Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Anys de lluita i #OrgullDeSer en el treball

CCOO PV se suma a les reivindicacions de l’Orgull 2022 i anima a l’afiliació a acudir a les manifestacions convocades a tot el País Valencià: 18 de juny, 19 hores, des de la pl. de Les Aules de Castelló; 25 de juny, 20 hores, des del Pont de l’Exposició de València; 28 de juny, 19.30 hores, pl. de l’Ajuntament d’Elx; 2 de juliol, 19.30 hores, pl. dels Estels d’Alacant; 2 de juliol, 19.30 hores, Parc Benjamí March de La Pobla de Vallbona.

Cartell Orgull CCOO 2022

Cartell Orgull CCOO 2022

CCOO, com a sindicat de classe i agent d’igualtat, porta anys treballant pels drets socials i laborals de les persones LGTBI+ i en contra de qualsevol discriminació per raó d’orientació sexual o identitat o expressió de gènere. Anys lluitant per erradicar la violència i l’assetjament. El sindicat considera fonamental garantir el respecte a la dignitat de les persones i la seua diversitat, per a salvaguardar els drets humans.

Aquesta organització ha sigut capdavantera del sindicalisme LGTBI+ i actualment és conscient de la importància de subratllar aquest compromís, especialment en aquest moment en el qual els discursos d’odi circulen sense límits i s’arrelen, també als nostres centres de treball». CCOO s’enorgulleix dels avanços dels últims anys, de la contribució sindical a aquests, i estarà en guàrdia davant el risc de retrocessos. Ni un pas arrere davant una ultradreta que, per desgràcia, ja està en les institucions, i que ha fet de les persones LGTBI+ i de la diversitat un dels seus objectius.

El sindicat és conscient del camí que encara resta per recórrer per aconseguir la igualtat efectiva, perquè les persones LGTBI+ se senten segures i puguen visibilitzar-se, si així ho desitgen, sense cap por ni risc. Al treball sense armaris!

Per tot això, aquesta organització avança en la formació i sensibilització dels seus delegats i delegades i els dota d’eines transformadores i útils per a millorar la situació en les empreses. Destaca el ‘Document de propostes de CCOO per a la negociació col·lectiva’, que inclou models de clàusules generals d’igualtat de tracte i no discriminació i clàusules específiques en matèria d’accés a l’ocupació, formació, promoció, permisos o salut laboral, entre d’altres.

Línies estratègiques en matèria d’ocupació (recollides en la ‘Plataforma Reivindicativa de Drets LGTBI+’)

CCOO PV reclama:

Clàusules LGTBI+ en els convenis col·lectius acordades en la negociació col·lectiva que servisquen per a eliminar qualsevol discriminació laboral, garantir la formació i la sensibilització en les empreses i sancionar les conductes d’assetjament LGTBI-fòbic, entre unes altres mesures.

– El reconeixement de la LGTBI-fòbia com a risc psicosocial.

– La promoció en el marc de l’empresa de protocols per a la prevenció i l’actuació davant de l’assetjament per motius d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió. Encomanar a la negociació col·lectiva que s’incloguen protocols, mesures o procediments en aquest sentit en els convenis col·lectius, i amb especial atenció a la protecció dels drets i de les llibertats.

– El desenvolupament i foment de l’adopció de protocols i mesures per a persones LGTBI+ en el marc laboral, que garantisquen en tot moment que tots els drets laborals continuen intactes, incloent-hi el dret a la intimitat i seguretat, independentment de la fase de transició en la qual es trobe si és persona trans. En el cas de canvi de nom registral, s’atendrà el nom sentit.

– La promoció de la negociació de plans específics d’inclusió i de diversitat LGTBI+ en les empreses que fomenten la creació d’entorns de confiança i garantisquen fórmules no discriminatòries d’accés, de contractació i de promoció, així com el gaudiment de tots els drets reconeguts en l’empresa. Si és necessari, es treballarà per adequar els reconeixements mèdics a les diferents realitats.

– El foment dels currículums cecs en els processos selectius.

– El desenvolupament de campanyes de formació i sensibilització en espais laborals destinades a erradicar la fòbia LGTBI+.

– La formació del personal d’oficines d’inserció laboral amb l’objectiu d’oferir una atenció integral a les persones LGTBI+. S’afavorirà una atenció específica a persones trans que aborde la seua situació de desocupació derivada de les dificultats d’inserció, especialment de les dones trans.

– La inclusió de les persones trans en els programes d’inserció laboral que es realitzen per a col·lectius en situacions d’exclusió i de vulnerabilitat.

– La introducció en el règim sancionador de la tipificació de discriminació per orientació sexual i/o identitat de gènere a través de la negociació col·lectiva.

– Tindre en compte la transversalitat de mesures que garantisquen aquests drets laborals en l’Acord per a l’ocupació i la negociació col·lectiva (AENC).

– La proposta d’actualització sobre espais tancats en els vestuaris per garantir la intimitat de les persones.

– La incorporació de mesures específiques de no discriminació per motius LGTBI+ en l’Estatut bàsic de la funció pública, així com el marc de l’Administració general de l’Estat, les lleis autonòmiques i l’Estatut de les persones treballadores.

Promoure que en els plecs de continguts de les administracions públiques es valore que les empreses que opten a contractes públics hagen desenvolupat i apliquen mesures contra la discriminació per diversitat sexual, identitat i expressió de gènere.

.