Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Conveni col•lectiu del personal laboral.

CCOOPV sol•licita informació pressupostària a Hisenda per conèixer l’estat del pla de finançament de les universitats públiques valencianes i del conveni col•lectiu del seu personal laboral

                                    Conveni universitats Ja!

En un moment on s’estan fent les peticions i ajustos per a presentar l’avantprojecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana, des de la CCOOPV hem sol·licitat a la Conselleria d’Hisenda informació per saber quina és la planificació per a poder cobrir dos de les tres demandes fonamentals que des del sector d‘universitats del sindicat venim fent fa mesos: conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes i pla de finançament.

Recordem que el preacord de conveni signat l’any 2019 està paralitzat. La raó adduïda: la impossibilitat de superar els límits permesos en la massa salarial consignada en cada universitat. Aquesta situació la varem traslladar a nivell estatal amb conversa al ministre Castells, responsable en aquell moment del Ministeri d’Universitats.

En nombroses ocasions hem demanat informe al respecte i hem proposat camins per poder salvar la situació i que el conveni s’aplique.

Ho varem fer amb la consellera Carolina Pasqual i es va quedar pendent. Quan va ser nomenada la nova consellera Josefina Bueno, vam sol·licitar una entrevista per poder presentar-nos i plantejar-li les nostres demandes. De fet, hem sol·licitat fins a tres vegades una entrevista i no hem rebut resposta.

Davant aquest silenci i la imminent negociació al si del Govern Valencià de les partides pressupostàries, CCOOPV ha considerat que cal conèixer de primera mà com s’hi estan plantejant i les modificacions en la redacció de la norma que permenten posar en marxa el conveni.

També quina previsió en diners hi ha per al nou pla de finançament de les universitats valencianes. La presentació d’aquest document ha anat endarrerint-se de manera continuada (esperàvem un esborrany al mes de juliol i després al setembre que encara no ha arribat).

CCOOPV es agent actiu en el diàleg social i, des del nostre convenciment de la fortalesa dels serveis públics com generadors de cohesió social, instem a la Conselleria d’Hisenda a que ens done les respostes que no hem obtingut.

Seguirem treballant en totes les instàncies on estem representant al personal de les universitats públiques, perquè se signe i aplique el conveni, que millorarà les condicions laborals i retributives del professorat, i perquè es definisca un finançament amb perspectiva de futur per a una universitat pública de qualitat.

https://valenciaplaza.com/public/Image/2022/10/1665399265ep_NoticiaAmpliada.jpg                     Firmantes pre-acuerdo en 2019.