Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

money, coin, investment-2724241.jpg

INCREMENT RETRIBUTIU DEL 0,9% PER A l’ANY 2021

L’administració informa que s’han actualitzat les taules retributives i s’està treballant per a abonar l’increment en la pròxima nòmina, amb efectes retroactius des de l’1 de gener. CCOO informa que en el Decret llei 9/2021, de ...

III PLA D’IGUALTAT DE LA UPV

S’aprova hui 14 d’octubre en el Consell de Govern l’III Pla d’Igualtat de la UPV, que va ser negociat i aprovat per unanimitat en la Taula General de 30/09/2021. La incorporació dels plans d’igualtat en ...
workers, construction, building-6762542.jpg

EL GOVERN INSISTEIX EN POLÍTIQUES INJUSTES DE DEVALUACIÓ LABORAL

L’Àrea Pública de CCOO acusa el Govern de menysprear la negociació col·lectiva amb una convocatòria urgent de reunió de la Taula General de les Administracions Públiques el 5 d’octubre sense cap documentació. La proposta del ...
people, girls, women-2557396.jpg

CCOO aconsegueix l’ampliació de la borsa de treball LABORA administratius C1 – aux. serveis C2

CCOO informa que gracias a su intervención se amplía el plazo de la convocatoria de la bolsa de trabajo para 70 plazas de administrativos C1 y 70 plazas de auxiliares de servicio C2. La selección ...
a book, paper, document-3101151.jpg

Avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU)

El Ministeri d’Universitats presenta una nova Llei que redueix la democràcia interna i empitjora l’Educació Superior. CCOO denuncia que l’avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), presentat el 31 d’agost en el Consell de Ministres, no ha ...
family, love, outdoors-3602245.jpg

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PLA CONCILIA UPV

Durant diverses setmanes s’ha estat treballant en l’actualització del Pla Concilia de la UPV en la part de permisos, llicències, reduccions de jornada, creació Comissió paritària de seguiment, disposició addicional i annexos, per a incorporar ...