La sentència ferma del Jutjat social número 7 d'Alacant restaura la llibertat sindical en la Universitat Politècnica de València

El Sindicat STEPV va impugnar les eleccions sindicals del dia 4 de desembre de 2014 al Comitè d'empresa en el Campus d'Alcoi negant-li la possibilitat de tenir representació dels treballadors a CCOO. Ara el Jutjat social dicta sentència a favor del dret de llibertat sindical que li correspon a Comissions Obreres i restitueix la representació dels treballadors del campus d'Alcoi.

El resultat és que CCOO recupera 2 delegats tal com van votar els treballadors i treballadores en aqueixa data, i per tant obté una representativitat que li negava la reclamació electoral del sindicat majoritari i es donen per valgudes aquestes eleccions sindicals.

El STEPV va promoure una impugnació fent una aplicació estricta, restrictiva i massa formalista de la normativa que li beneficiava.

En la Secció Sindical de Comissions Obreres considerem inadmissible que se'ls negara a les treballadores i treballadors del campus de l'Alcoi la possibilitat de tenir la seua representació per la candidatura de Comissions Obreres.

Després que la Taula Coordinadora de les eleccions sindicals 2014 mantinguera el dret fonamental a la llibertat sindical i salvaguardant la presentació de la llista de CCOO, perquè les treballadores i els treballadors pogueren exercir el seu dret al vot a la candidatura que desitjaren. El sindicat STEPV va manipular perquè s'anul·lara la candidatura de CCOO del Personal Laboral del Campus d'Alcoi, fent una interpretació torticera i restrictiva de la normativa electoral i dels drets sindicals.

Ara la sentència del Jutjat Social número 7 d'Alacant dóna la raó a CCOO i declara “ajustada a dret la decisió de la Taula electoral de proclamar definitivament la candidatura de CCOO, confirmant el procés electoral celebrat el 04/12/2014 en l'empresa".

És una victòria de totes les treballadores i treballadors, doncs d'aquesta manera la representació s'ajustarà a la seua participació real expressada mitjançant l'exercici lliure del vot.

La sentencia firme del Juzgado de lo Social número 7 de Alicante restaura la libertad sindical en la Universitat Politècnica de València

El Sindicato STEPV impugnó las elecciones sindicales  del día 4 de diciembre de 2014 al Comité de Empresa en el Campus de Alcoy negándole  la posibilidad de tener representación de los trabajadores  a CCOO. Ahora el Juzgado de lo Social dicta sentencia a favor del derecho de libertad sindical que le corresponde a Comisiones Obreras  y restituye la representación de los trabajadores del campus de Alcoy.

El resultado es que CCOO recupera 2 delegados tal y como votaron los trabajadores y trabajadoras en esa fecha, y por tanto obtiene una representatividad que le negaba la reclamación electoral del sindicato mayoritario y se dan por validas dichas elecciones sindicales.

El STEPV  promovió una impugnación haciendo  una aplicación estricta, restrictiva y demasiado formalista de la normativa que le beneficiaba.

En la Sección Sindical de Comisiones Obreras  consideramos inadmisible que se les negara a las trabajadoras y trabajadores del campus del Alcoy la  posibilidad de tener su representación por la candidatura de Comisiones Obreras.

Después de que la Mesa Coordinadora de las elecciones sindicales 2014 mantuviera el derecho fundamental a la libertad sindical y salvaguardando  la presentación de la lista de CCOO, para que las trabajadoras y los trabajadores pudiesen ejercer su derecho al voto a la candidatura que desearan. El sindicato STEPV manipuló para que se anulara la candidatura de CCOO del Personal Laboral del Campus de Alcoy, haciendo una interpretación torticera y restrictiva de la normativa electoral y de los derechos sindicales.

Ahora la sentencia del Juzgado Social Número 7 de Alicante da la razón a CCOO y declara “ajustada a derecho la decisión de la Mesa electoral de proclamar definitivamente la candidatura de CCOO, confirmando el proceso electoral celebrado el 04/12/2014 en la empresa".

Es una victoria de todas las trabajadoras y trabajadores, pues de esta manera la representación se ajustará a su participación real expresada mediante el ejercicio libre del voto.

Serveis per a l'afiliació de CCOO

Serveis per a l'afiliació de CCOO


Amb tu, construïm el futur


 


 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Actualitat FE

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.