Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Ultimes Notícies Referent al Pla Concilia

S’aprova hui en la Mesa General de Negociació de PAS-PDI el PLA CONCILIA UPV, que recull multitud de millores quant a reduccions, conciliació, permisos i altres, que ja estaven contemplades en la normativa de la Generalitat Valenciana des de l’any 2019 i que no s’havien incorporat fins ara, i que CCOO venia reclamant des de feia molt de temps. Entre les millores més interessants destaquem:

Torn únic per a Setmana Santa, que en aquest any es podrà gaudir del 19 al 22 d’abril, coincidint amb les vacances escolars.

Horari d’estiu, reducció d’un total de 42,5 hores, en el període de l’1 de juny al 15 de setembre, que es podran acumular en jornades completes.

Comissió Paritària Permanent de Seguiment del Pla Concilia, és molt important la creació d’aquesta Comissió perquè en l’acompliment de les seues funcions té encomanat la supervisió i actualització del Pla, així com tractarà els conflictes derivats de la seua aplicació.

Garanties per al gaudi dels permisos i drets de conciliació, les denegacions hauran de ser motivades i justificades, en cas de conflicte es podrà acudir a la Comissió.

El Pla Concilia es presentarà en el pròxim Consell de Govern de la UPV el 10 de març de 2022.

Des de CCOO volem reconéixer l’esforç que han realitzat totes les parts implicades en l’elaboració del Pla Concilia UPV.

Punxa ací per a veure el Pla Concilia UPV.


Fecha: 25/02/2022

En la Comissió Tècnica de la Taula General celebrada hui 5 d’octubre, s’ha començat a tractar els punts pendents del Pla Concilia:

5- Festes i reducció horària
6- Vacances anuals
7- Serveis mínims
10- Jornada de treball
11- Horari de treball

A partir d’aquest moment la Comissió s’anirà reunint per a actualitzar els punts del Pla Concilia, es pretén que l’actualització total del Pla es duga a terme abans del 23 de desembre, última convocatòria del Consell de Govern d’enguany.

Quant a la jornada de treball el Vicerector ens ha informat que es mantindrà la instrucció del Rector del 40% jornada no presencial (teletreball) i 60% jornada presencial, fins que es finalitze la negociació del Pla Concilia d’acord amb el compromís adquirit pel Rector en el programa electoral.

També es negociarà amb el Vicerector de Professorat i Ordenació  Acadèmica en el punt del Pla Concilia -permisos, llicències i reduccions-, les reduccions per al PDI en la totalitat de la seua jornada, incloent la part d’hores lectives.


Fecha: 05/11/2011