Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO es deslliga d’un nou mètode d’avaluació de riscos psicosocials en les universitats i insta les autoritats pertinents a prendre mesures

logocabecera
CCOO es deslliga d’un nou mètode d’avaluació de riscos psicosocials en les universitats i insta les autoritats pertinents a prendre mesures.

El sindicat denuncia que no ha rebut cap proposta sobre aquest tema i, per tant, que no pot comptar amb el seu suport. A més, convida a les universitats a reunir-se amb els sindicats per a abordar qualsevol mesura que puga incidir en la seguretat i salut de la seua comunitat educativa.

Exigim a les autoritats que facen complir la legalitat vigent i que vetlen perquè els mètodes emprats per a avaluar la salut de la comunitat educativa estiguen orientats cap a la protecció dels drets, a la seguretat i salut de les persones treballadores per damunt de determinats perfils empresarials que puguen caure en la temptació d’utilitzar mètodes o eines de menor qualitat contrastada en benefici dels seus interessos.

Davant els qüestionaris que estan arribant a diferents membres de la comunitat universitària sobre la possible elaboració d’un mètode exclusiu d’avaluació de riscos psicosocials per a aquest col·lectiu, que inclouria a universitats tant públiques com privades i avalat suposadament per empreses privades múltiples, des de la Federació de Ensenyament de CCOO (FECCOO) volem aclarir les següents qüestions:

En primer lloc, desmentim que a FECCOO se li haja presentat formalment aquest projecte i haja sigut rebut amb èxit. En l’escrit s’arriba a afirmar que aquesta proposta ha rebut “àmplia acceptació”, la qual cosa no és cert, en cap cas, per part del nostre sindicat, ja que és impossible acceptar alguna cosa que ni tan sols se’ns ha presentat.

En segon lloc, recordem que els mètodes COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de ISTAS i F-psico de l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) són els actualment avalats a Espanya pel INSST, existint diverses Notes Tècniques de Prevenció sobre aquest tema:

NTP 703: El mètode COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) d’avaluació de riscos psicosocials.

NTP 443: Factors psicosocials: metodologia d’avaluació.

NTP 926: Factors psicosocials: metodologia d’avaluació.

Per tot això, instem les universitats que, abans d’acceptar cap proposta d’aquest calat, es reunisquen amb els sindicats per a abordar aquest assumpte i negociar les mesures oportunes que redunden en la millora de la seguretat i salut de tota la comunitat universitària.

Al seu torn, exigim a les autoritats que facen complir la legalitat vigent i que vetlen perquè els mètodes emprats per a avaluar la salut de la comunitat educativa estiguen orientats cap a la protecció dels drets, a la seguretat i salut de les persones treballadores per damunt de determinats perfils empresarials que puguen caure en la temptació d’utilitzar mètodes o eines de menor qualitat contrastada en benefici dels seus interessos.

    ccoo


CCOO se desliga de un nuevo método de evaluación de riesgos psicosociales en las universidades e insta a las autoridades pertinentes a tomar medidas.

El sindicato denuncia que no ha recibido ninguna propuesta al respecto y, por lo tanto, que no puede contar con su respaldo. Además, invita a las universidades a reunirse con los sindicatos para abordar cualquier medida que pueda incidir en la seguridad y salud de su comunidad educativa.

Exigimos a las autoridades que hagan cumplir la legalidad vigente y que velen por que los métodos empleados para evaluar la salud de la comunidad educativa estén orientados hacia la protección de los derechos, a la seguridad y salud de las personas trabajadoras por encima de determinados perfiles empresariales que puedan caer en la tentación de utilizar métodos o herramientas de menor calidad contrastada en beneficio de sus intereses.

Ante los cuestionarios que están llegando a diferentes miembros de la comunidad universitaria acerca de la posible elaboración de un método exclusivo de evaluación de riesgos psicosociales para este colectivo, que incluiría a universidades tanto públicas como privadas y avalado supuestamente por empresas privadas múltiples, desde la Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) queremos aclarar las siguientes cuestiones:

En primer lugar, desmentimos que a FECCOO se le haya presentado formalmente este proyecto y haya sido recibido con éxito. En el escrito se llega a afirmar que esta propuesta ha recibido “amplia aceptación”, lo que no es cierto, en ningún caso, por parte de nuestro sindicato, ya que es imposible aceptar algo que ni siquiera se nos ha presentado.

En segundo lugar, recordamos que los métodos COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de ISTAS y F-psico del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) son los actualmente avalados en España por el INSST, existiendo diversas Notas Técnicas de Prevención al respecto:

NTP 703: El método COPSOQ (ISTAS21, PSQCAT21) de evaluación de riesgos psicosociales.

NTP 443: Factores psicosociales: metodología de evaluación.

NTP 926: Factores psicosociales: metodología de evaluación.

Por todo esto, instamos a las universidades a que, antes de aceptar ninguna propuesta de este calado, se reúnan con los sindicatos para abordar este asunto y negociar las medidas oportunas que redunden en la mejora de la seguridad y salud de toda la comunidad universitaria.

A su vez, exigimos a las autoridades que hagan cumplir la legalidad vigente y que velen por que los métodos empleados para evaluar la salud de la comunidad educativa estén orientados hacia la protección de los derechos, a la seguridad y salud de las personas trabajadoras por encima de determinados perfiles empresariales que puedan caer en la tentación de utilizar métodos o herramientas de menor calidad contrastada en beneficio de sus intereses.

Secció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme