Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Com actuar en cas d’accident laboral?

Comissions Obreres del País Valencià ha posat en marxa una cibercampanya informativa sobre salut laboral que facilita un protocol d’actuació immediata en cas d’accident de treball.

La proposta abasta des de la definició del que es considera accident laboral o els passos a seguir en cas de dificultats amb l’empresa o la mútua, fins a qüestions a tindre en compte per a facilitar la determinació final de la contingència davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social i/o la denúncia davant Inspecció quan siga procedent.

Les píndoles informatives es difondran en els perfils oficials del CCOO PV en xarxes socials amb l’etiqueta #CCOOPVinforma i el contingut íntegre es recollirà en un fullet descargable i imprimible com a eina bàsica per a l’afiliació.

L’objectiu fonamental de la campanya és oferir respostes senzilles a qüestions com:

· Què és un accident de treball?

· Quins passos he de seguir?

· I si l’empresa no em deriva a la mútua?

· I si la mútua no reconeix l’accident com a laboral?

· I si l’accident ha ocorregut per falta de mesures preventives?

La resposta a aquest últim dubte és: “Pots denunciar davant Inspecció de Treball i sol·licitar el recàrrec de les prestacions. Això suposa que l’empresa infractora t’abone entre un 30 % i un 50 % de la base reguladora durant tot el període de baixa. Pregunta a la teua delegada o delegat de prevenció i informa’t en CCOO PV sobre com denunciar (963 882 136 o ccoopv@pv.ccoo.es)”.