Condicions econòmiques

Retribucions PDI laboral i retribucions addicionals PDI


En el DOGV del 31-10-2019, la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, ha procedit a publicar el Decret 238/2019, de 18 d'octubre, del Consell, sobre règim transitori de les retribucions addicionals del professorat universitari regulades pel Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques valencianes i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

Us adjuntem el Decret del Consell.

Això no és més que una altra pròrroga de tantes que s'han hagut de sol·licitar al llarg dels anys.

Des de CCOO es reivindica en la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, que es realitze una modificació completa i del tot necessària del Decret 174/2002, que es troba desfasat, per a actualitzar retribucions del personal docent laboral i que d'una vegada per sempre s'elimine la transitorietat en l'autorització de l'abonament de les retribucions addicionals del PDI com a complement retributiu propi de la UPV.


Decret del Consell

    Manifestacion dones 01

 

Retribuciones PDI laboral y retribuciones adicionales PDI


En el DOGV del 31-10-2019, la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, ha procedido a publicar el Decreto 238/2019, de 18 de octubre, del Consell, sobre régimen transitorio de las retribuciones adicionales del profesorado universitario reguladas por el Decreto 174/2002, de 15 de octubre, del Gobierno Valenciano, sobre régimen y retribuciones del personal docente e investigador contratado laboral de las universidades públicas valencianas y sobre retribuciones adicionales del profesorado universitario.

Os adjuntamos el Decreto del Consell.

Esto no es más que otra prórroga de tantas que se han tenido que solicitar a lo largo de los años.

Desde CCOO se reivindica en la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, que se realice una modificación completa y del todo necesaria del Decreto 174/2002, que se encuentra desfasado, para actualizar retribuciones del personal docente laboral y que de una vez por todas se elimine la transitoriedad en la autorización del abono de las retribuciones adicionales del PDI como complemento retributivo propio de la UPV.


Decreto del Consell

 

 

 


Som universitat pública

 

 

 

 


Código legislativo de universidades
Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 


MILERS D'EUROS PER A SUPORT A LA INVESTIGACIÓ PERDUTS

Recentment s'han rebut els resultats de les convocatòries de projectes de la Generalitat Valenciana de l'any passat. Bona part dels diners d'aquestes convocatòries es dedica a la contractació de personal.

Doncs bé, com altres anys la Generalitat ha resolt les anualitats amb caràcter retroactiu. És a dir, encara que els investigadors responsables disposen del finançament que van demanar per a tot l'any 2019 només des de fa unes setmanes, se'ls obliga a consumir tot el finançament en els últims (pocs) mesos d'aqueix mateix any.

El raonable és que la Generalitat Valenciana resolguera abans de l'inici de l'any, o si no és possible, que l'anualitat del projecte començara en el moment en el qual l'investigador disposa del finançament.

La situació actual, és que, incloent els retards en les convocatòries de la UPV (uns 50 dies), només siga possible contractar a personal durant 1 o 2 mesos a la fi de 2019, partint de pressupostos plantejats per als 12 mesos de l'any. Els diners que no es puga consumir (que serà bastant), es retorna, amb interessos, a la Generalitat.

Aquesta situació no és una anomalia d'aquesta convocatòria; ocorre tots els anys des de fa diverses convocatòries. Afecta al perfil acadèmic dels professors responsables i abunda en la situació, ja de per si mateix complicada, de les persones contractades amb càrrec a projectes d'investigació.

Què està fent la UPV per a resoldre aquest problema?

Des de CCOO, oferim el nostre suport per a parlar amb la Generalitat per a resoldre aquest greu situació.

   Curriculum 05
MILES DE EUROS PARA SOPORTE A LA INVESTIGACIÓN PERDIDOS

Recientemente se han recibido los resultados de las convocatorias de proyectos de la Generalitat Valenciana del año pasado. Buena parte del dinero de estas convocatorias se dedica a la contratación de personal.

Pues bien, como otros años la Generalitat ha resuelto las anualidades con carácter retroactivo. Es decir, aunque los investigadores responsables disponen de la financiación que pidieron para todo el año 2019 sólo desde hace unas semanas, se les obliga a consumir toda la financiación en los últimos (pocos) meses de ese mismo año.

Lo razonable es que la Generalitat Valenciana resolviera antes del inicio del año, o si no es posible, que la anualidad del proyecto comenzara en el momento en el que el investigador dispone de la financiación.

La situación actual, es que, incluyendo los retrasos en las convocatorias de la UPV (unos 50 dias), sólo sea posible contratar a personal durante 1 o 2 meses a finales de 2019, partiendo de presupuestos planteados para los 12 meses del año. El dinero que no se pueda consumir (que será bastante), se devuelve, con intereses, a
la Generalitat.

Esta situación no es una anomalía de esta convocatoria; ocurre todos los años desde hace varias convocatorias. Afecta al perfil académico de los profesores responsables y abunda en la situación, ya de por sí complicada, de las personas contratadas con cargo a proyectos de investigación.

¿Qué está haciendo la UPV para resolver este problema?

