L'administració assumeix com a pròpia la proposta de CCOO que garanteix els drets de les dones i homes en situació d'embaràs, maternitat, paternitat o adopció.


Adjuntem la proposta de CCOO per al punt 2. Instruccions referides a la contractació en situació de: embaràs, maternitat i equivalents, de l'ordre del dia de la Mesa General de Negociació celebrada el dia 13/07/2018.

Igualment hem aconseguit que s'incloga en la normativa de borses de treball del PAS i que s'accepte la revisió del text complet de la citada normativa.


CRIDA SITUACIÓ DONA EMBARASSADA

Quan es procedisca a la crida i la candidata manifeste que es troba embarassada, no serà obstacle algun aquesta situació per a la formalització del nomenament o contracte i així se l'informarà expressament. En el cas que l'informe emès pel Servei Integrat de Prevenció i Salut Laboral, fóra en el sentit de “apte” amb restriccions fins i tot “no apte”, s'iniciarà la tramitació de la situació per risc d'embaràs i permís corresponent o adaptació que fóra necessària.

No obstant això #això, si la interessada no accepta el nomenament o contracte amb motiu de l'embaràs, es considerarà causa justificada de suspensió i li la reincorporarà a la borsa de treball en la mateixa posició, sent necessari que la interessada ho comunique mitjançant escrit al Servei de Recursos Humans.


CRIDA SITUACIÓ MATERNITAT, PATERNITAT O ADOPCIÓ

Quan es procedisca a la crida i la candidata es trobe en situació de permís de maternitat, aquesta situació no serà obstacle algun per a la formalització del nomenament o contracte i així se l'informarà expressament, sense perjudici que l'acompliment efectiu s'inicie amb posterioritat al permís de maternitat que se li concedisca per part de l'Administració.

No obstant això, si la interessada no accepta el nomenament o contracte amb motiu de l'embaràs, es considerarà causa justificada de suspensió i li la reincorporarà a la borsa de treball en la mateixa posició, sent necessari que la interessada ho comunique mitjançant escrit al Servei de Recursos Humans.

El que es disposa en l'apartat anterior també serà aplicable en els processos d'adopció i en els supòsits que el candidat es trobe en el període del permís de paternitat o gaudint de la part del permís de maternitat cedit per la mare.

 

       Embarazada 07

La administración asume como propia la propuesta de CCOO que garantiza los derechos de las mujeres y hombres en situación de embarazo, maternidad, paternidad o adopción.


Adjuntamos la propuesta de CCOO para el punto 2. Instrucciones referidas a la contratación en situación de: embarazo, maternidad y equivalentes,  del orden del día de la Mesa General de Negociación celebrada el día 13/07/2018.

Igualmente hemos conseguido que se incluya en la normativa de bolsas de trabajo del PAS y que se acepte la revisión del texto completo de la citada normativa.


LLAMAMIENTO SITUACIÓN MUJER EMBARAZADA

Cuando se proceda al llamamiento y la candidata manifieste que se encuentra embarazada, no será obstáculo alguno esta situación para la formalización del nombramiento o contrato y así se le informará expresamente. En el supuesto de que el informe emitido por el Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral, fuese en el sentido de “apto” con restricciones incluso “no apto”, se iniciará la tramitación de la situación por riesgo de embarazo y permiso correspondiente o adaptación que fuese necesaria.

No obstante ello, si la interesada no acepta el nombramiento o contrato con motivo del embarazo, se considerará causa justificada de suspensión y se la reincorporará a la bolsa de trabajo en la misma posición, siendo necesario que la interesada lo comunique mediante escrito al Servicio de Recursos Humanos.


LLAMAMIENTO SITUACIÓN MATERNIDAD, PATERNIDAD O ADOPCIÓN

Cuando se proceda al llamamiento y la candidata se encuentre en situación de permiso de maternidad, esta situación no será obstáculo alguno para la formalización del nombramiento o contrato y así se le informará expresamente, sin perjuicio de que el desempeño efectivo se inicie con posterioridad al permiso de maternidad que se le conceda por parte de la Administración.

No obstante ello, si la interesada no acepta el nombramiento o contrato con motivo del embarazo, se considerará causa justificada de suspensión y se la reincorporará a la bolsa de trabajo en la misma posición, siendo necesario que la interesada lo comunique mediante escrito al Servicio de Recursos Humanos.

Lo dispuesto en el apartado anterior también será de aplicación en los procesos de adopción y en los supuestos de que el candidato se encuentre en el periodo del permiso de paternidad o disfrutando de la parte del permiso de maternidad cedido por la madre.

 

 

 

 

Som universitat pública

 

 


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.