Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Per què CCOO s’ha abstingut en la votació de l’acord del Reglament de Teletreball?

Durant tot el procés de negociació del teletreball, ha quedat patent que l’administració no aposta pel Teletreball, al·ludint als aspectes negatius produïts durant el període de la pandèmia en què s’ha fet treball a distància.

Analitzem els aspectes més controvertits del Reglament de Teletreball que no han convençut a CCOO, com:

  • En l’article 1 es recull la possibilitat de teletreball en les funcions que puguen desenvolupar-se autònomament i de forma no presencial, que no requerisquen atenció directa a persones o equipaments, accés directe o físic continuat a documentació, ni presència física de l’empleat en les instal·lacions, ni supervisió presencial.

Aquest text sembla que facilita el teletreball però l’impossibilita, ja que d’aquesta manera el poden denegar fàcilment.

  • En l’article 2 estableix que el PAS, PDI i PI poden teletreballar, però el personal d’investigació necessita una autorització prèvia de l’Investigador principal (IP) i del responsable de l’Estructura d’investigació. Per què dues autoritzacions, per a major control? Genera desigualtat entre els col·lectius de personal.
  • Encara que l’administració ha inclòs la transitòria que proposava CCOO de mantindre l’acord de teletreball vigent fins que estigueren confeccionats els programes de teletreball, ha posat un límit de temps fins al 31 de desembre de 2022 i redueix els dies de teletreball de dos dies per setmana passem a un com a màxim.
  • S’estableixen períodes amb suspensió del teletreball per motiu de càrrega de treball (matrícula, tancament de l’exercici econòmic, etc.), de moment s’ha fixat que de l’1 de setembre al 15 d’octubre se suspén el teletreball. Si és per matriculació i inici de curs, això hauria d’afectar els Centres no entenem perquè s’inclou als departaments i tampoc la suspensió per tant temps.
  • No resol la problemàtica del teletreball per a les unitats que es componen d’una única persona, que no podrà teletreballar generant desigualtats entre el personal.
  • Ens sembla excessiu el termini de 18 mesos per a realitzar la revisió del Reglament de teletreball.

L’administració ha incorporat diverses propostes de les presentades per CCOO, però el reglament té mancances que poden obstruir la seua aplicació.

Remarcar que no es va presentar el text definitiu abans de la votació, havent de votar un Reglament del qual desconeixíem la seua redacció final.

La Mesa General de negociació ha aprovat el Reglament definitiu de Teletreball, que haurà de ser ratificat pel Consell de Govern el pròxim 21 de juliol i entrarà en vigor l’endemà de la seua publicació en el BOUPV.

Punxa ací per a veure el Reglament de Teletreball