Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ al País Valencià.


CCOO PV crida a celebrar el 28J i reivindica ‘Educació per a viure. Organització per a lluitar’
El sindicat anima a participar de forma conjunta amb la pancarta de CCOO PV en les mobilitzacions del Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ al País Valencià.
Una commemoració que continua sent molt necessària per a visibilitzar les discriminacions persistents i per a defensar els seus drets.Les discriminacions, els atacs i els discursos d’odi continuen sent una realitat tristament quotidiana per a lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. Per això, la commemoració del 28J, continua sent tan necessària per a visibilitzar les discriminacions persistents i per a defensar els seus drets.Per a continuar avançant és necessari organitzar-se, perquè sense organització sindical no podrem erradicar la precarietat i la falta de drets que pateixen les persones del col·lectiu i tampoc podrem continuar progressant. En CCOO apostem per aprofundir en l’educació, perquè sense aquesta, no podrem fomentar una societat que cuide la convivència davant de l’odi.Cal frenar els discursos LGTBI+fòbics que fomenta l’extrema dreta, per a combatre’ls amb més pedagogia, amb més educació.

Educació i organització per a avançar, i no retrocedir, en drets.

Pel que fa a l’àmbit de l’acció sindical l anegociació col·lectiva CCOO celebra l’aprovació del reglament que desenvolupa l’article 15 de la Llei LGTBI-Trans i compromet el seu actiu sindical en la negociació de mesures planificades que promoguen la diversitat en les empreses i protegisquen totes les persones. Incloent-hi els protocols davant de l’assetjament LGTBI+fòbic.

Organitzar-nos requereix formació, per això el sindicat posa a disposició totes les eines per a fer front a les situacions d’assetjament, orientar a les persones del col·lectiu i per a fer una negociació col·lectiva que permeta una vivència plena en l’àmbit laboral a totes les persones independentment de la seua orientació o identitat sexual o de la seua expressió de gènere.

Perquè la lluita pels drets LGTBI+ és una lluita material i les CCOO tenim clar que és fonamental donar la batalla en els centres de treball. Perquè ens juguem unes condicions de vida dignes per a totes les persones.


Mobilitzacions Dia de l’Orgull LGTBI+ al País Valencià

– València. 28 de juny. 19.30 hores. Manifestació des del Pont de l’Exposició.

– Castelló. 28 de juny. 12.00 hores. Concentració i lectura del manifest a la seu de CCOO (Plaça de les Aules, 6).

– Elx. 28 de juny. 20.00 hores. Concentració Plaça de Baix.

– Alcoi. 28 de juny. 19.00 hores. Concentració Plaça de l’Ajuntament.

– Xàtiva. 29 de juny. 20.00 hores. Manifestació des de la Casa de les Dones fins a l’Ajuntament.

– La Pobla de Vallbona. 19.00 hores. Concentració Plaça Vicente Alba.

.

ccoo

.

CCOO PV llamamiento a celebrar el 28J y reivindica ‘Educación para vivir. Organización para luchar’

El sindicato anima a participar de forma conjunta con la pancarta de CCOO PV en las movilizaciones del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ al País Valenciano.
Una conmemoración que continúa siendo muy necesaria para visibilizar las discriminaciones persistentes y para defender sus derechos.

Las discriminaciones, los ataques y los discursos de odio continúan siendo una realidad tristemente cotidiana para lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales. Por eso, la conmemoración del 28J, continúa siendo tan necesaria para visibilizar las discriminaciones persistentes y para defender sus derechos.

Para continuar avanzando es necesario organizarse, porque sin organización sindical no podremos erradicar la precariedad y la falta de derechos que sufren las personas del colectivo y tampoco podremos continuar progresando. En CCOO apostamos para profundizar en la educación, porque sin esta, no podremos fomentar una sociedad que cuide la convivencia ante el odio.

Hay que frenar los discursos LGTBI+fóbicos que fomenta la extrema derecha, para combatirlos con más pedagogía, con más educación.

Educación y organización para avanzar, y no retroceder, en derechos.

En lo referente al ámbito de la acción sindical la negociación colectiva CCOO celebra la aprobación del reglamento que desarrolla el artículo 15 de la Ley LGTBI-Trans y compromete su activo sindical en la negociación de medidas planificadas que promuevan la diversidad en las empresas y protejan todas las personas. Incluyendo los protocolos ante el acoso LGTBI+fóbico.

Organizarnos requiere formación, por eso el sindicato pone a disposición todas las herramientas para hacer frente a las situaciones de acoso, orientar a las personas del colectivo y para hacer una negociación colectiva que permita una vivencia plena en el ámbito laboral a todas las personas independientemente de su orientación o identidad sexual o de su expresión de género.

Porque la lucha por los derechos LGTBI+ es una lucha material y las CCOO tenemos claro que es fundamental dar la batalla en los centros de trabajo. Porque nos jugamos unas condiciones de vida dignas para todas las personas.

Movilizaciones Día del Orgullo LGTBI+ al País Valenciano

– València. 28 de juny. 19.30 hores. Manifestació des del Pont de l’Exposició.

– Castelló. 28 de juny. 12.00 hores. Concentració i lectura del manifest a la seu de CCOO (Plaça de les Aules, 6).

– Elx. 28 de juny. 20.00 hores. Concentració Plaça de Baix.

– Alcoi. 28 de juny. 19.00 hores. Concentració Plaça de l’Ajuntament.

– Xàtiva. 29 de juny. 20.00 hores. Manifestació des de la Casa de les Dones fins a l’Ajuntament.

– La Pobla de Vallbona. 19.00 hores. Concentració Plaça Vicente Alba.

.

Recursos

Com ser jove LGTBI+ i no morir en l’intent.

Diagnòstic dels principals problemes amb què es troben en l’ocupació, en l’educació, en l’accés a l’habitatge (o en casos extrems el sensellarisme), la salut i la salut mental, l’LGTBI+fòbia i el sexili.

La LGTBIfobia desde la prevención de riesgos laborales (octubre de 2023),

Guía de Actuación frente a la LGTBIfobia en el ámbito laboral (maig de 2023)

Igualdad y diversidad en los convenios colectivos (juny de 2022).

Manifest CCOO_Organitza el teu Orgull 2024

Manifiesto CCOO_Organiza tu Orgullo 2024


Como ser joven LGTBI+ y no morir en el intento

.

Atenció a l´afiliació