Acords (Generalitat y Estat)

El Govern assegura que pagarà la pujada salarial dels funcionaris l'1 de gener, amb efectes retroactius si és necessari


Reunió en el Ministeri d'Administracions Públiques el 27 de novembre.

El ministre de Funció Pública i Política Territorial en funcions, Luis Planas, ha assenyalat que "des d'un punt de vista legal, un Govern en funcions no pot dur a terme aqueix augment" salarial corresponent a 2020 per als funcionaris i empleats públics, però manté el seu compromís d'aplicar la pujada pactada i ho farà amb efectes retroactius des de l'1 de gener si s'aprova més tard d'aquesta data.

El director general de Funció Pública ens ha assegurat que, quan es forme Govern, es garantiran els increments retributius compromesos en els acords, amb data 1 de gener de 2020.

CCOO insisteix a exigir que es garantisca la pujada salarial de 2020 i aconsegueix el compromís d'avançar en els acords ja aconseguits.

CCOO exigeix al Govern un major compromís amb els tres milions d'empleades i empleats públics i que es garantisca el 2% d'increments retributius l'1 de gener de 2020, tal com arreplega l'II Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública i les Condicions de Treball.

  https://ccoo.upv.es/images/stories/sindicales/Dinero_moneda-euro-01.jpg

El Gobierno asegura que pagará la subida salarial de los funcionarios el 1 de enero, con efectos retroactivos si es necesario

 

Reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas el 27 de noviembre.

El ministro de Función Pública y Política Territorial en funciones, Luis Planas, ha señalado que "desde un punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento" salarial correspondiente a 2020 para los funcionarios y empleados públicos, pero mantiene su compromiso de aplicar la subida pactada y lo hará con efectos retroactivos desde el 1 de enero si se aprueba más tarde de esta fecha.

El director general de Función Pública nos ha asegurado que, en cuanto se forme Gobierno, se garantizarán los incrementos retributivos comprometidos en los acuerdos, con fecha 1 de enero de 2020.

CCOO insiste en exigir que se garantice la subida salarial de 2020 y logra el compromiso de avanzar en los acuerdos ya alcanzados.

CCOO exige al Gobierno un mayor compromiso con los tres millones de empleadas y empleados públicos y que se garantice el 2% de incrementos retributivos el 1 de enero de 2020, tal y como recoge el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

 

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet              77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

 

El Consell, en la seua reunió del divendres 8 de novembre, materialitza l'augment addicional del 0,25% per als sous del personal al servei de la Generalitat, Universitats i centres docents.

El ple del Consell ha aprovat l'aplicació d'un increment salarial del 0,25% en les retribucions del personal al servei de la Generalitat. D'aquesta manera, es fa efectiva una mesura que estava condicionada al creixement del PIB en almenys un 2,5%.

És una mesura per a reforçar els serveis públics i ve com a conseqüència dels acords que van arrancar els sindicats, CCOO - UGT - CSIF, al ministre Montoro perquè els empleats públics recuperen en part les retallades del passat imposats per l'Executiu del PP.

Aquest acord, amb efectes des de l'1 de juliol, suposa una quantia d'al voltant d'11 milions d'euros i afecta a les retribucions dels més de 150.000 empleats públics de la Generalitat i de les seues institucions públiques, així com del personal d'universitats públiques i de centres docents concertats.

Ara ja no hi ha excuses perquè el personal de la universitat veja reflectit en la seua nòmina l'increment salarial mensual i els endarreriments corresponents des del mes de juliol.

         Dinero moneda euro 01


El Consell, en su reunión del viernes 8 de noviembre, materializa el aumento adicional del 0,25% para los sueldos del personal al servicio de la Generalitat, Universidades y centros docentes.

El pleno del Consell ha aprobado la aplicación de un incremento salarial del 0,25% en las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat. De esta manera, se hace efectiva una medida que estaba condicionada al crecimiento del PIB en al menos un 2,5%.

Es una medida para reforzar los servicios públicos y viene como consecuencia de los acuerdos que arrancaron los sindicatos, CCOO - UGT - CSIF,  al ministro Montoro para que los empleados públicos recuperen en parte los recortes del pasado impuestos por el Ejecutivo del PP.

Este acuerdo, con efectos desde el 1 de julio, supone una cuantía de alrededor de 11 millones de euros y afecta a las retribuciones de los más de 150.000 empleados públicos de la Generalitat y de sus instituciones públicas, así como del personal de universidades públicas y de centros docentes concertados.

