Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Fòrum d’Ocupació de la Universitat 2023

Des de la Secció Sindical de Comissions Obreres de la UPV, volem convidar-vos a passar pel nostre estand situat al Fòrum d’Ocupació de la Universitat.

Estarem el dimecres 17 i dijous 18 de 9 a 18 hores.

Tots dos dies, entre les 12 i 14 hores hi haurà una persona investigadora per a poder comentar la problemàtica del personal investigador i intercanviar experiències.

Desde la Sección Sindical de Comisiones Obreras de la UPV, queremos invitaros a pasar por nuestro stand situado en el Foro de Empleo de la Universitat.

Estaremos el miércoles 17 y jueves 18 de 9 a 18 horas.

Ambos días, entre las 12 y 14 horas habrá una persona investigadora para poder comentar la problemática del personal investigador e intercambiar experiencias

.

.