Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO insta el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a complir amb el desenvolupament de la LOSU

CCOO insta el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a complir amb el desenvolupament de la LOSU

Sol·licita al Ministeri de Ciència Innovació i Universitats:

1. Que complisca amb els períodes de resolució de les ajudes per a Formació de Professorat Universitari (FPU). La demora fa que s’alentisca la carrera, que es perden oportunitats d’accés i que s’escapolisca el talent.

2. Que s’òbriga una Mesa de Negociació sectorial d’universitats en la qual les i els empleats públics de les universitats tinguen un espai de negociació.

3. Que es complisca l’esperit de la LOSU i que es negocie un Estatut del Personal Docent i Investigador.

4. Que es destine el finançament suficient per a posar en marxa la LOSU, de manera que les comunitats autònomes puguen prendre el relleu en el manteniment del sistema.

ccoo

CCOO insta al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a cumplir con el desarrollo de la LOSU

Solicita al Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades:

1. Que cumpla con los periodos de resolución de las ayudas para Formación de Profesorado Universitario (FPU). La demora hace que se ralentice la carrera, que se pierdan oportunidades de acceso y que se fugue el talento.

2. Que se abra una Mesa de Negociación sectorial de universidades en la que las y los empleados públicos de las universidades tengan un espacio de negociación.

3. Que se cumpla el espíritu de la LOSU y que se negocie un Estatuto del Personal Docente e Investigador.

4. Que se destine la financiación suficiente para poner en marcha la LOSU, de manera que las comunidades autónomas puedan tomar el relevo en el mantenimiento del sistema.
.

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat

.

Atenció a l´afiliació