Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

La cuota de Afiliación es deducible en la declaración de la Renta

La cuota de afiliación a CCOO es deducible en la declaración de la Renta

 

Las/os afiliadas y afiliados a CCOO pueden deducir el importe de la cuota de afiliación en la Declaración de la Renta, según recoge la ley del IRPF. Esta deducción puede suponer un ahorro en la cuota de entre el 20 y el 35%, según los casos.

 

15/02/2022.

Sácale partido a tu afiliación

Sácale partido a tu afiliación

  •  
  •  

 

La cuota de afiliación a CCOO es un gasto que puedes deducir cuando realices tu declaración anual de la renta. Este importe no aparece en el borrador de Hacienda en cumplimiento de la Ley de protección de datos, por lo que deberás poner la cantidad que has pagado por la cuota sindical en el espacio reservado a Cuotas satisfechas a sindicatos (CASILLA 14).

No es necesario aportar documentación acreditativa, salvo que Hacienda lo solicitase con posterioridad; si se diese dicha circunstancia, el justificante de pago son los mismos recibos bancarios o de nómina que ya tienes. Para más información puedes dirigirte al sindicato.

Las afiliadas y afiliados a CCOO pueden deducir el importe de la cuota de afiliación en la Declaración de la Renta, según recoge la ley del IRPF. Esta deducción puede suponer un ahorro en la cuota de entre el 20 y el 35%, según los casos.

La cuota de afiliación a CCOO es un gasto que puedes deducir cuando realices tu declaración anual de la renta. Este importe no aparece en el borrador de Hacienda en cumplimiento de la Ley de protección de datos, por lo que deberás poner la cantidad que has pagado por la cuota sindical en el espacio reservado a Cuotas satisfechas a sindicatos.

No es necesario aportar documentación acreditativa, salvo que Hacienda lo solicitase con posterioridad; si se diese dicha circunstancia, el justificante de pago son los mismos recibos bancarios o de nómina que ya tienes. Para más información puedes dirigirte al sindicato.

Si quieres disponer del certificado del importe de las cuotas satisfechas a CCOO y no lo has recibido puedes obtenerlo por estas dos vías indicando tu NIF (sin letra).

1.- Solicitar que te lo envíen por correo electrónico en el mail: info@uar.ccoo.es

2.- Entrar en tu área personal de afiliado y descargártelo accediendo a: https://ssl.ccoo.es/Afiliacion

Si no recuerdas o no tienes clave de acceso. En la misma página la puedes solicitar indicando tu fecha de nacimiento, nif (sin letra) y mail para que te envíen contraseña. Este proceso es inmediato.

Para consultar otras ventajas de estar afiliado: https://www.ccoo.es/Afiliate

SITUACIÓ SOCI-SANITÀRIA ACTUAL I ACCIONS A PRENDRE

Davant la situació actual de la pandèmia des de l’organització sindical STEPV es planteja per al mes de juliol que es treballe al 80% no presencial i el 20% presencial.

CCOO dóna suport a la proposta i a més sol·licita que s’incloguen en el treball no presencial a les Jefatures de Secció.

Finalment, les organitzacions sindicals sol·liciten l’extensió del treball no presencial a tot el personal, a més se sol·licita la revisió de la Resolució de la Universitat de normalitat per al mes de setembre.

Nou acord per a estabilitzar l'ocupació en el sector públic.

CCOO, juntament amb UGT i CSIF, signa un nou acord per a estabilitzar l’ocupació en el sector públic, compensar l’abús i evitar el frau en la contractació.

Els termes finals de l’Acord són fruit de les propostes de CCOO i de la fermesa amb la qual el sindicat les ha defensades. Asseguren un procés d’estabilització on estiguen totes les places, indemnitzacions per a totes les persones que no obtingueren el seu lloc fix, el rescat a través de les bosses per a les persones que no superen els processos i millores en els processos de concurs oposició o concurs on així estiga establit.

Després de complexes i intenses negociacions, l’Àrea Pública de CCOO ha aconseguit que els punts clau que no s’incloïen en la proposta inicial del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública es contemplen de forma bastant satisfactòria en el document final.

El sindicat s’ha mantingut ferm en tot moment i des del començament va manifestar que aquest Acord havia de contenir tres elements essencials: un nou acord d’estabilització en línies amb els anteriors subscrits en 2017 i 2018, però amb millores; la transposició de la Directiva Comunitària 1999/70 en les seues clàusules 4 i 5, de no discriminació entre personal fix i temporal, i mesures per a evitar l’abús o frau en la contractació; i un tercer apartat amb compromisos de continuar negociant la resta de matèries pendents al setembre.

S’han aconseguit superar les traves existents i, gràcies al treball de CCOO, s’ha pogut arribar a un Acord que inclou reivindicacions fonamentals amb les suficients garanties.