Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO
 

     Versión en castellano pincha aquí

PROGRAMA ELECTORAL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS UPV

  Des de l’anterior campanya electoral del 2018, CCOO ha estat treballant i reivindicant en aquests quatre anys millores per al personal d’administració i serveis a nivell Estatal, Comunitat Autònoma i UPV, en aquest programa es recullen les millores aconseguides i el que volem aconseguir.

Què hem aconseguit en el període 2019-2022?

 • Implantación y progresión de la carrera profesional para funcionarios interinos.
 • Nuevo Acuerdo con el Gobierno de reducción de la temporalidad de las administraciones públicas.
 • Ley 20/2021 Reducción de la temporalidad, estabilización del funcionariado interino.
 • Ampliación del plazo de la convocatoria de Auxiliares de Servicioy Administrativosde la bolsa de LABORA, posibilitando la presentación de un mayor número de aspirantes.
 • Que no se amortizaran las plazas de Auxiliares de Servicios, se convocara la promoción interna y el concurso de traslado que se encontraba aparcado.
 • CCOO firma Acuerdo Marco con el Gobierno incremento salarial del 9,8% en tres años ente 2022-2024, jornada laboral 35 horas previa negociación colectiva junto con otras medidas.
 • Renovación del Plan Concilia de la UPV de aplicación al personal de administración y servicios de la UPV.
 • Reglamento de Teletrabajo UPV.
 • Aprobación Procedimiento Autorizaciones Comisiones de Servicio.
 • Normativa de Formación de la UPV.

Apostem pel nostre Personal d’Administració i Serveis en la UPV

 

¿QUÈ VOLEM?

Condicions de treball

 • Promoció interna per a totselsgrups de PAS.
 • Convocatòria de concursos de trasllat al menys anualment.
 • Proves de selección adaptades al grup d’accés amb temaris ajustats i actualitzats.
 • Estudi i anàlisi de la RPT del PAS i de les càrregues de treball.
 • Renovació de la normativa de Borses de treball igualitària, transparent i sense penalitzacions.
 • Que es cobrisquen totes les places dotades econòmicament.
 • Horaris Especials amb garanties i definició de les jornades sense classificació.
 • Teletreball accessible I efectiu, sense traves per part de l’administració.
 • Processos d’Estabilització, determinació dels barems i convocatòria de les places abans del 31-12-2022.
 • No a l’externalització dels serveis.

Millores retributives

 • Aplicació de l’Acord Marc amb el Govern: increment salarial del 9,8% en tres anys 2022-2024, jornada laboral 35 hores setmanals prèvia negociació col·lectiva…
 • Equiparació salarial de nivells i retribució dels llocs amb idéntica responsabilitat.

Seguretat i salut

 • Incorporació i manteniment dels recursos humans i materials necessaris per a garantir la prevenció de riscos laborals.
 • Polítiques de gestió del personal que eviten o detecten precoçment qualsevol tipus d’assetjament a l’entorn de la UPV.

Formació

 • Accés a la formació no específica del lloc de treball per a tot el personal dels campus d’Alcoi, Gandia i Vera.
 • Posada en marxa plaformatiu d’acolliment previst en la Normativa de Formació de la UPV.
 • Formació i elaboració de manuals per allloc de treball.
 • Formació en habilitats socials per a la millora de l’entorn laboral.

Normalització Lingüística

 • Polítiques actives de promoció de l’ús del valencià.
 • Impuls de mesures per a la normalitat en atenció pública, oral i escrita en valencià.

Mediambient

 • Millora de les instal·lacions de la UPV, per a aconseguir un confort climàtic per al personal, amb el menor cost econòmic.

Transparència

 • Seguiment de les borses de treball actualitzades a través de la pàgina web de la UPV.
 • Major transparència en la RPT i en els procesos d’accés i promoció.

Recuperació de drets

 • Plans d’acció social.
 • Pagues extres completes.
 • Incentiu a la jubilació.
 • Premi de jubilació UPV.
 • Intercanvi de residències a l’estiu UPV.

Què hem proposat en el període 2019-2022?

 • Normativa de Formació.
 • Procediment de Comissions de Serveis.
 • Proposta de Calendari Laboral.
 • Proposta del Pla Concilia.
 • Reglament de Teletreball.
 • Normativa de Borses de treball.
 • Propuesta Horarios Especiales.
 • Proposta de barems en elsprocessosd’Estabilització.

L’1 de desembre votació electrònica Eleccions Sindicals

VOTA CCOO
Versió imprimible punxa ací