Negociacions PAS

Quatre taules han fet falta per a aprovar la OPE 2019. En l'última taula de 24 de juliol de 2019 s'ha aprovat la proposta de l'administració amb l'abstenció de CCOO, perquè considerem que la proposta:

- No recull tots els llocs del contingent d'estabilització autoritzats pel Ministeri d'Hisenda, un total de 103 places: 51 per a administració general i 52 per a administració especial.

- Se centra en la creació de places de tècnics superiors A1 i A2 a torn lliure, concentrant tota la promoció interna en els grups C1 i C2. A més, aquestes places es classifiquen majorment com a administració especial quan haurien de ser d'administració general.

Demostra que l'administració no valora l'experiència adquirida pel personal, deixant perdre un important capital humà i provocant la desmotivació d'aquest.

- No s'han estudiat les propostes presentades pels òrgans sindicals, que recullen les necessitats plantejades pels diferents serveis i unitats de la Universitat.


En les taules de negociació ens trobem amb propostes per part de l'administració:

· Que manquen de planificació i un estudi justificatiu.

· Que ignoren a les unitats i serveis afectats, la qual cosa comporta una irresponsabilitat que pot derivar en conseqüències negatives.

· En la distribució dels recursos, els representants de l'administració, són els més beneficiats en el repartiment.

No s'entén aquesta manera de funcionar, que pot ser deguda a una visió limitada de la gestió universitària, a un desbordament de treball generat per la interpretació i aplicació de la normativa (Llei de contractes) i la implementació de noves aplicacions (GEA), que no està facilitant la gestió sinó que per contra està fent necessària un major dotació de recursos.

D'altra banda, és indignant l'abandó que pateix el personal investigador en formació que segueix pendent que li abonen l'increment salarial establit en Reial decret 103/2019, d'1 de març, pel qual s'aprova l'Estatut del personal investigador predoctoral en formació (EPIF).

CCOO considera que la Universitat és una entitat prou seriosa com per a continuar funcionant d'aquesta manera.

            _____________________________________________


Cuatro mesas han hecho falta para aprobar la OPE 2019. En la última mesa de 24 de julio de 2019 se ha aprobado la propuesta de la administración con la abstención de CCOO, porque consideramos que la propuesta:

- No recull tots els llocs del contingent d'estabilització autoritzats pel Ministeri d'Hisenda, un total de 103 places: 51 per a administració general i 52 per a administració especial.

- Se centra en la creación de plazas de técnicos superiores A1 y A2 a turno libre, concentrando toda la promoción interna en los grupos C1 y C2. Además, estas plazas se clasifican mayormente como administración especial cuando deberían ser de administración general.

Demuestra que la administración no valora la experiencia adquirida por el personal, dejando perder un importante capital humano y provocando la desmotivación del mismo.

- No se han estudiado las propuestas presentadas por los órganos sindicales, que recogen las necesidades planteadas por los distintos servicios y unidades de la Universitat.


En las mesas de negociación nos encontramos con propuestas por parte de la administración:

· Que carecen de planificación y un estudio justificativo.

· Que ignoran a las unidades y servicios afectados, lo que conlleva una irresponsabilidad que puede derivar en consecuencias negativas.

· En la distribución de los recursos, los representantes de la administración, son los más beneficiados en el reparto.

No se entiende esta manera de funcionar, que puede ser debida a una visión limitada de la gestión universitaria, a un desbordamiento de trabajo generado por la interpretación y aplicación de la normativa (Ley de contratos) y la implementación de nuevas aplicaciones (GEA), que no está facilitando la gestión sino que por el contrario está haciendo necesaria una mayor dotación de recursos.

Por otra parte, es indignante el abandono que sufre el personal investigador en formación que sigue pendiente de que le abonen el incremento salarial establecido en  Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF).

CCOO considera que la Universitat es una entidad suficientemente seria como para seguir funcionando de esta manera.