Ahora ya no hay excusas para que el personal de la universitat vea reflejado en su nómina el incremento salarial mensual y los atrasos correspondientes desde el mes de julio.

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

CCOO exigeix la pujada addicional del 0,25% en el pròxim Consell de Ministres


MERITXELL BATET DEIXA EL MINISTERI DE FUNCIÓ PÚBLICA SENSE GARANTIR LA PUJADA SALARIAL ADDICIONAL A LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS

Per a CCOO és absolutament inacceptable que el Govern no haja tingut temps encara per a portar al Consell de Ministres el mer tràmit que suposa aprovar la pujada salarial addicional i garantir així el compliment de l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i exigim que s'aprove en el pròxim Consell de Ministres

L'acabada d'elegir presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha deixat el seu càrrec de ministra de Política Territorial i Funció Pública sense dur a terme el seu compromís d'elevar al Consell de Ministres l'acord per a la pujada salarial addicional del 0,25% a partir de juliol a més de tres milions d'empleades i empleats públics.

Des de la comissió de seguiment de l'Acord per a la millora de l'ocupació pública celebrada el passat 28 de febrer, CCOO ve exigint al Govern que aprove aquesta pujada addicional. En aquest sentit, li vam tornar a insistir el 18 de març per mitjà d'un escrit dirigit al secretari d'Estat de Funció Pública després de recordar-li que ja el 31 de gener l'Institut Nacional d'Estadística va publicar l'avanç de comptabilitat nacional de l'últim trimestre de 2018, situant l'avanç d'increment del PIB en 2,5%, fet que garanteix el cobrament de l'increment addicional, tal com estableix l'acord subscrit amb CCOO (sindicat majoritari), UGT i Csif   (ELA i CIG no van signar l'acord i la resta de sindicats no té representació de la Mesa General de les Administracions Públiques).

     Dinero moneda euro 01

CCOO exige la subida adicional del 0,25% en el próximo Consejo de Ministros


MERITXELL BATET DEJA EL MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA SIN GARANTIZAR LA SUBIDA SALARIAL ADICIONAL A LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Para CCOO es absolutamente inaceptable que el Gobierno no haya tenido tiempo aún para llevar al Consejo de Ministros el mero trámite que supone aprobar la subida salarial adicional y garantizar así el cumplimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y exigimos que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros

La recién elegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dejado su cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública sin llevar a cabo su compromiso de elevar al Consejo de Ministros el acuerdo para la subida salarial adicional del 0,25% a partir de julio a más de tres millones de empleadas y empleados públicos.

Desde la comisión de seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público celebrada el pasado 28 de febrero, CCOO viene exigiendo al Gobierno que apruebe esta subida adicional. En este sentido, le volvimos a insistir el 18 de marzo por medio de un escrito dirigido al secretario de Estado de Función Pública tras recordarle que ya el 31 de enero el Instituto Nacional de Estadística publicó el avance de contabilidad nacional del último trimestre de 2018, situando el avance de incremento del PIB en 2,5%, hecho que garantiza el cobro del incremento adicional, tal y como establece el acuerdo suscrito con CCOO (sindicato mayoritario), UGT y Csif   (ELA y CIG no firmaron el acuerdo y el resto de sindicatos no tiene representación de la Mesa General de las Administraciones Públicas).

 

 

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Ampliación del permiso de paternidad: hasta el 1 de abril, NADA

La ampliación del permiso de paternidad de ocho semanas no entrará en vigor hasta el 1 de abril

Aunque el resto del Decreto-Ley entra en vigor el viernes 8 de marzo, los apartados que amplían el permiso de paternidad no lo hacen hasta dentro de más de tres semanas, según el propio texto.

 


La ampliación del permiso de paternidad de ocho semanas no entrará en vigor hasta el 1 de abril

El BOE de hoy recoge el Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La norma, aprobada el pasado viernes y que ha retrasado su publicación en el boletín hasta hoy, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas. Por esa razón, tenía en vilo a muchas personas que estaban, estos días, a punto de ser padres. Y lo que ha acabado pasando aplaza aún más su entrada en vigor, la clave para saber quiénes podrán disfrutar de ese permiso extra de tres semanas, dependiendo de cuándo nazcan los niños: esos puntos del Decreto-Ley no lo hacen mañana, como el resto de los artículos, sino el 1 de abril.

