Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Les pensions del professorat funcionari 2023: classes passives

logocabecera
Les pensions del professorat funcionari 2023: classes passives

La majoria del professorat funcionari estem acollits al Règim de Classes Passives de l’Estat (RCP).

Només els qui han ingressat al País Basc des de 1994 i els procedents de les antigues Universitats Laborals i de centres de Formació Professional de l’extint Moviment Nacional i de la AISS, a l’efecte de pensions, estan integrats en el Règim General de la Seguretat Social (RGSS).

A partir de juliol de 2018 les i els integrants d’aquests últims col·lectius (Universitats Laborals i centres d’FP de la AISS) poden optar per passar-se a Classes Passives i jubilar-se al mateix temps, acollint-se a la normativa, requisits i condicions de Classes Passives.

Descàrrega el document complet ací.

2023-cuadro-de-pensiones-de-clases-pasivas-del-profesorado-funcionario
ccoo

.

Las pensiones del profesorado funcionario 2023: clases pasivas

La mayoría del profesorado funcionario estamos acogidos al Régimen de Clases Pasivas del Estado (RCP).

Solo quienes han ingresado en el País Vasco desde 1994 y los procedentes de las antiguas Universidades Laborales y de centros de Formación Profesional del extinto Movimiento Nacional y de laAISS, a efectos de pensiones, están integrados en el Régimen General de la Seguridad Social (RGSS).
A partir de julio de 2018 las y los integrantes de estos últimos colectivos (Universidades Laborales y centrosde FP de la AISS) pueden optar por pasarse a Clases Pasivas y jubilarse al mismo tiempo, acogiéndose a la normativa, requisitos y condiciones de Clases Pasivas.

Descarga el documento completo aquí.

2023-cuadro-de-pensiones-de-clases-pasivas-del-profesorado-funcionario.pdf

cció Sindical de CCOO-UPV   Camí de Vera S/N – Edifici 6E – 46022 VALENCIA. tef +34 963 877 040 ext. 77040- 77043
Campus Vera: Chelo – Ildefonso ext. 77043 / Julia – Pepe ext. 77040 / Alonso ext. 79029
Campus Gandia: Juanjo Escobar ext. 43003 / Campus Alcoi: Pepe Mantas ext. 28428 – 28506
faceico twiterico mailico webico logopie Comissions Obreres, amb tu construïm futur. T’ajudem en totes les qüestions laborals, encara que no estigues afiliat.
Vull Afiliarme