 

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

 

Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://ccoo.upv.es/images/logoccooUPV.png

 CCOO, primer sindicato en España

CCOO ha conseguido 96.249 delegados/as, el 35,7% del total, en las elecciones sindicales celebradas en empresas privadas y en las Administraciones Públicas.
Con estos resultados, CCOO revalida su condición de primer sindicato de nuestro país, lo es desde los años 90, con una diferencia de 8.051 representantes sobre el segundo sindicato, la Unión General de Trabajadores.
Así lo acredita el Ministerio de Trabajo en una certificación el día 19 de junio de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Posició de CCOO sobre els processos d'estabilització i les sentències del TJUE


Després d'analitzar les últimes novetats respecte als processos d'estabilització i les expectatives generades per sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), CCOO-PV vol aclarir el següent:

La situació en què es troba el personal temporal no és imputable a aquest, sinó a la irresponsable i erràtica actuació dels diferents Governs que no han volgut resoldre-la al llarg de dècades.

La Directiva 1999/70 CE, sobre el treball de durada determinada, ve com a conseqüència d'uns acords subscrits per a adoptar les mesures necessàries que eviten el frau o abús en la contractació i la discriminació entre personal temporal i fix en tots els Estats membres de la Unió Europea. CCOO a través de la CES va tindre un paper rellevant, amb plantejaments contundents sobre els excessius índexs de temporalitat existents.

CCOO sempre ha estat compromesa en la lluita contra la precarietat laboral i la cerca, dins dels marcs legals establits, de solucions per a acabar amb la vergonyosa situació de temporalitat. Els acords per a la millora de l'ocupació pública i condicions de treball del 29 de març de 2017 i 9 de març del 2018, responen precisament a això i persegueixen l'estabilitat en l'ocupació, acabar amb la temporalitat i impedir l'amortització de llocs de treball i la destrucció d'ocupació.

Oferir solucions simples i generalitzades a un problema que és molt complex és una irresponsabilitat. Els qui vinguen oferint una solució ràpida, uniforme i senzilla, simple i planament estan venent fum o alguna cosa pitjor, com és posar en perill un procediment que poguera donar l'estabilitat que el personal anhela i mereix, en compliment amb la normativa i jurisprudència existent.

El que no pot ni deu fer-se és llançar als treballadors i treballadores a una carrera de demandes (milers de demandes a baixos/mitjos preus no deixen de ser quantitats importants) i, menys encara, quan aquestes són per la via contenciós-administrativa, sense valorar cada cas concret ni el moment processal.

CCOO està i estarà en la defensa dels interessos de les empleades i els empleats públics, inclosos òbviament  el personal interí i temporal. CCOO exigeix la recuperació dels drets robats, per aquest motiu gràcies a les campanyes "En defensa dels Serveis Públics", "Recuperar L'Arrabassat" i "Ara el públic" hem aconseguit els acords per a la millora de l'ocupació pública i condicions de treball, amb els quals s'ha iniciat la recuperació del poder adquisitiu, del cobrament de totes les prestacions en cas d'Incapacitat Temporal, la jornada o la reobertura de les negociacions en tots els àmbits. Respecte a l'ocupació, s'han desbloquejat les OEP, tant les d'ingrés lliure per a recuperar l'ocupació perduda com els processos d'estabilització i consolidació, que garanteixen, entre altres mèrits, el reconeixement dels anys d'experiència treballats, perquè el personal puga accedir a la fixesa en els seus llocs de treball.

CCOO mai mentirà ni crearà expectatives que puguen frustrar-se.


NOTA INFORMATIVA
________________________________________

 

Posición de CCOO sobre los procesos de estabilización y las sentencias del TJUE

Tras analizar las últimas novedades respecto a los procesos de estabilización y las expectativas generadas por sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), CCOO-PV quiere aclarar lo siguiente:

La situación en que se encuentra el personal temporal no es achacable al mismo, sino a la irresponsable y errática actuación de los diferentes Gobiernos que no han querido resolverla a lo largo de décadas.

La Directiva 1999/70 CE, sobre el trabajo de duración determinada, viene como consecuencia de unos acuerdos suscritos para adoptar las medidas necesarias que eviten el fraude o abuso en la contratación y la discriminación entre personal temporal y fijo en todos los Estados miembros de la Unión Europea. CCOO a través de la CES tuvo un papel relevante, con planteamientos contundentes sobre los excesivos índices de temporalidad existentes.

CCOO siempre ha estado comprometida en la lucha contra la precariedad laboral y la búsqueda, dentro de los marcos legales establecidos, de soluciones para acabar con la vergonzosa situación de temporalidad. Los acuerdos para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo del 29 de marzo de 2017 y 9 de marzo del 2018, responden precisamente a ello y persiguen la estabilidad en el empleo, acabar con la temporalidad e impedir la amortización de puestos de trabajo y la destrucción de empleo.

Ofrecer soluciones simples y generalizadas a un problema que es muy complejo es una irresponsabilidad. Quienes vengan ofreciendo una solución rápida, uniforme y sencilla, simple y llanamente están vendiendo humo o algo peor, como es poner en peligro un procedimiento que pudiera dar la estabilidad que el personal anhela y merece, en cumplimiento con la normativa y jurisprudencia existente.

Lo que no puede ni debe hacerse es lanzar a los trabajadores y trabajadoras a una carrera de demandas (miles de demandas a bajos/medios precios no dejan de ser cantidades importantes) y, menos aún, cuando éstas son por la vía contencioso-administrativa, sin valorar cada caso concreto ni el momento procesal.

CCOO está y estará en la defensa de los intereses de las empleadas y los empleados públicos, incluidos obviamente el personal interino y temporal. CCOO exige la recuperación de los derechos robados, de ahí que gracias a las campañas "En defensa de los Servicios Públicos", "Recuperar Lo Arrebatado" y "Ahora lo público" hemos conseguido los acuerdos para la mejora del empleo público y condiciones de trabajo, con los que se ha iniciado la recuperación del poder adquisitivo, del cobro de todas las prestaciones en caso de Incapacidad Temporal, la jornada o la reapertura de las negociaciones en todos los ámbitos. Respecto al empleo, se han desbloqueado las OEP, tanto las de ingreso libre para recuperar el empleo perdido como los procesos de estabilización y consolidación, que garantizan, entre otros méritos, el reconocimiento de los años de experiencia trabajados, para que el personal pueda acceder a la fijeza en sus puestos de trabajo.

CCOO nunca va a mentir ni va a crear expectativas que puedan frustrarse.


NOTA INFORMATIVA

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

 CCOO, primer sindicato en España

CCOO ha conseguido 96.249 delegados/as, el 35,7% del total, en las elecciones sindicales celebradas en empresas privadas y en las Administraciones Públicas.
Con estos resultados, CCOO revalida su condición de primer sindicato de nuestro país, lo es desde los años 90, con una diferencia de 8.051 representantes sobre el segundo sindicato, la Unión General de Trabajadores.
Así lo acredita el Ministerio de Trabajo en una certificación el día 19 de junio de 2019.

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

  Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

El pasado martes, 31 de octubre, se mantuvo una Mesa de Negociación del PAS con la Administración. En la reunión se llegaron a los siguientes acuerdos:Adaptación de la carrera profesional de conformidad con el Decreto 93/17 de la Generalitat Valenciana.

En este punto, la Administración aceptó lo que ya se había reivindicado desde varias Secciones sindicales, que es reconocer en el grupo superior, para la carrera profesional, los años prestado en categorías extinguidas sin aplicar coeficiente de corrección, esto es 1 año vale 1 año. Anuncia que esta aplicación la va a realizar porque también se hace en otras Universidades del País Valencià (Castellón y Alicante).

Las categorías que se van a considerar en esta ampliación son:

Del grupo E al C2
* Mozo de Laboratorio
* Ordenanza

Del grupo C2 al C1
* Auxiliar de Servicios Bibliográficos
* Auxiliar Administrativo
* Oficial de Segunda: Mantenimiento, Laboratorio, Correos y Ediciones.
* Modelo en Vivo

También se había planteado desde la Secciones Sindicales que al personal que tuviera su puesto de trabajo barrado se le contaran los años prestados en el grupo superior. La Administración no recoge esta propuesta porque dice que las sentencias que se han producido recogen situaciones individualizadas, por lo tanto no se puede generalizar la aplicación.