La disposición final explica que entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, mañana 8 de marzo. Pero el apartado tercero de esa misma disposición plantea una excepción: los puntos que amplían el permiso por paternidad, que no se aplican hasta 1 de abril. Se trata de los apartados: artículo 2 apartado 12 (reforma del Estatuto de los trabajadores), artículo 3 apartado 3 (reforma del Estatuto del Empleado Público) y artículo 7 apartados 7 y 8, que amplía a los padres las bonificaciones en la cuota de autónomos durante el permiso por nacimiento de hijos y a su regreso al trabajo. Ninguno de ellos entra en vigor antes del 1 de abril.

Esas 16 semanas, que son intransferibles, se alcanzarán de forma progresiva: 8 en 2019 (la ampliación que esperan muchos futuros padres ahora mismo), 12 en 2020 y 16 en 2021. Los puntos que regulan esa aplicación paulatina son el artículo 2, apartado 18 (para todos los trabajadores); y el artículo 3, apartado 4 (para los empleados públicos). Ambos dependen de los artículos que amplían a 16 semanas, los que no son efectivos hasta el 1 de abril. Eso es: si no es efectiva la ampliación a 16 semanas, su aplicación progresiva, que depende de ella, tampoco puede serlo.

Así, tal y como está redactado el texto (de forma muy poco clara, todo hay que decirlo), la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas no entra en vigor mañana, como sí lo hacen las medidas contenidas en el resto del Decreto-Ley, sino que se aplicará a los padres de niños nacidos a partir del próximo 1 de abril, dentro de más de tres semanas. También para los empleados públicos.

A partir de entonces, de las ocho semanas de permiso, dos serán obligatorias y a jornada completa a partir del nacimiento, para pasar a 4 de 12 en 2020 y 6 de 16 en 2021, cuando se igualen con las de la madre. Si ambos progenitores trabajan, el resto se puede aplicar de forma ininterrumpida o cuando se considere -en bloques mínimos de una semana y avisando al empresario con 15 días- hasta que el menor cumpla un año.

 

Un fallo puede frenar que se cobren los sueldos a tiempo

Pero decidir utilizar la parte no obligatoria del permiso por partes, y no toda seguida, puede provocar que el sueldo (que paga la Seguridad Social) no llegue a fin de mes. Y es que, además de los retrasos en su publicación y aplicación, que el Gobierno relaciona con problemas informáticos y presiones de los empresarios, su puesta en marcha no está del todo lista. Tal y como adelanta el Real-Decreto, y hasta que el sistema informático no se adapte a las modificaciones aprobadas, en caso de interrupciones, no se pagará el subsidio hasta que se disfrute todo el permiso.

Esto es, si una mujer decide gastar cuatro de las diez semanas de libre uso un mes, pero guardar el resto para más tarde, no cobrará nada ese mes. Y no lo hará hasta que gaste las 16 semanas totales. Al menos hasta que el sistema informático esté listo para poder ir pagando por partes.

Los permisos se ampliarán en una semana por progenitor en caso de partos múltiples (una por cada niño a partir del segundo) o discapacitados. Hasta ahora, esas circunstancias ampliaban en dos meses el periodo de descanso para la madre.


Sin los dos días tras el parto y con permiso durante la lactancia también para el otro progenitor

Otra de las novedades que no se explicaron en Consejo de Ministros y que conocemos solo tras analizar a fondo la letra pequeña del Decreto Ley es que elimina los dos días de permiso tras el nacimiento (cuatro en caso de desplazamiento). Esta supresión sí se aplica mañana, aunque los permisos de paternidad nuevos no lo hagan. Esto significa que los padres de nacidos entre mañana y el 1 de abril tendrán cinco semanas, como hasta ahora, pero perderán los dos días de permiso tras nacimiento. Eso sí, aclara que, en caso de parto prematuro con falta de peso o cuando el recién nacido necesite hospitalización durante más de siete días por alguna condición clínica, el permiso se amplía tantos días como necesite estar ingresado hasta un máximo de 13 semanas.

La norma, además, amplía al otro progenitor, al que no está dando el pecho, la hora de reducción de jornada pagada (junta o en dos bloques de media hora) hasta que el menor tenga nueve meses. Lo hace al modificar “permiso de lactancia” por “permiso de cuidado del lactante”. Esta medida no solo beneficia a los nuevos padres biológicos, sino también a aquellos que lo son por acogimiento o adopción.

