Proposta per a les beques d’especialització i col·laboració

La Inspecció de Treball de València ha realitzat una minuciosa revisió dels contractes de beques d'especialització i de col·laboració en la nostra Universitat; el resultat ha estat l'obligació de transformar aquestes beques en contractes laborals, tal com es va abordar en l'últim Consell de Govern la resolució del qual es pot trobar en l'adjunt a aquest comunicat.

CCOO, des de fa uns dos anys, ha estat advertint a l'Administració de la UPV sobre aquesta situació, sense que en cap moment s'haja realitzat cap acció que puga perjudicar la UPV o al seu personal.

És urgent, doncs, una transformació contractual de les actuals beques d'especialització i de col·laboració que siga totalment compatible amb la Llei de la Ciència (reguladora de la investigació), l'Estatut dels Treballadors (regulador de la contractació laboral), la Llei d'Universitats (LOMLOU) i els Estatuts de la UPV.

En aquest sentit, CCOO planteja que la formació inicial del personal investigador titulat no doctor es realitze mitjançant contractes d'Ajudant exempts de docència, amb càrrec als pressupostos d'investigació. Així mateix, per a la formació postdoctoral, proposem que es puga utilitzar el contracte d'Ajudant Doctor amb càrrec a aquest pressupost.

Per a les beques de col·laboració, CCOO proposa fer contractes de pràctiques o de formació, segons que la persona candidata dispose o no de titulació universitària, respectivament.

En definitiva, en CCOO Creiem que amb aquestes propostes, a més de adequar-nos a la legislació vigent, també ens equiparem una mica més a l'entorn universitari europeu.

Veure el document del Consell de Govern

 


Propuesta para las becas de especialización y colaboración


La Inspección de Trabajo de Valencia ha realizado una minuciosa revisión de los contratos de becas de especialización y de colaboración en nuestra Universidad, cuyo resultado ha sido la obligación de transformar estas becas en contratos laborales, tal y como se abordó en el último Consejo de Gobierno cuya resolución se puede encontrar en el adjunto a este comunicado.

CC.OO., desde hace unos dos años, ha estado advirtiendo  a la Administración de la UPV sobre esta situación, sin que en ningún momento se haya realizado acción alguna que pudiera perjudicar a la UPV o a su personal.

Urge, pues, una transformación contractual de las actuales becas de especialización y de colaboración que sea totalmente compatible con la Ley de la Ciencia (reguladora de la investigación), el Estatuto de los Trabajadores (regulador de la contratación laboral), la Ley de Universidades (LOMLOU)  y los Estatutos de la UPV.

En este sentido,  CC.OO. plantea que la formación inicial del personal investigador titulado no doctor se realice mediante contratos de Ayudante exentos de docencia, con cargo a los presupuestos de investigación. Asimismo, para la formación postdoctoral proponemos que se pueda utilizar el contrato de Ayudante Doctor con cargo al mismo presupuesto.

Para las becas de colaboración,  CC.OO. propone realizar contratos de prácticas o de formación según que la persona candidata disponga o no de titulación universitaria, respectivamente.

En definitiva, en CC.OO creemos que con estas propuestas, además de adecuarnos a la legislación vigente, también nos equiparamos un poco más al entorno universitario europeo.


Ver el documento del Consejo de Gobierno


 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.