La Administración anuncia que, mañana viernes, tendréis en vuestra intranet la solicitud de adaptación de la Carrera Profesional. Se os enviará un manual para que podáis aceptar (o no) la modificación.
La Universitat se compromete a mantener el importe de la carrera profesional que ya se nos abona si con la adaptación se cobrara menos.

Hay 33 personas que no tendrán adaptación, a las que RRHH se dirigirá por Correo electrónico para informarles. Se les tiene que hacer la progresión, que tuvo lugar entre el 1 de enero de 2017 y el 19 de julio de 2017 (el decreto de adaptación está vigente desde el 20 de julio) antes de hacerles la adaptación.

El nuevo reconocimiento de grado se cobrará en el mes de diciembre, con los atrasos desde 1 de septiembre.

 


Finalización de la adaptación de las Bases de las convocatorias de Concursos de méritos (ítem del cómputo de la antigüedad)

Pactemos libremente 01


En este momento no estamos negociando los baremos, sino una adaptación de los mismos, provocada por la publicación de un decreto de la Generalitat que nos

obliga en algunos aspectos.

Se aprueba la propuesta conjunta de CCOO, UGT y UPV-Sindical (se adjunta copia).
CCOO pone de manifiesto en la mesa que los baremos de Promoción Interna que se han adaptado perjudican al personal que se presenta por el turno de Promoción Interna.
La Administración se compromete a revisarlos.

Desde CCOO hemos registrado un escrito con una propuesta de modificación de baremo de Promoción Interna y solicitando la corrección de errores en el DOCV que permita su modificación.
Actualización de las funciones y nueva catalogación de los puestos de Coordinadores de Servicio

En este punto se hacía referencia a un acuerdo de la Mesa de Negociación de diciembre de 2015:

1.10.- Se acepta la propuesta de convocar una nueva promoción interna de Ayudantes de Servicios, una segunda fase, igual que la que se realizó en el año 2015. Esta promoción interna se realizará en el primer semestre del año 2016.

Posteriormente a esta convocatoria, se cambiarán las funciones de los Coordinadores de Servicios y serán catalogados como C1/C2 17 E023, al objeto de mantener la proporcionalidad que existía entre ambas categorías.

Todos los sindicatos estuvimos de acuerdo en que se tenía que producir la recatalogación sin modificación de funciones.
Según la Administración la propuesta que se hizo era una reformulación de las funciones ya existentes.
Tras un debate se modifica la propuesta de la Administración y se aprueba el punto.

CCOO pide que conste en acta que durante la reunión se ha vuelto a defender la propuesta de catalogación de la Categoría de Coordinador/a de Servicios que ya hicimos en el año 2015.Oferta Pública de Empleo del PAS para el año 2017.

La Administración anuncia que el Ministerio de Hacienda ha confirmado que la Oferta Pública de Empleo de 2017 será de 33 plazas.

La OPE tiene que estar aprobada y publicada, como muy tarde, en el mes de diciembre.
Como no ha habido tiempo suficiente para estudiar la documentación remitida por la Universitat y, además, aún falta una parte de ella, la Administración se compromete a enviarnos lo más pronto posible esa documentación y a convocar otra mesa para negociar la OPE.

Anuncia que la Administración mantendrá los mismos criterios que para la negociación de las últimas OPE’s: antigüedad del puesto, última convocatoria de acceso a la categoría y necesidades de personal según la Universitat.

Seguiremos informando de las negociaciones que se lleven a cabo con la Universitat, al igual que esperamos que nos hagas llegar tus propuestas para tratar los temas que consideres necesarios.Som treballadors i treballadores – Som universitatServeis per a l'afiliació de CCOO
Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php.