En este caso, hay diferencias entre lo que se ha aprobado para los trabajadores públicos -incluidos los laborales- y el resto. En el caso de los funcionarios, se sigue hablando de “permiso de lactancia” y no aclara si aplica a ambos progenitores. Eso sí, amplía esos nueve meses a 12. Quienes no sean empleados públicos también podrán ampliar la reducción de jornada a 12 meses si ambos lo hacen, pero en los últimos tres se les reducirá el sueldo.


Control de salarios para evitar diferencias por género

Además de la regulación de permisos por nacimiento, el Decreto-Ley introduce otras reformas destinadas a frenar la brecha salarial. Todas las empresas deberán contar con un registro de retribuciones medias desagregados por sexo, por categorías y por puestos de trabajo de igual valor (funciones y requisitos de acceso equivalentes), que permitan evaluar si existen discriminaciones. Los trabajadores, vía sus representantes laborales, podrán tener acceso a esos datos. Además, si hay diferencias de más del 25% entre géneros para un mismo puesto, las empresas de más de 50 trabajadores deberán justificar esas diferencias en el propio registro.

En paralelo, modifica los planes de igualdad. Si hasta ahora las empresas de más de 250 trabajadores estaban obligadas a aprobar uno, ahora lo están las que superen los 50. Las compañías tienen un año (para las de más de 150 empleados), dos años (entre 100 y 150) y tres años (entre 50 y 100) para llegar a un acuerdo con los trabajadores, firmarlo y enviarlo al nuevo registro de planes de igualdad.

El Decreto-Ley especifica y amplía el contenido de esos planes, incluyendo conceptos como la auditoría salarial, pero el detalle y cómo será el futuro registro se dejan para una norma posterior, a desarrollar en los próximos seis meses.

La norma incluye otras medidas como la obligación del empresario de ofrecer una alternativa o justificar por qué no acepta una modificación de jornada, o el trabajo a distancia, para fomentar la conciliación de los padres. Además, si los dos progenitores piden una excedencia igual por cuidado de menores, su puesto de trabajo quedará reservado durante los primeros 18 meses y no 12.

Además, a partir del 1 de abril, los cuidadores no profesionales de dependientes dejarán de pagar las cuotas a la Seguridad Social, que volverán a quedar a cargo de lo público.

 


Las principales medidas del Decreto-Ley

    Amplía el permiso de paternidad para quienes tengan hijos a partir del 1 de abril.
Ocho semanas en 2019 (dos obligatorias tras nacimiento), 12 en 2020 (cuatro) y 16, como el de la madre, en 2021 (seis tras el parto).

    Los permisos son intransferibles y se podrán usar, tras el periodo obligatorio, en bloques de una semana, durante el primer año.

    El propio texto aclara que la aplicación informática no está preparada y puede haber retrasos en los pagos para quienes decidan cogerlo de forma interrumpida.

    Elimina los dos días de permiso tras el parto.

    Amplía (el tiempo que esté ingresado, hasta 13 semanas) el permiso para padres de niños hospitalizados al nacer durante más de siete días.

    El otro progenitor, el que no está dando el pecho, también tendrá derecho a la hora pagada de reducción de jornada durante los primeros nueve meses.

    Obliga a las empresas a tener un registro de retribuciones, con puestos similares, desagregado por sexos, y a dar explicaciones si las diferencias superan el 25%.

    Las compañías de más de 50 trabajadores (hasta ahora eran las de 250) tendrán que aprobar un plan de igualdad y enviarlo a un registro central.

 

 

Noticia

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

 

 

 


Código legislativo de universidades
Atenció a l´afiliació
http://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Publicada i ja en vigor la pujada salarial del 2,25% i un increment addicional a partir de juliol del 0,25%

Decret Llei 1/2019, de 18 de gener, del Consell, de modificació de la Llei 28/2018, de 28 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019.

La pujada salarial ja s'ha arreplegat en la nòmina de gener.


Gràcies a l'actuació de CCOO en les taules de negociació de les administracions públiques (on no estan presents altres sindicats de l'universitat), aconseguim una pujada salarial del 2,25% i un increment addicional a partir de juliol del 0,25%.
Dinero moneda euro 01


Publicada y ya en vigor la subida salarial del 2,25% y un incremento adicional a partir de julio del 0,25%

Decreto Ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, de modificación de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.

La subida salarial ya se ha recogido en la nómina de enero.


Gracias a la actuación de CCOO en las mesas de negociación de las administraciones públicas (donde no están presentes otros sindicatos de la universidad), conseguimos una subida salarial del 2,25% y un incremento adicional a partir de julio del 0,25%.

 

 


Som treballadors
    Som treballadores
        Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.