Companyes i companys:

Durant l'última campanya electoral del Rector aconseguim arrancar-li un compromís pel qual la Universitat no incrementaria les xifres de l'atur i s'intentaria per tots els mitjans no haver d'acomiadar personal, ni interí ni temporal.

La Taxa de Reposició imposada pel Govern central amb les seues retallades segueix impedint les substitucions, la contractació o el nomenament de personal interí de manera general.

Per a pal·liar aquest problema i amb el compromís de rectorat, els sindicats negociem un acord per a la re adscripció del personal interí o temporal en altres llocs de treball, quan els seus anaren ocupats per personal de carrera. Tots els sindicats vam estar d'acord, excepte STEPV que no ho va signar, però no ho va denunciar en aqueix moment, per la qual cosa es va poder recol·locar al personal temporal sense haver de rescindir els seus contractes.

Ara, el sindicat majoritari ha dinamitat l'acord amb la presentació d'un recurs a un dels últims concursos convocats per la Universitat.

Aquesta denúncia té un doble efecte pervers, d'una banda el personal temporal i l'interí es quedarà sense treball i s'anirà a la seua casa quan la plaça que ocupa siga coberta per personal funcionari de carrera (per concurs, oposició o un altre tipus de reincorporació).

D'altra banda els Serveis, Unitats, Departaments, Laboratoris, etc... es quedaran sense suficient personal que els puga atendre i el treball s'haurà de repartir entre els qui estiguen en aqueix moment i lloc.

Comissions Obreres vol mantenir en peus les conquestes assolides a través de la negociació col·lectiva, i per açò denunciem la posició arrogant del nou sindicat majoritari que sistemàticament està intentant anul·lar tots els acords aconseguits anteriorment, que ens van fer avançar i que ells mai van voler signar.

Salut i molt ànim al personal temporal i interí.

      

Compañeras y compañeros:

Durante la última campaña electoral del Rector conseguimos arrancarle un compromiso por el que la Universitat no incrementaría las cifras del paro y se intentaría por todos los medios no tener que despedir personal, ni interino ni temporal.
La Tasa de Reposición impuesta por el Gobierno central con sus recortes sigue impidiendo las sustituciones, la contratación o el nombramiento de personal interino de manera general.

Para paliar este problema y con el compromiso de rectorado, los sindicatos negociamos un acuerdo para la readscripción del personal interino o temporal en otros puestos de trabajo, cuando los suyos fuesen ocupados por personal de carrera. Todos los sindicatos estuvimos de acuerdo, excepto STEPV que no lo firmó, pero no lo denunció en ese momento, por lo que se pudo recolocar al personal temporal sin tener que rescindir sus contratos.

Ahora, el sindicato mayoritario ha dinamitado el acuerdo con la presentación de un recurso a uno de los últimos concursos convocados por la Universidad.

Esta denuncia tiene un doble efecto perverso, por un lado el personal temporal y el interino se quedará sin trabajo y se irá a su casa cuando la plaza que ocupa sea cubierta por personal funcionario de carrera (por concurso, oposición u otro tipo de reincorporación).

Por otro lado los Servicios, Unidades, Departamentos, Laboratorios, etc... se quedarán sin suficiente personal que los pueda atender y el trabajo se tendrá que repartir entre quienes estén en ese momento y lugar.

Comisiones Obreras quiere mantener en pie las conquistas logradas a través de la negociación colectiva, y por eso denunciamos la posición arrogante del nuevo sindicato mayoritario que por sistema está intentando anular todos los acuerdos alcanzados anteriormente, que nos hicieron avanzar y que ellos nunca quisieron firmar.

Salud y mucho ánimo al personal temporal e interino.
 

Agenda

Dil Dim Dic Dij Div Dis Diu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

utilitzem cookies pròpies i de tercers per motius de seguretat, millorar l'experiència de l'usuari i conèixer els seus hàbits de navegació. Si continues navegant, entenem que admets la nostra política de cookies.