Desde CCOO, ofrecemos nuestro apoyo para hablar con la Generalitat para resolver este grave situación.

 


No ens oblidem que som una universitat pública

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació
http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a Espanya

CCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

La Generalitat reparteix 15 milions a les universitats públiques per a l'augment de salaris


El Consell ha aprovat el decret que estableix el règim transitori de retribucions addicionals del professorat de les universitats públiques


     https://www.diarilaveu.com/public/Image/2019/10/universitat_Noticia-Grande.jpg

El ple del Consell ha autoritzat la distribució de la dotació pressupostària de la línia destinada al finançament de l'augment de les retribucions del personal de les universitats públiques, inclosa en els pressuposts del 2019. La quantia ascendeix a 15 milions d'euros i es repartirà sobre la base del cost total de personal proporcionat per cada institució.

En concret, la Universitat de València (UV) rebrà 5.478.322 euros; la Politècnica de València (UPV), 3.930.003,82; la Universitat d'Alacant (UA), 2.902.745,81; la Jaume I (UJI) de Castelló, 1.500.008,71 euros, i la Miguel Hernández d'Elx (UMH), 1.188.919,66 euros.

La previsió de pròrroga dels Pressuposts Generals de l'Estat (PGE) del 2018 va condicionar l'elaboració del pressupost de la Generalitat per al 2019, de manera que es van mantindre les retribucions al mateix nivell.

Posteriorment, el Reial Decret Llei 24/2018 va establir per a enguany un augment del 2,25% en les retribucions i el Consell va autoritzar transferències de crèdit per a aplicar-lo, recorda l'administració en un comunicat.

Paral·lelament, el Consell ha aprovat el decret que estableix el règim transitori de retribucions addicionals del professorat de les universitats públiques, en funció de mèrits de docència, investigació i gestió acreditats per l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva.

Després dels terminis de pròrroga sense que s'haja adaptat totalment el nou sistema, la Generalitat veu necessari establir aquest nou termini per a continuar aplicant l'anterior repartiment de retribucions addicionals mentre culmina la seua adaptació i l'incorpora a la pròxima planificació financera.

El decret estableix que les universitats podran mantindre les retribucions addicionals fins al 31 de desembre del 2019 si les tingueren establides amb anterioritat al 2002, sense que la quantia puga superar de forma individual el 40% de les que els corresponguen per sou i complement de destinació.

No obstant això, si la quantia que resulta de l'aplicació del Decret 174/2002 superara la percebuda per la Llei Orgànica de Reforma Universitària, l'interessat tindrà dret a renunciar i a acollir-se a l'anterior decret.


Notícia publicada en el Diari LA VEU

 

No ens oblidem que som una universitat pública

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO
Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

CCOO, primer sindicat a EspanyaCCOO ha aconseguit 96.249 delegats/as, el 35,7% del total, en les eleccions sindicals celebrades en empreses privades i en les Administracions Públiques.
Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet                 77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

Davant el greuge comparatiu que pot patir temporalment el PDI Laboral en passar a categories funcionarials a l'hora de percebre complements per mèrit docent i investigador, CCOO ha sol·licitat la regularització d'aquesta situació prèvia negociació en l'òrgan competent.

Adjuntem l'escrit presentat per registre d'entrada.

 

 


Ante el agravio comparativo que puede sufrir temporalmente el PDI Laboral al pasar a categorías funcionariales a la hora de percibir complementos por mérito docente e investigador, CCOO ha solicitado la regularización de esta situación previa negociación en el órgano competente.

Adjuntamos el escrito presentado por registro de entrada.

 

 


Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

 

 


Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

 CCOO, primer sindicato en España

CCOO ha conseguido 96.249 delegados/as, el 35,7% del total, en las elecciones sindicales celebradas en empresas privadas y en las Administraciones Públicas.
Con estos resultados, CCOO revalida su condición de primer sindicato de nuestro país, lo es desde los años 90, con una diferencia de 8.051 representantes sobre el segundo sindicato, la Unión General de Trabajadores.
Así lo acredita el Ministerio de Trabajo en una certificación el día 19 de junio de 2019.

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
Alonso Pérez            79029
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Julia Benet        77040
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/

¡ Si eres afiliado/a, gracias por confiar en nosotros!
Si no lo eres, nos gustaría mucho poder contar con tu apoyo.
Afilia't CCOO :  https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php


.

 

El TSJ estima la demanda de CCOO que reclamava el dret del PDI Laboral temporal a sol·licitar l'avaluació de mèrits docents.

Es reconeix en els mateixos termes que al PDI laboral permanent: la temporalitat no pot ser el criteri per a negar el dret a l'avaluació de l'activitat docent (quinquenni).
La sentència de 8 d'octubre de 2018 de la Secció núm. 5 social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid estima la demanda presentada per CCOO, reconeixent “al personal laboral temporal el dret a sol·licitar l'avaluació de mèrits docents en els mateixos termes que el personal docent investigador laboral permanent sempre que concórrega l'element temporal exigit en les normes de desenvolupament del referit complement.”

