Sección Sindical CCOO de la UPV

 

Secció Sindical CCOO

Novetats en la gestió i control de parts per incapacitat temporal (IT)

logocabecera
Novetats en la gestió i control de parts per incapacitat temporal (IT) a partir de l’1 d’abril de 2023.

La persona treballadora no haurà de presentar comunicat de baixa, alta ni confirmació a l’empresa a partir de l’1 d’abril per baixes inferiors a un any.

Cessa l’obligació per part de la persona treballadora d’haver d’aportar la còpia en paper dels comunicats de baixa i alta mèdica.

L’empresa o la mútua realitzaran les gestions oportunes de manera telemàtica i immediata amb la Seguretat Social (SS).

En els processe de baixes mèdiques, s’establirà el període concret de revisió mèdica.

Podeu consultar el quadre resum en la documentació adjunta.


CCOO

Novedades en la gestión y control de partes por incapacidad temporal (IT) a partir del 1 de abril de 2023

La persona trabajadora no tendrá que presentar parte de baja, alta ni confirmación a la empresa a partir del 1 de abril por bajas inferiores a un año.

Cesa la obligación por parte de la persona trabajadora de tener que aportar la copia en papel de los partes de baja y alta médica.

La empresa o la mutua realizarán las gestiones oportunas de manera telemática e inmediata con la Seguridad Social (SS).

En los proceso de bajas médicas, se establecerá el periodo concreto de revisión médica.

Podéis consultar el cuadro resumen en la documentación adjunta.

Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme