Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa resolució estabilització personal administratiu C1 Campus Valencia Codi: 2021/P/FC/C/6

Des de CCOO us informem que hui ha eixit publicat en el DOGV la Resolució de la Universitat Politècnica de València, per la qual es publiquen definitivament els noms de les persones aspirants que han superat les proves selectives d’accés a C1 categoria Administrativa, procés d’estabilització sistema concurs oposició, campus de València Codi: 2021/P/FC/C/6.

Per part de CCOO volem donar l’enhorabona i felicitar a tot el personal que ha obtingut plaça en aquest procés. Així mateix, també volem enviar un missatge de suport al personal que espera poder-ho aconseguir en els processos selectius que no han sigut resolts encara.

CCOO insta la Universitat que accelere tots els processos selectius que es troben pendents de resolució, per a reduir la incertesa de tot el personal afectat.

Punxa ací per a veure la Resolució

*****************************

Desde CCOO os informamos que hoy ha salido publicado en el DOGV la Resolución de la Universitat Politècnica de València, por la que se publican definitivamente los nombres de las personas aspirantes que han superado las pruebas selectivas de acceso a C1 categoría Administrativa, proceso de estabilización sistema concurso-oposición, campus de Valencia Codi: 2021/P/FC/C/6.

Por parte de CCOO queremos dar la enhorabuena y felicitar a todo el personal que ha obtenido plaza en este proceso. Asimismo, también queremos enviar un mensaje de apoyo al personal que espera poderlo lograr en los procesos selectivos que no han sido resueltos todavía.

CCOO insta a la Universitat que acelere todos los procesos selectivos que se encuentran pendientes de resolución, para reducir la incertidumbre de todo el personal afectado.

Pincha aquí para ver la Resolución