La FE CCOO PV demana garantia jurídica per a les avaluacions no presencials d’aquest final de curs

El sindicat ha mantingut una reunió de les 5 seccions sindicals de les universitats públiques valencianes per tractar la situació derivada de l’Estat d’Alarma i consensuar solucions comunes

Davant la situació derivada de l’Estat d’Alarma, des de la FE CCOO PV volem manifestar que a les universitats públiques valencianes s’està desenvolupant el calendari acadèmic amb les adaptacions que requereix treballar des de casa. En aquest sentit, subratllem que el Personal d’Administració i Servei (PAS) està atenent totes les necessitats per mantindre el ritme actiu de les universitats fent treball a distància i que, moltes vegades, està sent amb els mitjans personals, a diferència del que seria el veritable teletreball (on l’empresa et proporciona els mitjans per a poder-lo desenvolupar). Ens sembla important recalcar aquesta diferència de matís. En aquest sentit, reclamem que les universitat implementen la dotació i l’assistència al seu personal perquè puguen desenvolupar les tasques encomanades en les condicions adients.

Una altra qüestió que ens preocupa i ocupa a la FE CCOO PV és com va a abordar-se l’avaluació en situació de no presencialitat, tal com varen decidir divendres els equips rectorals i la Consellera d’Universitat. Considerem que per poder realitzar-la cal que tinga la garantia jurídica i que les agències d’acreditació (ANECA i AVAP) contemplen la singularitat de la finalització d’aquest curs.

Proposem que les adaptacions de les guies docents contemplen també les avaluacions de titulacions de grau que contenen pràctiques, be siguen educatives o de ciències experimentals o d’altre tipus. A més, a més, l’esforç d’adaptació a la nova modalitat de docència implica estrés afegit al que ja existeix ordinàriament a final de curs. És convenient establir pautes per a poder realitzar aquesta tasca educativa sense perjudici per al professorat.

Des de la Conselleria d’Universitat s’ha de propiciar que estes solucions siguen homogènies a totes 5 universitats i no hi hagen diferents solucions a problemes semblants. I en aquest sentit remarcar l’obligació que tenen les universitats per a proporcional el canal / plataforma per a poder portar a terme la docència en línia.

Per altra banda la pròrroga de les contractacions també hauria de tindre un tractament homogeni. Proposem, tal com ho hem traslladat al Ministeri d’Universitats, que aquestes pròrrogues tant les dels contractes del professorat associat com aquelles que es deriven de projectes contemplats en la Llei de la Ciència per a personal investigador, es facen efectives fins a juliol de 2021.

Volem també assenyalar que el serveis que les universitats tenen subcontractats i, per tant, reben una partida de diners per part d’elles no poden fer ERTO. Estem veient que algunes d’aquestes subcontractes o concessions estan en aquesta línia. Des de CCOO venim reclamant que: les administracions públiques no cessen la seua aportació de diners i que les autoritats competents en admetre la declaració d’ERTO siguen escrupolosament rigoroses en les condicions que ha de tindre una empresa per a poder-se acollir segons les normes derivades de l’Estat d’Alarma.

Subratllar també la necessitat d’informació i negociació dels òrgans de representació legal de treballadores i treballadors en aquests moments d’adaptació de condicions de treball a les circumstàncies marcades des de les autoritats competents per a gestionar les situacions generades pel COVID 19. Hem observat també desigual situació en les universitats valencianes respecte a la convocatòria d’aquests òrgans.

Per últim reiterar la nostra disponibilitat en l’atenció i l’acció sindical atenent a tota la nostra afiliació, professorat i personal d’administració i serveis, de cadascuna de les universitats valencianes.

 

https://www.pv.ccoo.es/b00a47b5d72cfeec6ea962c5552ec8e0000053.jpg


La FE CCOO PV pide garantía jurídica para las evaluaciones no presenciales de este final de curso

El sindicato ha mantenido una reunión de las 5 secciones sindicales de las universidades públicas valencianas para tratar la situación derivada del Estado de Alarma y consensuar soluciones comunes

Ante la situación derivada del Estado de Alarma, desde la FE CCOO PV queremos manifestar que a las universidades públicas valencianas se está desarrollando el calendario académico con las adaptaciones que requiere trabajar desde casa. En este sentido, subrayamos que el Personal de Administración y Servicio (PAS) está atendiendo todas las necesidades para mantener el ritmo activo de las universidades haciendo trabajo a distancia y que, muchas veces, está siendo con los medios personales, a diferencia del que sería el verdadero teletrabajo (donde la empresa te proporciona los medios para poderlo desarrollar). Nos parece importando recalcar esta diferencia de matiz. En este sentido, reclamamos que las universidades implementen la dotación y la asistencia a su personal porque puedan desarrollar las tareas encomendadas en las condiciones adecuadas.

Otra cuestión que nos preocupa y ocupa a la FE CCOO PV es como va a abordarse la evaluación en situación de no presencialidad, tal como decidieron viernes los equipos rectorales y la Consejera de Universidad. Consideramos que para poder realizarla hace falta que tenga la garantía jurídica y que las agencias de acreditación (ANECA y AVAP) contemplan la singularidad de la finalización de este curso.

Proponemos que las adaptaciones de las guías docentes contemplen también las evaluaciones de titulaciones de grado que contienen prácticas, bien sean educativas o de ciencias experimentales o de otro tipo. Además, además, el esfuerzo de adaptación a la nueva modalidad de docencia implica estrés añadido al que ya existe ordinariamente en final de curso. Es conveniente establecer pautas para poder realizar esta tarea educativa sin perjuicio para el profesorado.

Desde la Consellería de Universidad se tiene que propiciar que estas soluciones sean homogéneas a las 5 universidades y no hayan diferentes soluciones a problemas parecidos. Y en este sentido remarcar la obligación que tienen las universidades para proporcional el canal / plataforma para poder llevar a cabo la docencia en linea.

Por otro lado la prórroga de las contrataciones también tendría que tener un tratamiento homogéneo. Proponemos, tal como lo hemos trasladado al Ministerio de Universidades, que estas prórrogas tanto las de los contratos del profesorado asociado como aquellas que se deriven de proyectos contemplados en la Ley de la Ciencia para personal investigador, se hagan efectivas hasta julio de 2021.

Queremos también señalar que el servicios que las universidades tienen subcontratados y, por lo tanto, reciben una partida de dinero por parte de ellas no pueden hacer ERTE. Estamos viendo que algunas de estas subcontratos o concesiones están en esta línea. Desde CCOO venimos reclamando que: las administraciones públicas no cesan su aportación de dinero y que las autoridades competentes en admitir la declaración de ERTE sean escrupulosamente rigurosas en las condiciones que tiene que tener una empresa para poderse acoger según las normas derivadas del Estado de Alarma.

Subrayar también la necesidad de información y negociación de los órganos de representación legal de trabajadoras y trabajadores en estos momentos de adaptación de condiciones de trabajo a las circunstancias marcadas desde las autoridades competentes para gestionar las situaciones generadas por el COVID 19. Hemos observado también desigual situación en las universidades valencianas respecto a la convocatoria de estos órganos.

Por último reiterar nuestra disponibilidad en la atención y la acción sindical atendiendo a toda nuestra afiliación, profesorado y personal de administración y servicios, de cada una de las universidades valencianas.

 


      Aquest virus el parem units

 

Ho parem si et quedes a casa

 Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.