Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

admin

CCOO aconsegueix l’ampliació de la borsa de treball LABORA administratius C1 – aux. serveis C2

CCOO informa que gracias a su intervención se amplía el plazo de la convocatoria de la bolsa de trabajo para 70 plazas de administrativos C1 y 70 plazas de auxiliares de servicio C2. La selección consistirá en una prueba teórica tipo test que se realizará en la Universitat.     Desde el Servicio de RRHH […]

CCOO aconsegueix l’ampliació de la borsa de treball LABORA administratius C1 – aux. serveis C2 Leer más »

Avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU)

El Ministeri d’Universitats presenta una nova Llei que redueix la democràcia interna i empitjora l’Educació Superior. CCOO denuncia que l’avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), presentat el 31 d’agost en el Consell de Ministres, no ha sigut consultat (i molt menys negociat) amb els agents socials. El text, amb 107 articles, és molt detallat en alguns

Avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU) Leer más »

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PLA CONCILIA UPV

Durant diverses setmanes s’ha estat treballant en l’actualització del Pla Concilia de la UPV en la part de permisos, llicències, reduccions de jornada, creació Comissió paritària de seguiment, disposició addicional i annexos, per a incorporar les millores que s’arrepleguen en el Decret 42/2019 del Consell, de regulació de les condicions de treball personal Generalitat en

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PLA CONCILIA UPV Leer más »

Proposta de modificació Pla Concilia UPV

Durant diverses setmanes s’ha estat treballant en l’actualització del Pla Concilia de la UPV en la part de permisos, llicències, reduccions de jornada, creació Comissió paritària de seguiment, disposició addicional i annexos, per a incorporar les millores que s’arrepleguen en el Decret 42/2019 del Consell, de regulació de les condicions de treball personal Generalitat en

Proposta de modificació Pla Concilia UPV Leer más »

Falta total de transparencia convocatoria bolsa de trabajo categorías de administrativos C1 y de auxiliares de servicio C2

El pasado 7 de julio desde el Servicio de RRHH nos comunican que para cubrir puestos por ausencias temporales hay bolsas de trabajo de esta Universitat que están agotadas, las categorías que urge cubrir son: administrativos y auxiliares de servicio, por lo que siendo procesos que conllevan una presentación elevada de aspirantes, de conformidad con los

Falta total de transparencia convocatoria bolsa de trabajo categorías de administrativos C1 y de auxiliares de servicio C2 Leer más »

Falta total de transparència convocatòria borsa de treball categories d’administratius C1 i d’auxiliars de servei C2

El passat 7 de juliol des del Servei de RRHH ens comuniquen que per a cobrir llocs per absències temporals hi ha borses de treball d’aquesta Universitat que estan esgotades, les categories que urgeix cobrir són: administratius i auxiliars de servei, per la qual cosa sent processos que comporten una presentació elevada d’aspirants, de conformitat amb

Falta total de transparència convocatòria borsa de treball categories d’administratius C1 i d’auxiliars de servei C2 Leer más »