación de un Nuevo Acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo y seguir mejorando las condiciones de las trabajadoras y trabajadores de los servicios públicos, desterrar definitivamente la precariedad, incrementar las plantillas y eliminar las limitaciones generadas por la tasa de reposición

En este sentido igualmente resulta imprescindible un mayor compromiso con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, y el resto de materias, tales como la carrera y clasificación profesional, jubilación anticipada, planes de igualdad o la formación en clave digital

Por ello los sindicatos firmantes hemos requerido a la sra. ministra que abra el diálogo de forma permanente y en correspondencia con el desempeño de los cometidos a los que su cargo en el Gobierno le obliga. Así como ponga fecha de manera inmediata a la preceptiva negociación de los PGE 2021 y la negociación de un nuevo acuerdo de la función pública tal y como se comprometió en el mes de junio.

             Nota de prensa conjunta

 

 .

Aquest virus el parem units

 

 .

 

 

 

Som universitat pública

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

 http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez 79029
José Segovia 77040
Consuelo Vallés 77043
Ildefonso Pelayo 77043
Julia Benet 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas (Alcoi) 28428

email: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web: http://www.ccoo.upv.es

Twitter:  https://twitter.com/ccooupv
Facebook:  https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

CCOO aconsegueix un gran acord sobre el teletreball en les Administracions Públiques


En la Mesa General de les Administracions Públiques, ha sigut possible aconseguir un acord referent al teletreball, que serà aplicable com a normativa de caràcter bàsica en la nostra Funció pública valenciana i arreplega les línies mestres que, des d'un inici, CCOO hem defensat sindicalment per a la seua aplicació també a la Generalitat Valenciana.

CCOO considera un gran assoliment del sindicat en la negociació que s'explicite que els mitjans tecnològics i el seu manteniment han de ser a càrrec de l'administració.

Els principals aspectes que arreplega l'acord aconseguit són els següents:

- El teletreball no serà considerat com a ordinari i no haurà de contemplar la totalitat de la jornada laboral.

- Es garanteix l'atenció directa presencial a la ciutadania.

- Serà en cada àmbit i en la normativa reguladora que a aquest efecte es dicte per cada Administració competent on es determine el percentatge de la prestació de serveis que pot desenvolupar-se per aquesta nova modalitat, de tal manera que es combine la presencialitat i el teletreball en el règim que s'establisca.

- El personal que teletrabaje tindrà els mateixos drets i deures individuals i col·lectius, incloent la normativa de prevenció de riscos laborals.

- L'administració proporcionarà i mantindrà els mitjans tecnològics necessaris per a la seua activitat a les persones que treballen en aquesta modalitat.

- El personal laboral al servei de les Administracions Públiques es regirà, en matèria de teletreball, pel que es preveu en el present Estatut (TREBEP) i per les seues normes de desenvolupament.

- Dret a la desconnexió digital, la confidencialitat i la protecció de dades.

- Requisit previ serà la valoració de les tasques assignades al lloc, la corresponent avaluació i planificació preventiva, així com la formació en competències digitals necessàries per a la prestació del servei.

- La prestació del servei mitjançant teletreball haurà de ser expressament autoritzada i serà compatible amb la modalitat presencial.

- Tindrà caràcter voluntari i reversible excepte en supòsits excepcionals degudament justificats.

- Seran objecte de negociació col·lectiva els criteris generals requeriran en l'àmbit corresponent.

- Es contemplaran criteris objectius en l'accés a aquesta modalitat de prestació de servei.

CCOO, sindicat majoritari en el conjunt de les administracions públiques, se saluda que l'acord hi ha sigut aconseguit entre administració i tots els sindicats amb representació en la Mesa General de les Administracions públiques , que siga pròxim als nostres postulats sobre el teletreball i s'hagen inclòs gran part de les nostres propostes

En el nostre territori, també volem que la Negociació de les condicions de treball del personal de la Generalitat s'aborde en el lloc corresponent. que no és un altre que la Mesa Sectorial de Funció Pública i la CIVE i si pot ser amb una única veu del govern valencià .


Enllaç al text final de l'Acord de modificació del TREBEP per a la regulació del teletreball (sector públic).


Enllaç al text del projecte de Llei per a la regulació del teletreball (sector privat).     teletrabajo 07


CCOO consigue un gran acuerdo sobre el teletrabajo en las Administraciones Públicas


En la Mesa General de las Administraciones Públicas, ha sido posible alcanzar un acuerdo al respecto del teletrabajo, que será aplicable como normativa de carácter básica en nuestra Función pública valenciana y recoge las líneas maestras que, desde un inicio, CCOO hemos defendido sindicalmente para su aplicación también a la Generalitat Valenciana.

CCOO considera un gran logro del sindicato en la negociación que se explicite que los medios tecnológicos y su mantenimiento deben correr a cargo de la administración

Los principales aspectos que recoge el acuerdo alcanzado son los siguientes:

- El teletrabajo no será considerado como ordinario y no deberá contemplar la totalidad de la jornada laboral.

- Se garantiza la atención directa presencial a la ciudadanía.

- Será en cada ámbito y en la normativa reguladora que a tal efecto se dicte por cada Administración competente donde se determine el porcentaje de la prestación de servicios que puede desarrollarse por esta nueva modalidad, de tal manera que se combine la presencialidad y el teletrabajo en el régimen que se establezca.

- El personal que teletrabaje tendrá los mismos derechos y deberes individuales y colectivos, incluyendo la normativa de prevención de riesgos laborales.

- La administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para su actividad a las personas que trabajen en esta modalidad.

- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente Estatuto (TREBEP) y por sus normas de desarrollo.

- Derecho a la desconexión digital, la confidencialidad y la protección de datos.

- Requisito previo será la valoración de las tareas asignadas al puesto, la correspondiente evaluación y planificación preventiva, así como la formación en competencias digitales necesarias para la prestación del servicio.

- La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser expresamente autorizada y será compatible con la modalidad presencial.

- Tendrá carácter voluntario y reversible salvo en supuestos excepcionales debidamente justificados.

- Serán objeto de negociación colectiva los criterios generales requerirán en el ámbito correspondiente.

- Se contemplarán criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.

CCOO, sindicato mayoritario en el conjunto de las administraciones públicas, se saluda que el acuerdo hay sido alcanzado entre administración y todos los sindicatos con representación en la Mesa General de las Administraciones públicas , que sea cercano a nuestros postulados acerca del teletrabajo y se hayan incluido gran parte de nuestras propuestas

En nuestro territorio, también queremos que la Negociación de las condiciones de trabajo del personal de la Generalitat se aborde en el lugar correspondiente. que no es otro que la Mesa Sectorial de Función Pública y la CIVE y a ser posible con una única voz del gobierno valenciano .

Enlace al texto final del Acuerdo de modificación del TREBEP para la regulación del teletrabajo (sector público).


Enlace al texto del proyecto de Ley para la regulación del teletrabajo (sector privado).


Aquest virus el parem units


Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats
.Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
CCOO, primer sindicat a Espanya
CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat.
Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet             77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es
Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  
https://www.ccoo.es/sol_afi_web_breve/index.php
https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.