Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Servei psicològic per al personal de la Universitat

Servei psicològic per al personal de la Universitat

 

Dins de la capacitat i autonomia que la Universitat té com a Universitat Saludable, també ha de fer front a la salut psicològica de les persones treballadores.

 

Amb una bona prevenció, a través de sessions, cursets, formació i xarrades, potser és suficient per a aconseguir relacions més sanes dins de la Universitat.

 

Creiem important treballar en això i fer equips amb entorns saludables, potenciant la qualitat del treball, la protecció i cura del personal treballador i la prevenció de problemes psicològics ajudant a les persones, col·laborant i responsabilitzant-se de crear millors relacions.

 

Considerem que s’ha de mesurar el nivell d’estrès dins de la plantilla de la UPV, per a donar eines a les persones que ho pateixen, amb les quals puguen millorar la seua gestió de la situació, relacionada amb el seu treball i amb les relacions personals.

 

Creiem oportú que la Universitat hauria d’implantar el nivell 0 d’estrès en tot el personal que en ella treballem, creant un clima social sensible a les possibles repercussions d’estrès laboral, ja siga per càrrega laboral o de relacions.

 

És pel que considerem necessari, i així ho hem sol·licitat a l’equip rectoral, que el Servei psicològic, recentment estructurat per a l’alumnat, també s’estenga al personal de la Universitat.

 

 

Servicio psicológico para el personal de la Universitat

 

Dentro de la capacidad y autonomía que la Universitat tiene como Universitat Saludable, también debe hacer frente a la salud psicológica de las personas trabajadoras.

 

Con una buena prevención, a través de sesiones, cursillos, formación y charlas, quizás sea suficiente para alcanzar relaciones más sanas dentro de la Universitat.

 

Creemos importante trabajar en ello y hacer equipos con entornos saludables, potenciando la calidad del trabajo, la protección y cuidado del personal trabajador y la prevención de problemas psicológicos ayudando a las personas, colaborando y responsabilizándose de crear mejores relaciones.

 

Consideramos que se debe medir el nivel de estrés dentro de la plantilla de la UPV, para dar herramientas a las personas que lo sufren, con las que puedan mejorar su gestión de la situación, relacionada con su trabajo y con las relaciones personales.

 

Creemos oportuno que la Universitat debería implantar el nivel 0 de estrés en todo el personal que en ella trabajamos, creando un clima social sensible a las posibles repercusiones de estrés laboral, ya sea por carga laboral o de relaciones.

 

Es por lo que consideramos necesario, y así lo hemos solicitado al equipo rectoral, que el Servicio psicológico, recientemente estructurado para el alumnado, también se extienda al personal de la Universitat.