Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Retribucions del PDI contractat laboral

Retribucions del PDI contractat laboral

La Mesa General d’Universitats aprova la modificació del Decret 174/2002, del Govern valencià, sobre règim i retribucions del PDI contractat laboral de les universitats públiques valencianes

FE CCOO PV valora positivament la modificació d’aquest decret que permet desbloquejar el preacord de conveni col·lectiu signat fa quatre anys

Avui ha tingut lloc la reunió de la Mesa General de Negociació de les Universitats. El punt central de l’ordre del dia ha estat  la modificació del D174/2002. Com us vam informar, la modificació comporta recollir en el text les figures contractuals recollides en la LOSU (pendent d’aprovació definitiva després d’haver passat pel senat) i actualitzar les retribucions del PDI laboral de les universitats públiques valencianes. El nou decret ha esdevingut l’instrument jurídic que permetrà fer efectius els aspectes retributius del preacord de conveni col·lectiu fins ara paralitzat.

Des de CCOO posem en valor el treball dut a terme per tots els membres de la mesa per tal d’abordar la modificació del Decret 174/2002 que ha tingut en compte qüestions que hem plantejat entre les quals destaca el còmput de triennis per al professorat associat o aspectes relacionats amb les comissions de selecció.

A continuació us adjuntem les taules retributives que incorpora el decret. Tal com hem proposat, una vegada s’aprove aquesta nova norma, els efectes econòmics seran d’1 de gener de 2023.

Professorat permanent laboral i professorat contractat doctor.

Sou Complement de destinació (CD) Complement específic (CE) Total mensual

Sou+CD+CE

Sou pagues extres Sou anual
1.288,31 924,48 294,95 2.507,74 795,00 34.121,69

 

A aquestes retribucions cal afegir triennis i quan corresponga: complement singular per exercici de càrrec acadèmic, complement de mèrits docents i complement per activitat investigadora

Professorat col·laborador

Sou Complement de destinació (CD) Complement específic (CE) Total mensual

Sou+CD+CE

Sou pagues extres Sou anual
1.288,31 811,08 227,69 2.327,08 795,00 31.592,55

 

A aquestes retribucions cal afegir triennis i quan corresponga: complement singular per exercici de càrrec acadèmic, complement de mèrits docents i complement per activitat investigadora

Professorat ajudant doctor

Sou Complement de destinació (CD) Complement específic (CE) Total mensual

Sou+CD+CE

Sou pagues extres Sou anual
1.236,60 811,48 151,31 2.199,00 1.236,60 30.785,96

 

Quan correspon, a aquestes retribucions cal afegir triennis i complement singular per exercici de càrrec acadèmic.

Professorat ajudant

Sou Complement de destinació (CD) Total mensual

Sou+CD+CE

Sou pagues extres Sou anual
1.236,60 460,48 1696,67 1.236,60 23.753,43

 

Quan correspon, a aquestes retribucions cal afegir triennis

Professorat associat

Dedicació Sou Complement de Destinació (CD) Total mensual Sou+CD+CE Sou pagues extres Sou anual
Parcial 6 h 507,49 € 291,89 € 799,38 € 507,49 € 11.191,31 €
Parcial 5 h 422,90 € 243,24 € 666,15 € 422,90 € 9.326,04 €
Parcial 4 h 338,32 € 194,59 € 532,91 € 338,32 € 7.460,77 €
Parcial 3 h 253,79 € 145,90 € 399,69 € 253,79 € 5.595,66 €

 

Triennis professorat associat

Dedicació 6 hores 348,57 €
Dedicació 5 hores 290,27 €
Dedicació 4hores 229,95 €
Dedicació 3 hores 174,38 €
Professorat Ciències de la salut 174,38 €

 

Professorat substitut

 

Dedicació

 

Sou

Complement de Destinació (CD) Total mensual Sou+CD+CE Sou pagues extres  

Sou anual

Completa 1.236,60 € 460,07 € 1.696,67 € 1.236,60 € 23.753,43 €
Parcial 6 hores 507,49 € 291,89 € 799,38 € 507,49 € 11.191,31 €
Parcial 5 hores 422,90 € 243,24 € 666,15 € 422,90 € 9.326,04 €
Parcial 4 hores 338,32 € 194,59 € 532,91 € 338,32 € 7.460,77 €
Parcial 3 hores 253,79 € 145,90 € 399,69 € 253,79 € 5.595,66 €

 

Professorat visitant

Dedicació Sou Complement de Destinació (CD) Sou anual
Temps complet 14.427,10 € 11.738,00 € 26.165,10 €
Parcial 6 hores 5.263,18 € 2.608,59 € 7.871,77 €
Parcial 5 hores 4.386,41 € 2.174,03 € 6.560,44 €
Parcial 4 hores 3.509,64 € 1.739,48 € 5.249,12 €
Parcial 3 hores 2.631,59 € 1.303,65 € 3.935,24 €

 

Professorat emèrit

Professorat emèrit Sou
Temps complet 22.798,60€
Temps  parcial 6 hores 9.838,75 €
Temps parcial 3 horess 4.919,38 €

 

No obstant, queda molt per fer encara, des de CCOO hem demanat que tan aviat com siga possible s’aborden en mesa temes que han quedat fora d’aquesta fase de negociació. És imprescindible abordar, entre d’altres: el dret a l’avaluació investigadora del personal docent i investigador laboral no permanent, més encara després de la sentència guanyada per CCOO sobre el tema. Continuarem informant-vos.