 

Aprobación por la Mesa de negociación del PAS, del 29 de junio de 2017:


1.- Acuerdo sobre cambio de puestos de trabajo del personal que ocupa puestos de trabajo de modelos de la Facultad de Bellas Artes.


2.- Reglamento sobre el procedimiento de cambio de puesto de trabajo del personal que ocupa puestos de trabajo de Modelo de Bellas Artes, en la Facultad de Bellas Artes, de la Universitat Politècnica de València.


   modelo posando

 


Amb tu, construïm el futur


Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

A causa de les expectatives que s'han suscitat entre el personal interí de la Universitat sobre diversos temes d'actualitat, CCOO vol fer-te arribar la següent informació:

CARRERA PROFESSIONAL
El 25 de novembre de 2015 es va signar en la Universitat el “Acord sobre la implantació del sistema de Carrera Professional horitzontal en la Universitat Politècnica de València”, acord que inclou una Addenda en la qual s'afirma que “el personal funcionari interí de llarga durada ha de ser inclòs en el Sistema de Carrera Professional a implementar en la Universitat Politècnica de València”.

CCOO va ser una de les tres organitzacions sindicals signants d'aquest acord.

Fruit de la signatura d'aqueix acord, ara que la GVA ja ha autoritzat el pagament de la Carrera Professional en les Universitats Públiques, CCOO va reclamar en la Mesa de Negociació del 26 d'abril de 2017 que l'Administració sol·licitara el pagament de la Carrera Professional al personal interí. A més, el 29 de maig de 2017, amb registre d'entrada nº 25555, CCOO va sol·licitar al Rector “l'enquadrament del Personal d'Administració i Serveis temporal que complisca els requisits d'antiguitat i que se li abone el complement de Carrera Professional a aquest personal.”

Sense la signatura de l'acord inicial que arreplegava el dret col·lectiu al cobrament del complement de Carrera Professional no haguera existit la possibilitat que el personal interí anara inclòs en el mateix.

 

ACORD D'ESTABILITAT EN L'OCUPACIÓ PÚBLICA
El 29 de març de 2017 CCOO va signar amb el Govern de l'Estat un acord per a la reducció de la precarietat en l'ocupació pública, pel qual entre 270.000 i 300.000 persones accediran a un lloc de treball fix en les Administracions Públiques en els pròxims 3 anys. El compromís aconseguit inclou reduir la interinitat al 8% i no superar aquest índex en el futur.

La nostra proposta és que s'elimine la taxa de reposició, però mentre seguisca estant vigent, és necessari que s'amplien els col·lectius prioritaris, especialment en les administracions locals, en l'Administració General de l'Estat o en les Universitats. Aquest acord estableix el compromís de seguir ampliant el procés d'estabilització.

 

PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT (PGE 2017)
CCOO és l'única organització sindical que va plantejar una esmena als partits polítics sobre l'article 19.2 de l'esborrany dels PGE 2017, que provocava la limitació i la rotació dels contractes del personal interí, esmena que ha sigut acceptada parcialment, evitant així la rotació del personal interí cada tres anys.

La negociació amb els grups parlamentaris ha aconseguit que s'incloguen, a través dels PGE 2017, nous col·lectius en l'Acord d'Estabilitat en l'Ocupació Pública com el PDI d'Universitats.

De moment, no ha sigut possible convèncer a Montoro que també s'afegira al personal d'administració i serveis en aquesta ampliació de l'Acord d'estabilitat d'ocupació pública, fonamentalment perquè les universitats encara no han actualitzat les dades de temporalitat i interinitat del PAS ni li'ls /els hi han remès al MECD ni al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Alguna cosa totalment incomprensible si tenim en compte que la CRUE els va requerir aqueixa informació des de fa un mes.

Ara els PGE 2017 passaran al Senat durant dues setmanes en les quals, encara, es poden presentar esmenes que milloren el text i que incorporen nous sectors a l'Acord d'estabilitat per a ampliar les Ofertes d’Ocupació Pública.