Després de més de tres anys reclamant un acord, i davant la desraó injustificada de les universitats madrilenyes a reconèixer aquest dret a tot el PDIL, CCOO va presentar el passat 8 de març de 2018 demanda per conflicte col·lectiu contra les sis universitats públiques de Madrid davant el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM). A aquesta demanda es va acumular la presentada pels companys d'UGT que reclamaven el reconeixement del dret per a les figures a temps complet, mentre que des de CCOO esteníem la reclamació al conjunt del PDI laboral temporal, ja fóra a temps complet o parcial.

Amb aquest sentència, el TSJM ha vingut a confirmar la legalitat del que des de CCOO venim reclamant des del primer moment: el dret a l'avaluació de l'activitat docent –i els seus corresponents conseqüències retributives en cas de ser avaluat positivament- correspon a tot aquell personal docent i/o investigador que, prestant serveis mitjançant contracte laboral en una universitat pública, puga acreditar l'activitat i el període temporal exigit en la convocatòria, amb independència que l'activitat docent es desenvolupe a temps complet o parcial, de manera indefinida o temporal, permanent o no permanent. L'avaluació de l'activitat docent és un dret de tot el PDI que puga acreditar aquesta docència, independentment del tipus de contracte que hi haja subscrit. És un complement al treball que realitza el PDI i no ha de ser identificat com un dret exclusiu de determinades figures contractuals permanents.

La sentència no és ferma i pot ser recorreguda en cassació per les universitats. Però, donada la profunda dimensió de justícia social que té aquesta sentència, des de CCOO emplacem a les universitats a no recórrer la sentència i reconèixer a TOT el PDIL, en la pròpia convocatòria de 2018, el dret a participar en l'avaluació de l'activitat docent que hagen pogut desenvolupar durant els últims cinc anys.

CCOO manté el seu compromís de treball en defensa dels drets del PDI i, tenint en compte en cada cas la realitat concreta de cada Universitat, cercarà la defensa dels drets del col·lectiu i el compliment de la legalitat per a frenar el marc de creixent desregulació d'un sector clau per al futur de les nostres Universitats.

   Baner treballdecent 3

El TSJ estima la demanda de CCOO que reclamaba el derecho del PDI Laboral temporal  
a solicitar la evaluación de méritos docentes.  

Se reconoce en los mismos términos que al PDI laboral permanente: la temporalidad no puede ser el criterio para negar el derecho a la evaluación  de la actividad docente (quinquenio).
La sentencia de 8 de octubre de 2018 de la Sección nº 5 de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estima la demanda presentada por CCOO, reconociendo “al personal laboral temporal el derecho a solicitar la evaluación de méritos docentes en los mismos términos que el personal docente investigador laboral permanente siempre y cuando concurra el elemento temporal exigido en las normas de desarrollo del referido complemento.”

Tras más de tres años reclamando un acuerdo, y ante la sinrazón injustificada de las universidades madrileñas a reconocer este derecho a todo el PDIL, CCOO presentó el pasado 8 de marzo de 2018 demanda por conflicto colectivo contra las seis universidades públicas de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). A esta demanda se acumuló la presentada por los compañeros de UGT que reclamaban el reconocimiento del derecho para las figuras a tiempo completo, mientras que desde CCOO extendíamos la reclamación al conjunto del PDI laboral temporal, ya fuera a tiempo completo o parcial.

Con este sentencia, el TSJM ha venido a confirmar la legalidad de lo que desde CCOO venimos reclamando desde el primer momento: el derecho a la evaluación de la actividad docente –y sus correspondientes consecuencias retributivas en caso de ser evaluado positivamente- corresponde a todo aquel personal docente y/o investigador que, prestando servicios mediante contrato laboral en una universidad pública, pueda acreditar la actividad y el período temporal exigido en la convocatoria, con independencia de que la actividad docente se desarrolle a tiempo completo o parcial, de manera indefinida o temporal, permanente o no permanente. La evaluación de la actividad docente es un derecho de todo el PDI que pueda acreditar dicha docencia, independientemente del tipo de contrato que haya suscrito. Es un complemento al trabajo que realiza el PDI y no debe ser identificado como un derecho exclusivo de determinadas figuras contractuales permanentes.  

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación por las universidades. Pero, dada la profunda dimensión de justicia social que tiene esta sentencia, desde CCOO emplazamos a las universidades a no recurrir la sentencia y reconocer a TODO el PDIL, en la propia convocatoria de 2018, el derecho a participar en la evaluación de la actividad docente que hayan podido desarrollar durante los últimos cinco años.

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en defensa de los derechos del PDI y, teniendo en cuenta en cada caso la realidad concreta de cada Universidad, buscará la defensa de los derechos del colectivo y el cumplimiento de la legalidad para frenar el marco de creciente desregulación de un sector clave para el futuro de nuestras Universidades.


 
 


      Som universitat pública

 


És el moment!
de recuperar els drets arrabassats

 

 


Código legislativo de universidades

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.