Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa Canvi en la gestió de la UPV, a pitjor

L’actitud de l’administració en les últimes Mesas i en les reunions per a tractar la reivindicació salarial del col·lectiu d’Operadors C1 i Tècnics A2 Informàtics que plantegen una vaga, està demostrant que no té cap voluntat política per a negociar, recordant-nos, a més, que no és necessari arribar a acords.

En la passada Mesa de PAS de 2 de desembre l’administració va exposar:

  • Que el sistema selectiu que utilitzaran per a les pròximes convocatòries d’accés a la Universitat, és el d’oposició, descarten la fase de concurs. CCOO adverteix que d’aquesta manera es perjudica al personal de la UPV.
  • Pretenen anul·lar la normativa del Procediment d’autorització de Comissions de Servei, tornant a la discrecionalitat. CCOO explica que, si el procediment es duu a terme amb antelació, com es realitza en altres administracions públiques, funciona i compleix amb la transparència en la gestió.

Aquestes propostes s’emportaran a la Comissió Econòmica el 14 de desembre i esperen validar-les en el Consell de Govern del 22 de desembre.

CCOO creu que els embossos i l’acumulació de tasques que arrosseguem des de fa anys, no justifica les mesures que està prenent l’administració.

També ens informen que:

  • El programa de Teletreball provisional que finalitza el 31-12-2022, no es prorrogarà per que el teletreball quedarà suspés, no se sap fins quan.
  • Quant a la RLT-Relació de Llocs de treball del PAS, ens indiquen que es revisarà, però no poden assumir més despesa en el Capítol I, i per a atendre els problemes de personal estan remenant les següents alternatives:

Centralització de tasques amb mobilitat del PAS.

Externalització de serveis.

Revisió de funcions, s’encoratja al personal a deixar de fer tasques.

CCOO està totalment en contra d’aquestes alternatives.

La negociació del pla pluriennal de finançament de les universitats està afectant l’Equip Rectoral, però no hi ha problema per a la creació de nous càrrecs i llocs de treball de categoria superior, que venen aprovant des de fa un any i mig i que suposa un elevat cost per al Capítol I.

Amb totes aquestes actuacions la crispació i el descontentament entre el personal cada vegada és major. Des de CCOO no entenem aquesta forma d’actuar i el canvi en la manera de negociar i per això exigim a la Universitat que rectifique el seu mode de procedir.

CCOO adoptarà mesures i ens concentrarem en protesta el 15 de desembre en la sessió del Claustre Universitari i el 22 de desembre en la sessió del Consell de Govern, juntament amb les organitzacions sindicals que se sumen.