Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Primer de Maig 2023: augmentar salaris, baixar els preus, repartir beneficis

En vespres del 1r de Maig, Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, CCOO fa una crida a tots els seus afiliats i afiliades a participar en les manifestacions que es duran a terme en tot el país. És hora de prendre els carrers una vegada més per a exigir millors condicions laborals, salaris justos i protecció social per a tots els treballadors i treballadores. Eixim al carrer per a demostrar la nostra força i solidaritat. Fem que les nostres veus siguen escoltades i junts, construïm un futur més just i equitatiu per a tots els treballadors i treballadores d’aquest país!

Perquè se’ns ha acabat la paciència. Pujar salaris, baixar preus, repartir beneficis.

Aquest Primer de Maig de 2023 manifestem el nostre compromís amb la pau i denunciem la persistència del conflicte bèl·lic originat per la invasió d’Ucraïna, que suposa un terrible drama humà i una font de tensions geopolítiques, que ha incidit en l’increment dels preus. L’augment de tipus del Banc Central Europeu, l’afebliment de la demanda, la desestabilització de la cadena global de subministraments o l’alça de l’habitatge contribueixen a la incertesa de l’activitat econòmica

Manifestacions #1M2023

A les 11 hores en la Plaza Sant Agustí de València

 

 

En vísperas del 1º de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, CCOO hace un llamamiento a todos sus afiliados y afiliadas a participar en las manifestaciones que se llevarán a cabo en todo el país. Es hora de tomar las calles una vez más para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y protección social para todos los trabajadores y trabajadoras. Salimos a la calle para demostrar nuestra fuerza y solidaridad. ¡Hagamos que nuestras voces sean escuchadas y juntos, construyamos un futuro más justo y equitativo para todos los trabajadores y trabajadoras de este país!

Porque se nos ha acabado la paciencia. Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios.

Este Primero de Mayo de 2023 manifestamos nuestro compromiso con la paz y denunciamos la persistencia del conflicto bélico originado por la invasión de Ucrania, que supone un terrible drama humano y una fuente de tensiones geopolíticas, que ha incidido en el incremento de los precios. El aumento de tipo del Banco Central Europeo, el debilitamiento de la demanda, la desestabilización de la cadena global de suministros o el alza de la vivienda contribuyen a la incertidumbre de la actividad económica

Manifestaciones #1M2023

A las 11 horas en la Plaza Sant Agustín de València