Per a reclamar al Govern de l'Estat la nostra inclusió en aqueix Acord i, de pas reclamar al Rector rapidesa en la inclusió del personal interí en la Carrera Professional, CCOO està preparant concentracions del PAS davant el rectorat per a dimecres que ve 7 de juny.

 

 

  Interinos estabilidad 02

Debido a las expectativas que se han suscitado entre el personal interino de la Universidad sobre diversos temas de actualidad, CCOO quiere hacerte llegar la siguiente información:

CARRERA PROFESIONAL
El 25 de noviembre de 2015 se firmó en la Universidad el “Acuerdo sobre la implantación del sistema de Carrera Profesional horizontal en la Universitat Politècnica de València”, acuerdo que incluye una Adenda en la que se afirma que “el personal funcionario interino de larga duración debe ser incluido en el Sistema de Carrera Profesional a implementar en la Universitat Politècnica de València”.

CCOO fue una de las tres organizaciones sindicales firmantes de este acuerdo.

Fruto de la firma de ese acuerdo, ahora que la GVA ya ha autorizado el pago de la Carrera Profesional en las Universidades Públicas, CCOO reclamó en la Mesa de Negociación del 26 de abril de 2017 que la Administración solicitara el pago de la Carrera Profesional al personal interino. Además, el 29 de mayo de 2017, con registro de entrada nº 25555, CCOO solicitó al Rector “el encuadramiento del Personal de Administración y Servicios temporal que cumpla los requisitos de antigüedad y que se le abone el complemento de Carrera Profesional a este personal.”

Sin la firma del acuerdo inicial que recogía el derecho colectivo al cobro del complemento de Carrera Profesional no hubiera existido la posibilidad de que el personal interino fuese incluido en el mismo.

 

ACUERDO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO PÚBLICO
El 29 de marzo de 2017 CCOO firmó con el Gobierno del Estado un acuerdo para la reducción de la precariedad en el empleo público, por el que entre 270.000 y 300.000 personas accederán a un puesto de trabajo fijo en las Administraciones Públicas en los próximos 3 años. El compromiso alcanzado incluye reducir la interinidad al 8% y no superar este índice en el futuro.

Nuestra propuesta es que se elimine la tasa de reposición, pero mientras siga estando vigente, es necesario que se amplíen los colectivos prioritarios, especialmente en las administraciones locales, en la Administración General del Estado o en las Universidades. Este acuerdo establece el compromiso de seguir ampliando el proceso de estabilización.

 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO (PGE 2017)
CCOO es la única organización sindical que planteó una enmienda a los partidos políticos sobre el artículo 19.2 del borrador de los PGE 2017, que provocaba la limitación y la rotación de los contratos del personal interino, enmienda que ha sido aceptada parcialmente, evitando así la rotación del personal interino cada tres años.

La negociación con los grupos parlamentarios ha conseguido que se incluyan, a través de los PGE 2017, nuevos colectivos en el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo Público como el PDI de Universidades.

De momento, no ha sido posible convencer a Montoro de que también se añadiera al personal de administración y servicios en esta ampliación del Acuerdo de estabilidad de empleo público, fundamentalmente porque las universidades aún no han actualizado los datos de temporalidad e interinidad del PAS ni se los han remitido al MECD ni al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Algo totalmente incomprensible si tenemos en cuenta que la CRUE les requirió esa información desde hace un mes.

Ahora los PGE 2017 pasarán al Senado durante dos semanas en las que, aún, se pueden presentar enmiendas que mejoren el texto y que incorporen nuevos sectores al Acuerdo de estabilidad para ampliar las Ofertas de Empleo Público

Para reclamar al Gobierno del Estado nuestra inclusión en ese Acuerdo y, de paso reclamar al Rector rapidez en la inclusión del personal interino en la Carrera Profesional, CCOO está preparando concentraciones del PAS ante el rectorado para el próximo miércoles 7 de junio.

 

 

 

Amb tu, construïm el futur

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Subcategories


Aquí recollirem les actes signades dels acords aconseguits (i una altra informació d'interès)

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.