Mesa delegada de negociació del Personal Docent i Investigador-PDI celebrada el 21-05-2020.

S'aprova l'Adscripció de la docència d'assignatures al professorat que estiga en una situació de vulnerabilitat enfront del coronavirus SARS-Cov-2 en el curs acadèmic 2020/2021.

Document aprovat

 

CCOO ha defendido la seguridad y salud de todo el personal de la UPV y, especialmente la opción de impartir la docencia online para el profesorado que es encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad.Mesa General de negociació extraordinària celebrada el 26 i 27-05-2020.

S'aproven els Criteris generals del Pla d'incorporació progressiva del personal de la Universitat Politècnica de València d'acord amb les fases del “Pla per a la transició cap a una nova normalitat”

Document aprovat


El document arreplega la majoria de les al·legacions presentades per CCOO, a destacar:

Al·legacions (1)                           Al·legacions (2)


En la incorporació progressiva del personal UPV:

* Abans de res, la seguretat de la salut per a tot el personal en general i amb major sensibilitat per al personal enquadrat en els grups vulnerables al COVID-19.

* Protecció i flexibilitat horària per al personal que haja de conciliar la vida familiar (menors, persones amb diversitat funcional i majors dependents).

* Prioritzar al màxim per a tot el personal treballador de la UPV, la prestació del treball en la modalitat no presencial (teletreball).

* Inclusió dels punts: Reunions, Viatges, Proves selectives, Cursos i activitats formatives.

* Clarificació de la tramitació de certificats i sol·licituds en els diferents Serveis de la Universitat.

* Finalment, CCOO ha insistit reiteradament a l'administració, que es posen les mesures de SEGURETAT necessàries per a la volta de la normalitat al treball, en els Serveis on el personal es troba amuntegat, sol·licitant que conste en l'acta.

 

És important que en aquests moments tan difícils que estem vivint, més que mai és necessari la unitat de tots nosaltres.

 

 

Consell de Govern celebrat el 28-05-2020.

L'equip rectoral ha informat que s'ha rebut resposta del Ministeri a la consulta efectuada per la Universitat, en la qual confirmen que es pot efectuar el pagament dels sexennis de transferència del professorat. Per això, es procedirà a l'abonament d'aquests, amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener de 2019, en la pròxima nòmina de juny.

Enllaç a la carta del Ministeri d'Universitats


Quant al curs 2020-2021, l'equip rectoral ha indicat que l'inici del curs serà a partir de 9 de setembre, després dels exàmens de selectivitat i de la desinfecció de les aules que s'hagen utilitzat. També s'ha comentat que el pròxim curs probablement serà híbrid, amb docència online, per si hi ha un rebrot a l'hivern.

A partir de la setmana que ve el personal docent, prèvia autorització, podrà entrar als campus per a preparar les classes del pròxim curs, gravar pràctiques, gravar classes, …


* Aprovat el procediment per a la renovació dels contractes del personal docent associat –ASO-. S'unifiquen les normes d'aplicació en tota la universitat per a la contractació  del professorat associat.

Procediment aprovat

Annex tècnic d'ordenació.

 

  2020 05 20 Desescalada 01

 

Mesa delegada de negociación del Personal Docente e Investigador-PDI celebrada el 21-05-2020.

Se aprueba la Adscripción de la docencia de asignaturas al profesorado que esté en una situación de vulnerabilidad frente al coronavirus SARS-Cov-2 en el curso académico 2020/2021.

Documento aprobado

 

CCOO ha defendido la seguridad y salud de todo el personal de la UPV y, especialmente la opción de impartir la docencia online para el profesorado que es encuentra dentro del grupo de vulnerabilidad.


.


Mesa General de negociación  extraordinaria  celebrada el 26 y 27-05-2020.

Se aprueban los Criterios generales del Plan de incorporación progresiva del personal de la Universitat Politècnica de València de acuerdo con las fases del “Plan para la transición hacia una nueva normalidad”

Documento aprobado

 

El documento recoge la mayoría de las alegaciones presentadas por CCOO, a destacar:

Alegaciones (1)                  Alegaciones (2)

 

En la incorporación progresiva del personal UPV:

* Ante todo, la seguridad de la salud para todo el personal en general y con mayor sensibilidad para el personal encuadrado en los grupos vulnerables al COVID-19.

* Protección y flexibilidad horaria para el personal que tenga que conciliar la vida familiar (menores, personas con diversidad funcional y mayores dependientes).

* Priorizar al máximo para todo el personal trabajador de la UPV, la prestación del trabajo en la modalidad no presencial (teletrabajo).

* Inclusión de los puntos: Reuniones, Viajes, Pruebas selectivas, Cursos y actividades formativas.

* Clarificación de la tramitación de certificados y solicitudes en los distintos Servicios de la Universitat.

* Por último, CCOO ha insistido reiteradamente a la administración, que se pongan las medidas de SEGURIDAD necesarias para la vuelta de la normalidad al trabajo, en los Servicios donde el personal se encuentra hacinado, solicitando que conste en el acta.

 

Es importante que en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, más que nunca es necesario la unidad de todos nosotros.

 

.

Consejo de Gobierno celebrado el 28-05-2020.

El equipo rectoral ha informado que se ha recibido respuesta del Ministerio a la consulta efectuada por la Universitat, en la que confirman que se puede efectuar el pago de los sexenios de transferencia del profesorado. Por ello, se procederá al abono de los mismos, con carácter retroactivo desde el día 1 de enero de 2019, en la próxima nómina de junio.

Enlace a la carta del Ministerio de Universidades


En cuanto al curso 2020-2021, el equipo rectoral ha indicado que el inicio del curso será a partir de 9 de septiembre, después de los exámenes de selectividad y de la desinfección de las aulas que se hayan utilizado. También se ha comentado que el próximo curso probablemente será híbrido, con docencia online, por si hay un rebrote en invierno.

A partir de la semana que viene el personal docente, previa autorización, podrá entrar a los campus para preparar las clases del próximo curso, grabar prácticas, grabar clases, …

* Aprobado el procedimiento para la renovación de los contratos del personal docente asociado –ASO-. Se unifican las normas de aplicación en toda la universidad para la contratación del profesorado asociado.

Procedimiento aprobado

Anexo técnico de ordenación.

 

.


Aquest virus el parem units

Ho parem si ajudes i fas cas als nostres professionals

 


.


Oferta de cursos en línea para el PAS laboral, PAS funcionario de universidad, docentes, opositores, interinos y personas desempleadas


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003
Pepe Mantas  (Alcoi)    28428

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.