Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Reactivació del conveni col.lectiu del personal laboral de les universitats valencianes

logocabecera
Reactivació del conveni col.lectiu del personal laboral de les universitats valencianes.

.

El passat 20 d’octubre va tenir lloc una reunió convocada per la Secretària Autonòmica d’Universitats.
L’únic punt en l’ordre del dia va ser: conveni col·lectiu

Com tothom sap, el preacord de conveni per al personal laboral de les universitats valencianes signat l’any 2019 encara no s’ha fet efectiu. L’excusa adduïda al llarg d’aquests anys era els límit a l’increment de la massa salarial recollit en la Llei de pressupostos.

Durant aquest temps, la CCOOPV en diferents àmbits tant estatals (Ministeri d’Universitats, Ministeri d’Hisenda) com autonòmics (Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Conselleria d’Hisenda de la Generalitat Valenciana) ha proposat diferents vies que permeteren executar aquest acord que millorarà les condicions laborals del professorat laboral de les nostres universitats.

Finalment la fórmula proposada (que recull propostes fetes per CCOO) serà la següent:

. Usar l’article 22.7 de la Llei de Pressupostos per a justificar legalment l’increment de la massa salarial.

. Modificar els capítols I i II del Decret 174/2002, i hi incloure les taules retributives actualitzades.
En aquest sentit, la secretària autonòmica d’universitats ens va informar que hi ha recollida una línia pressupostària explícita per al conveni en els pròxims pressupostos de la Generalitat Valenciana. La línia es de 21.000.000 euros.

. Signar el Conveni col.lectiu, després de la modificació del Decret.

A preguntes de CCOO, els representants de la Conselleria ens informaren que esperen tenir l’esborrany de la modificació del Decret 174/2002 en el mes de novembre i que ens convocaran a una pròxima reunió per tal de discutir-lo. Esperen que abans d’abril puga estar publicat.

Des de la CCOO valorem positivament que finalment haja un horitzó pròxim perquè es el personal laboral de les universitats valencianes millore les seues condicions laborals.
A més, continuem treballant per a aportar més opcions que agilitzen i acurten terminis a la modificació d’aquest decret i la seua publicació.

 

Reactivación del convenio colectivo del personal laboral de las universidades valencianas

 

El pasado 20 de octubre tuvo lugar una reunión convocada por la Secretaria Autonómica de Universidades.
El único punto en el orden del día fue: convenio colectivo

Cómo todo el mundo sabe, el preacuerdo de convenio para el personal laboral de las universidades valencianas firmado en 2019 todavía no se ha hecho efectivo. La excusa aducida a lo largo de estos años era los límite al incremento de la masa salarial recogido en la Ley de presupuestos.

Durante este tiempo, la CCOOPV en diferentes ámbitos tanto estatales (Ministerio de Universidades, Ministerio de Hacienda) como autonómicos (Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Consellería de Hacienda de la Generalitat Valenciana) ha propuesto diferentes vías que permitieron ejecutar este acuerdo que mejorará las condiciones laborales del profesorado laboral de nuestras universidades.

Finalmente la fórmula propuesta (que recoge propuestas hechas por CCOO) será la siguiente:

. Usar el artículo 22.7 de la Ley de Presupuestos para justificar legalmente el incremento de la masa salarial.

. Modificar los capítulos I y II del Decreto 174/2002, e incluir las tablas retributivas actualizadas.
En este sentido, la secretaria autonómica de universidades nos informó que ha recogida una línea presupuestaria explícita para el convenio en los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana. La línea es de 21.000.000 euros.

. Firmar el Convenio colectivo, después de la modificación del Decreto.

A preguntas de CCOO, los representantes de la Consellería nos informaron que esperan tener el borrador de la modificación del Decreto 174/2002 en el mes de noviembre y que nos convocarán a una próxima reunión para discutirlo. Esperan que antes de abril pueda estar publicado.

Desde la CCOO valoramos positivamente que finalmente haya un horizonte próximo para que el personal laboral de las universidades valencianas mejore sus condiciones laborales.
Además, continuamos trabajando para aportar más opciones que agilizan y acortan plazos en la modificación de este Decreto y su publicación.

Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme