Benvolguda companya, benvolgut company,

La setmana passada es va aprovar en Consell de Govern de la UPV el nou Reglament que regula la impartició de docència per al personal pre- i post-doctoral contractat en la UPV. Aquest reglament ha sigut revisat, redactat i aprovat per CCOO, entre altres sindicats, en Mesa de Negociació de PDI, ja que els seus objectius són:

-Fonamentalment garantir al 100% que la docència impartida per les i els investigadors en la UPV siga reconeguda per la ANECA a l'efecte d'acreditacions.

-I, com a CCOO va introduir en el seu preàmbul, “…respectant escrupolosament el caràcter voluntari d'aquesta col·laboració, quan escaigui, i evitant per un altre un mal ús o abús de la mateixa en detriment del personal investigador involucrat”.

No obstant açò, com a col·lectiu de joves investigadors/as de CCOO UPV, ens preocupa que el Reglament puga provocar conflictes en el nostre treball diari, per intenció o per omissió, particularment generats per professorat que veja disminuïts els seus “beneficis” respecte de la situació anterior. Per açò, us instem a estar alerta i a cercar-nos sempre que tingueu algun dubte o conflicte.

En concret, volem incidir en tres aspectes del Reglament:

-El Reglament remarca la voluntarietat de l'assignació de docència (excepte per als contractes que especifiquen obligatorietat), però sabem que en una relació Director/a de tesi
- Doctorant/da, no sempre existeix la llibertat de negar-se a donar docència.

-El Reglament especifica que la nostra obligació és impartir docència, en cap cas, preparar l'assignatura, fer-nos responsables de les tutories, corregir, etc. Així i tot, sabem que poden donar-se casos on se'ns vulga fer complir obligacions que estan més enllà del que se'ns ha d'assignar.

-Així mateix, el Reglament deixa d'assignar POD al professorat de l'assignatura, i açò pot provocar que no se cedisquen hores de docència, encara que aquesta siga obligatòria i/o necessària per a la nostra futura carrera laboral. Des de CCOO UPV es va plantejar al Vicerector d'Ordenació Acadèmica i Professorat que caldria donar-li una solució a aquesta situació, mitjançant el reconeixement de la figura del supervisor/a o responsable docent. Amb aquest objectiu ens han convocat a una Mesa de Negociació de PDI extraordinària el dilluns 30 de juliol amb un únic punt en l'ordre del dia: “Reconeixement de la figura del responsable docent en la coordinació de la col·laboració docent del Personal Investigador contractat en la UPV”.

La Universitat no ha plantejat cap proposta per a aquesta reunió, però des de CCOO estem treballant per a tractar de resoldre el problema plantejat en aquells departaments on existisca aquesta reticència a cedir hores de docència a les i els investigadors.

No s'ha d'enfrontar a uns col·lectius amb uns altres, cadascun desenvolupa la seua labor i hem de treballar units/des; al professorat responsable de la docència se li ha de reconèixer la labor de supervisió (sempre que l'exercisca) i al nostre col·lectiu el dret a poder impartir les hores de docència.

Per tot açò, us instem a lluitar perquè reconeguen els nostres drets i no aguantar sense més el que ens tiren. La resignació sembla ser l'única eixida possible quan ens enfrontem sols i soles al conflicte, però no oblideu que es poden solucionar certs conflictes si ens defensem en col·lectiu. Els vostres companys i companyes investigadores estem en CCOO UPV per a resoldre de manera col·lectiva els nostres problemes.

Si no esteu conformes amb la vostra situació laboral, o teniu voluntat per a defensar els vostres drets si es vulneren, no dubteu a contactar amb nosaltres i nosaltres, ací estem en CCOO UPV per a treballar i tractar de resoldre problemes.

Per açò hem preparat una enquesta per al Personal Investigador de la Universitat que ens permetrà tenir una visió més clara de com afecta el Nou Reglament de Docència al conjunt del col·lectiu. Us demanem que empleneu l'enquesta accedint al següent enllaç:

https://goo.gl/forms/3Vj9MiTGPEkNOJua2

 

 

 

Estimada compañera, estimado compañero,

La semana pasada se aprobó en Consejo de Gobierno de la UPV el nuevo Reglamento que regula la impartición de docencia para el personal pre- y post-doctoral contratado en la UPV. Este reglamento ha sido revisado, redactado y aprobado por CCOO, entre otros sindicatos, en Mesa de Negociación de PDI, ya que sus objetivos son:

-Fundamentalmente garantizar al 100% que la docencia impartida por las y los investigadores en la UPV sea reconocida por la ANECA a efectos de acreditaciones.

-Y, como CCOO introdujo en su preámbulo, “…respetando escrupulosamente el carácter voluntario de esta colaboración, cuando proceda, y evitando por otro un mal uso o abuso de la misma en detrimento del personal investigador involucrado”.

No obstante, como colectivo de jóvenes investigadores/as de CCOO UPV, nos preocupa que el Reglamento pueda provocar conflictos en nuestro trabajo diario, por intención o por omisión, particularmente generados por profesorado que vea disminuidos sus “beneficios” respecto de la situación anterior. Por ello, os instamos a estar alerta y a buscarnos siempre que tengáis alguna duda o conflicto.

En concreto, queremos incidir en tres aspectos del Reglamento:

- El Reglamento remarca la voluntariedad de la asignación de docencia (salvo para los contratos que especifiquen obligatoriedad), pero sabemos que en una relación Director/a de tesis -Doctorando/a, no siempre existe la libertad de negarse a dar docencia.

- El Reglamento especifica que nuestra obligación es impartir docencia, en ningún caso, preparar la asignatura, hacernos responsables de las tutorías, corregir, etc. Aun así, sabemos que pueden darse casos donde se nos quiera hacer cumplir obligaciones que están más allá de lo que se nos debe asignar.

-Asimismo, el Reglamento deja de asignar POD al profesorado de la asignatura, y esto puede provocar que no se cedan horas de docencia, aunque ésta sea obligatoria y/o necesaria para nuestra futura carrera laboral. Desde CCOO UPV se planteó al Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado que habría que darle una solución a esta situación, mediante el reconocimiento de la figura del supervisor/a o responsable docente. Con este objetivo nos han convocado a una Mesa de Negociación de PDI extraordinaria el lunes 30 de julio con un único punto en el orden del día: “Reconocimiento de la figura del responsable docente en la coordinación de la colaboración docente del Personal Investigador contratado en la UPV”.

La Universitat no ha planteado ninguna propuesta para esta reunión, pero desde CCOO estamos trabajando para tratar de resolver el problema planteado en aquellos departamentos donde exista esta reticencia a ceder horas de docencia a las y los investigadores.

No se debe enfrentar a unos colectivos con otros, cada uno desarrolla su labor y debemos trabajar unidos/as; al profesorado responsable de la docencia se le tiene que reconocer la labor de supervisión (siempre que la ejerza) y a nuestro colectivo el derecho a poder impartir las horas de docencia.

Por todo ello, os instamos a luchar para que nos reconozcan nuestros derechos y no aguantar sin más lo que nos echen. La resignación parece ser la única salida posible cuando nos enfrentamos solos y solas al conflicto, pero no olvidéis que se pueden solucionar ciertos conflictos si nos defendemos en colectivo. Vuestros compañeros y compañeras investigadoras estamos en CCOO UPV para resolver de manera colectiva nuestros problemas.

Si no estáis conformes con vuestra situación laboral, o tenéis voluntad para defender vuestros derechos si se vulneran, no dudéis en contactar con nosotras y nosotros, aquí estamos en CCOO UPV para trabajar y tratar de resolver problemas.

Por eso hemos preparado una encuesta para el Personal Investigador de la Universitat que nos permitirá tener una visión más clara de cómo afecta el Nuevo Reglamento de Docencia al conjunto del colectivo. Os pedimos que rellenéis la encuesta accediendo al siguiente enlace:

https://goo.gl/forms/3Vj9MiTGPEkNOJua2

 

   Universidad no se vende 01

 

 


Som universitat pública

 

 

Els drets es conquisten i es defensen

 

 

 

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Atenció a l´afiliació

http://www.ccoo.upv.es/images/logoccoo.png

   Edifici 6-E (Gabinet Mèdic)
Telèfons:   963 877 040 - 963 877 043
María Jesús Salvador    79029
Alonso Pérez            79029
Julia Sánchez           77043
José Segovia            77040
Consuelo Vallés         77043
Ildefonso Pelayo        77043
Juanjo Escobar (Gandía) 43003

email:      Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Web:        http://www.ccoo.upv.es

Twitter:    https://twitter.com/ccooupv
Facebook:   https://www.facebook.com/ccooupv/


Afilia't a CCOO PV: https://afiliados.uar.ccoo.es/afipub/newafil/index.php

.

 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.