El dilluns 10 d'octubre, la Secretària Autonòmica d’Educació i Investigació (SAEI) va convocar en reunió a la Mesa Negociadora del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de les Universitats Públiques Valencianes amb l'objectiu d'obtenir el vistiplau a les modificacions del Decret 174/2002 que regula les figures de PDI laboral i les seues retribucions, ja aprovades pel Ple del Consell.

A la Taula van assistir totes les universitats públiques valencianes, totes les organitzacions sindicals amb representació i, per part de la Generalitat Valenciana, el Secretari Autonòmic de la Conselleria d'Educació, la Directora General d'Universitats, Recerca i Ciència i la Sotsdirectora General d'Universitat, Recerca i Ciència.

El Secretari Autonòmic, que va presidir la reunió, va presentar la proposta aprovada pel Consell per a formar part de la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos en la qual s'incloïen algunes de les nostres propostes, i en concret:

- El reconeixement de sexennis i quinquennis al personal Contractat Doctor i Professorat Col·laborador.
- El reconeixement de les retribucions addicionals rebudes pel PDI segons els barems i criteris de cada Universitat (quinquennis per a Professorat Col·laborador, Contractat Doctor i Ajudant i sexennis per a Professorat Col·laborador i Contractat Doctor).

El document no arreplega la mateixa proposta per als Ajudants Doctors i Contractats Doctors Interins.

Davant la insistència de CCOO i la resta de la representació sindical i l'actitud positiva de les Universitats, el Secretari Autonòmic va admetre incloure via esmena en el debat pressupostari en Els Corts Valencianes al Personal Contractat Doctor Interí en les mateixes condicions que al Personal Contractat Indefinit. No obstant açò, el reconeixement de sexennis per als Ajudants Doctors haurà de negociar-se en Mesa.

D'altra banda, va acceptar incloure també en el text final modificacions de caràcter tècnic, com l'especificació dels nivells dels complements específics i de destinació per als Ajudants Doctors, la redistribució d'alguns conceptes en l'articulat i la inclusió de la AVAP per a l'avaluació de sexennis, així com la correcció de certes errates.

Cal valorar positivament aquest acord, signat per tota la representació sindical i el conjunt de les universitats públiques, atès que suposa un avanç important respecte a l'equiparació de drets i deures del Personal Docent i Investigador.

La part negativa és que el reconeixement de sexennis i quinquennis als Ajudants Doctors es queda per a més endavant. La postura del Consell de la Generalitat Valenciana sobre els Ajudants Doctors deixa en desavantatge a les universitats valencianes pel que fa a la resta de les universitats públiques de l'estat espanyol.

En altres autonomies se li reconeixen els sexennis i quinquennis a tot el personal i, per tant la ràtio sexennis i/o quinquennis per professor que és utilitzat dins del sistema espanyol d'avaluació (tant mediàtica com administrativament) és menor en el País Valencià, atès que s'impedeix la comptabilització dels sexennis i quinquennis a una part del personal docent i investigador.

Des de CCOO saludem que l'Administració de la Generalitat haja començat a preocupar-se d'alguns dels aspectes que afecten al personal de les Universitats Públiques.

Pensem que la Mesa del Conveni no és el lloc més adequat per a parlar d'assumptes que es regulen per decret i afecten tant a personal funcionari com a laboral.

Si la Generalitat Valenciana haguera complit el seu compromís de creació d'una Mesa Sectorial d'Universitats, es podrien tractar totes les qüestions que fan referència al Personal d'Universitats, tant PDI com PAS, tant Laboral com a Funcionari, en l'àmbit adequat.


  http://e03-elmundo.uecdn.es/assets/multimedia/imagenes/2015/10/24/14456751433520.jpg

El lunes 10 de octubre, la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació (SAEI) convocó en reunión a la Mesa Negociadora del Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades Públicas Valencianas con el objetivo de obtener el visto bueno a las modificaciones del Decret 174/2002 que regula las figuras de PDI laboral y sus retribuciones, ya aprobadas por el Pleno del Consell.

A la Mesa asistieron todas las universidades públicas valencianas, todas las organizaciones sindicales con representación y, por parte de la Generalitat Valenciana, el Secretario Autonómico de la Conselleria de Educación, la Directora General de Universidades, Investigación y Ciencia y la Subdirectora General de Universidad, Investigación y Ciencia.

El Secretario Autonómico, que presidió la reunión, presentó la propuesta aprobada por el Consell para formar parte de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos en la que se incluían algunas de nuestras propuestas, y en concreto:

- El reconocimiento de sexenios y quinquenios al personal Contratado Doctor y Profesorado Colaborador.
- El reconocimiento de las retribuciones adicionales recibidas por el PDI según los baremos y criterios de cada Universidad (quinquenios para Profesorado Colaborador, Contratado Doctor y Ayudante y sexenios para Profesorado Colaborador y Contratado Doctor).

El documento no recoge la misma propuesta para los Ayudantes Doctores y Contratados Doctores Interinos.

Ante la insistencia de CCOO y el resto de la representación sindical y la actitud positiva de las Universidades, el Secretario Autonómico admitió incluir vía enmienda en el debate presupuestario en Les Corts Valencianes al Personal Contratado Doctor Interino en las mismas condiciones que al Personal Contratado Indefinido. Sin embargo, el reconocimiento de sexenios para los Ayudantes Doctores deberá negociarse en Mesa.

Por otra parte, aceptó incluir también en el texto final modificaciones de carácter técnico, como la especificación de los niveles de los complementos específicos y de destino para los Ayudantes Doctores, la redistribución de algunos conceptos en el articulado y la inclusión de la AVAP para la evaluación de sexenios, así como la corrección de ciertas erratas.

Hay que valorar positivamente este acuerdo, firmado por toda la representación sindical y el conjunto de las universidades públicas, dado que supone un avance importante respecto a la equiparación de derechos y deberes del Personal Docente e Investigador.

La parte negativa es que el reconocimiento de sexenios y quinquenios a los Ayudantes Doctores se queda para más adelante. La postura del Consell de la Generalitat Valenciana sobre los Ayudantes Doctores deja en desventaja a las universidades valencianas con respecto al resto de las universidades públicas del estado español.

En otras autonomías se le reconocen los sexenios y quinquenios a todo el personal y, por tanto la ratio sexenios y/o quinquenios por profesor que es utilizado dentro del sistema español de evaluación (tanto mediática como administrativamente) es menor en el País Valencià, dado que se impide la contabilización de los sexenios y quinquenios a una parte del personal docente e investigador.

Desde CCOO saludamos que la Administración de la Generalitat haya empezado a preocuparse de algunos de los aspectos que afectan al personal de las Universidades Públicas.

Pensamos que la Mesa del Convenio no es el lugar más adecuado para hablar de asuntos que se regulan por decreto y afectan tanto a personal funcionario como laboral.

Si la Generalitat Valenciana hubiera cumplido su compromiso de creación de una Mesa Sectorial de Universidades, se podrían tratar todas las cuestiones que hacen referencia al Personal de Universidades, tanto PDI como PAS, tanto Laboral como Funcionario, en el ámbito adecuado.

 

Amb tu, construïm el futur

 


Informe Pensiones:

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png
Telèfons: 963 877 040 - 043 (ext. 77040-77043)
Web: http://www.ccoo.upv.es
Twitter: https://twitter.com/ccooupv
Facebook: https://www.facebook.com/ccooupv/
      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.